Patentti- ja rekisterihallitus on julkaissut ohjeen: rahanpesulain velvoitteet tilintarkastajille

Tilintarkastajan tulee rahanpesulain mukaisena ilmoitusvelvollisena huomioida rahanpesulainsäädännöstä tulevat velvoitteet. PRH tilintarkastajia valvovana viranomaisena on laatinut ja julkaissut ohjeen tilintarkastajille.

Tilintarkastajan tulee rahanpesulain mukaisena ilmoitusvelvollisena huomioida rahanpesulainsäädännöstä tulevat velvoitteet. PRH tilintarkastajia valvovana viranomaisena on laatinut ja julkaissut ohjeen tilintarkastajille, jossa käsitellään muun muassa seuraavia osa-alueita:

  • Rahanpesuun liittyvät määritelmät
  • Riskien tunnistaminen ja arviointi
  • Asiakkaan ja tosiasiallisten edunsaajien tunnistaminen
  • Selonottovelvollisuus ja jatkuva seuranta
  • Tuntemistietojen säilytys
  • Yksinkertaistettu ja tehostettu tunteminen
  • Ilmoitusvelvollisuus
  • Henkilöstön koulutus ja ohjeistus
  • Sisäinen valvonta
  • Viranomaisvalvonta

Tilintarkastajille suunnattu ohje löytyy PRH:n verkkosivuilta.

ST ry:n suositus tilintarkastajille

Suomen Tilintarkastajat ry:n on laatinut oman suosituksensa tilintarkastajille. Suosituksen liitteenä käytännön apuvälineinä yhdistyksen jäsenille on asiakastietolomake ja riskiarviolomake (yhteisö/yksittäinen tilintarkastaja), jotka löytyvät jäsenen ST-Onlinesta > Omat palvelut > Jäsenetu | Perusosa.

Lisää samasta aiheesta

Tilinpäätösmerkintä saattaa tulevaisuudessa jäädä pois

Tilinpäätösmerkintä voidaan tulevaisuudessa jättää tekemättä, jos pystytään muulla tavoin luotettavasti yksilöimään se tilinpäätös, josta tilintarkastuskertomus on annettu. Muutos liittyy tilinpäätösten digitalisoitumiseen. Siitä, mikä on riittävän luotettava tapa, ei ole vielä annettu ohjeistusta.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top