Tilintarkastajat ja AVIn rahanpesun valvontarekisteri

Aluehallintoviraston (AVI) tulkinta rahanpesulaista on jälleen muuttunut. Virasto on sopinut yhdessä PRH:n kanssa valvontavastuun jakamisen periaatteista. AVI ja PRH ovat sopineet noudattavansa ns. yhden valvojan periaatetta, eli eivät enää valvo samanaikaisesti samaa ilmoitusvelvollista.

Kerroimme kesäkuussa 2019 verkkosivuillamme, että aluehallintoviraston (AVI) ylläpitämään rahanpesun valvontarekisteriin ovat velvollisia rekisteröitymään vain sellaiset aluehallintoviraston valvomat toimijat, jotka eivät olleet jo jonkin toisen valvontaviranomaisen, kuten PRH, jossain muussa rekisterissä.

11.5.2023 julkaisimme tiedon siitä, että AVIn tulkinta rahanpesulaista on muuttunut ja AVI katsoo, että jokaisen ilmoitusvelvollisen tulee rekisteröityä AVIn rahanpesun valvontarekisteriin, ellei tämä kuulu jo johonkin muuhun aluehallintoviraston rekisteriin.

4.3.2024 saimme AVIsta tiedon, että tulkinta on jälleen muuttunut. Virasto on sopinut yhdessä PRH:n kanssa valvontavastuun jakamisen periaatteista. Alla on sitaateissa AVIlta saamamme tiivistys sen nykyisestä tulkinnasta.

”Rekisteröitymisvelvoite rahanpesun valvontarekisteriin koskee kaikkia aluehallintoviraston valvomia toimijoita, jotka eivät ole jo jossain muussa aluehallintoviraston rekisterissä. Tilintarkastajia rekisteröitymisvelvoite ei yleensä koske, ellei tilintarkastaja tarjoa pääasiallisesti aluehallintoviraston valvomia palveluita. Muussa tapauksessa tilintarkastajia valvoo yksinomaan Patentti- ja rekisterihallitus, eikä rekisteröitymisvelvoitetta aluehallintoviraston rahanpesun valvontarekisteriin siten ole.

Aluehallintovirasto ja PRH ovat sopineet noudattavansa ns. yhden valvojan periaatetta, jonka mukaan aluehallintovirasto ja PRH eivät enää valvo samanaikaisesti samaa ilmoitusvelvollista. Toimivaltainen valvontaviranomainen osoitetaan ensisijaisesti toiminnan pääasiallisuuden perusteella. Epäselvissä tapauksissa toimivaltaisesta valvontaviranomaisesta sovitaan.”

AVIn keväällä 2023 tekemän tulkinnan johdosta sen valvontarekisteriin ehti hakeutua useita tilintarkastajia, jotka ehtivät olla rekisterissä vain muutamia kuukausia. AVI on ollut näihin toimijoihin yhteydessä, selvittänyt heidän pääasiallisesti harjoittamansa toiminnan ja tarvittaessa poistanut heidät rekisteristä sekä palauttanut heidän maksamansa rekisteröintimaksun.

Jaa artikkeli

Lisää samasta aiheesta

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top