PRH:n vuosiraportit 2021 julkaistu

PRH:n tilintarkastusvalvonta on julkaissut verkkosivuillaan kertomuksen tilintarkastusvalvonnan toiminnasta, tutkinta-asioiden vuosiraportin ja laaduntarkastuksen vuosiraportin vuodelta 2021. Myös vuoden 2021 rahanpesuvalvonnasta on julkaistu tietoa.

PRH:n tilintarkastusvalvonta on julkaissut verkkosivuillaan kertomuksen tilintarkastusvalvonnan toiminnasta, tutkinta-asioiden vuosiraportin ja laaduntarkastuksen vuosiraportin vuodelta 2021. Myös vuoden 2021 rahanpesuvalvonnasta on julkaistu tietoa.

Kuva: Vesa Sammalisto

PRH:n tilintarkastusvalvonnan tehtävistä säädetään tilintarkastuslain (1141/2015) 7 luvun 1-3 §:ssä sekä EU:n PIE-asetuksessa. Tilintarkastusvalvonnan keskeisiä tehtäviä ovat tilintarkastajien hyväksymiseen, rekisteröintiin, toiminnan valvontaan sekä yleiseen ohjaukseen ja kehittämiseen liittyvät tehtävät. Tilintarkastusvalvonta julkaisee toiminnastaan vuosittain kertomuksen.

Tutustu Kertomukseen tilintarkastusvalvonnan toiminnasta 2021 PRH:n verkkosivuilla

Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) tilintarkastusvalvonnan tutkinta-asioiden vuosiraportissa tilintarkastusvalvonta kertoo tutkinta-asioiden vuoden 2021 havainnoista ja johtopäätöksistä.

Tutkinta-asioissa tilintarkastajien toimintaa selvitetään jälkikäteen valvonnan keinoin. Vuosiraportin tiedoilla on merkitystä ohjauksena tilintarkastajille, tilintarkastusasiakkaille ja sidosryhmille. Tutkinta-asioista tehtyjen havaintojen ja johtopäätösten perusteella tilintarkastajat ja tilintarkastusasiakkaat saavat tietoa tilintarkastuksen vaatimuksista valvontaviranomaisen, PRH:n tilintarkastusvalvonnan näkökulmasta.

Tutustu Tutkinta-asioiden vuosiraporttiin 2021 PRH:n verkkosivuilla

Laaduntarkastuksen vuosiraportti 2021 -julkaisussa annetaan tietoja tilintarkastusyhteisöjen ja tilintarkastajien laaduntarkastuksista.

Tutustu Laaduntarkastuksen vuosiraportti 2021 -julkaisuun PRH:n verkkosivuilla

Yhteenveto laaduntarkastuksista 2019-2021 tilintarkastusyhteisöt ja tilintarkastajat (PIE) -julkaisuun sisältyvät laaduntarkastuksen kohteena olleet tilintarkastusyhteisöt, joiden tilintarkastusasiakkaisiin on kuulunut yleisen edun kannalta merkittäviä yhteisöjä (PIE-yhteisöjä) vuosina 2019-2021. Lisäksi julkaisussa annetaan tietoja tilintarkastajien laaduntarkastuksista siltä osin kuin tilintarkastajan työn laatua on arvioitu PIE-toimeksiannossa tehdyn työn perusteella.

Tutustu Yhteenveto laaduntarkastuksista 2019-2021 – tilintarkastusyhteisöt ja tilintarkastajat (PIE) -julkaisuun PRH:n verkkosivuilla

Rahanpesulain 7 luvun 1 §:n mukaan Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) valvoo tilintarkastajien osalta rahanpesulain noudattamista. Tilikauden 2021 aikana PRH aloitti täysimittaiset rahanpesutarkastukset ja julkaisi toimintaohjeita tilintarkastajille.

Tutustu Tilintarkastajien rahanpesulain noudattamisen valvontaan vuonna 2021 PRH:n verkkosivuilla

Jaa artikkeli

Lisää samasta aiheesta

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top