Kirjanpitolautakunnalta lausuntoja

Kirjanpitolautakunta on antanut lausunnot 2018/1978, 2018/1979 ja 2018/1980.

Kirjanpitolautakunta on antanut lausuntoja osakkuusyritysten tilinpäätöstietojen yhdistelemisestä, omaan pääomaan merkitylle pääomalainalle suoritettavan tuoton käsittelystä ja liikevaihtokriteerin soveltamisesta asunto-osakeyhtiössä.

Lausunto 2018/1978

KILA ottaa kantaa osakkuusyritysten tilinpäätöstietojen yhdistelemiseen. Kysymys on siitä, onko hyvän kirjanpitotavan mukaista käsitellä konsernitilinpäätöksessä osakkuusyhtiölaskennassa sijoitusta osakkuusyhtiöön sekä pääomaosuuslaskentaa ja lainoista saatuja korkotuottoja yhtenä tapahtumana. Tutustu >

Lausunto 2018/1979

KILA ottaa kantaa omaan pääomaan merkitylle pääomalainalle suoritettavan tuoton käsittelyyn. Asiassa on kyse siitä, millä edellytyksillä pääomalainalle maksettava tuottohyvitys voidaan kirjata oman pääoman vähennykseksi. Tutustu >

Lausunto 2018/1980

KILA ottaa kantaa liikevaihtokriteerin soveltamiseen asunto-osakeyhtiössä. KILAn lausunnon mukaan asunto-osakeyhtiön liikevaihto muodostuu suoraan tuloslaskelman Tuotot yhteensä -summan perusteella, eikä pääomavastikkeita/rahoitusvastikkeita voida lukea osaksi liikevaihtoa. Tutustu >

Lisää samasta aiheesta

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top