KILA 2018/1983 Tilinpäätöksen laatimisen lisäajasta

Poikkeusluvassa (KILA 2018/1983) yhtiö halusi ottaa tilinpäätöksensä laadinnassa huomioon yhtiön elinkelpoisuutta tarkastelevan selvityksen.

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittava neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Tämä on siis pääsääntö. Jos yhteisöllä on jokin erityinen syy, se voi yksittäistapauksessa hakea kirjanpitolautakunnalta (KILA) lisäaikaa tilinpäätöksen laatimiselle.

Poikkeusluvassa (KILA 2018/1983) yhtiö oli hakenut poikkeuslupaa tilinpäätöksen laatimiselle, koska se halusi ottaa tilinpäätöksensä laadinnassa huomioon yhtiön elinkelpoisuutta tarkastelevan selvityksen. KILA arvioi, että yhtiön esittämä syy oli sellainen erityinen syy, jonka perusteella lisäaikaa tilinpäätöksen laatimiselle voitiin antaa.

Lisäajan myöntämisen edellytyksiä arvioidessaan KILA kiinnitti lisäksi huomiota siihen, että lisäaikaa oli haettu ennen tilinpäätöksen laatimisajan umpeutumista.

Edelleen KILA kiinnitti huomiota siihen, että tilinpäätöksen laatimiselle annetusta lisäajasta huolimatta yhtiön tulee huomioida osakeyhtiölain ja tilintarkastuslain säännökset yhtiökokouksen järjestämisestä ja tilinpäätöksen tilintarkastamisesta.

Katso kokonaisuudessaan täältä >

Lisää samasta aiheesta

ESAP helpottaa tiedonsaantia Euroopan maista

EU-parlamentti ja neuvosto pääsivät toukokuussa sopuun yhtenäisen eurooppalaisen yhteyspisteen (European Single Access Point, ESAP) perustamisesta. Yhteyspiste toimii linkkinä kansallisiin tietovarastoihin ja kerää yhteen muun muassa tilinpäätökset ja kestävyysraportit.

Lue lisää

Skandaalit kaupparekisterissä

Osakeyhtiöiden kaupparekisteritiedoissa on ollut ilmeisiä puutteita, selviää harmaan talouden selvitysyksikön (HTSY) 13.6.2023 julkaisemasta selvityksestä. Kaupparekisteritiedot tulisi saada kuntoon viranomaisten, yritysten ja tilintarkastajien yhteispanoksella.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top