Patentti- ja rekisterihallitus on julkaissut ohjeen: rahanpesulain velvoitteet tilintarkastajille

Tilintarkastajan tulee rahanpesulain mukaisena ilmoitusvelvollisena huomioida rahanpesulainsäädännöstä tulevat velvoitteet. PRH tilintarkastajia valvovana viranomaisena on laatinut ja julkaissut ohjeen tilintarkastajille, jossa käsitellään muun muassa seuraavia osa-alueita:

  • Rahanpesuun liittyvät määritelmät
  • Riskien tunnistaminen ja arviointi
  • Asiakkaan ja tosiasiallisten edunsaajien tunnistaminen
  • Selonottovelvollisuus ja jatkuva seuranta
  • Tuntemistietojen säilytys
  • Yksinkertaistettu ja tehostettu tunteminen
  • Ilmoitusvelvollisuus
  • Henkilöstön koulutus ja ohjeistus
  • Sisäinen valvonta
  • Viranomaisvalvonta

Tilintarkastajille suunnattu ohje löytyy PRH:n verkkosivuilta.

ST ry:n suositus tilintarkastajille

Suomen Tilintarkastajat ry:n on laatinut oman suosituksensa tilintarkastajille. Suosituksen liitteenä käytännön apuvälineinä yhdistyksen jäsenille on asiakastietolomake ja riskiarviolomake (yhteisö/yksittäinen tilintarkastaja), jotka löytyvät jäsenen ST-Onlinesta > Omat palvelut > Jäsenetu | Perusosa.