IFIARin mukaan PIE-tilintarkastusten laatu paranee vähitellen

Kansainvälinen tilintarkastusalan valvontaviranomaisten yhdistys IFIAR julkaisi vuosittaisen selvityksensä tilintarkastuksen ulkoisen laadunvalvonnan havainnoista. Selvityksen mukaan laatu paranee vähitellen.

Kansainvälinen tilintarkastusalan valvontaviranomaisten yhdistys IFIAR (International Forum of Independent Audit Regulators) julkaisi 15.3.2023 vuosittaisen selvityksensä tilintarkastuksen ulkoisen laadunvalvonnan havainnoista. Selvitys on tehty keräämällä tietoa IFIARin jäseniltä maailmanlaajuisesti. Suomen PRH:n tilintarkastusvalvonta on IFIARin jäsen. 

IFIARin tutkimus vuodelta 2022 antaa määrällistä tietoa sisäisiin laadunvalvontajärjestelmiin ja PIE-yhteisöjen tilintarkastuksiin kohdistuvien laaduntarkastusten tuloksista ja yleisistä trendeistä koskien havaintojen aiheita.  

IFIARin yleinen havainto on, että laatu näyttäisi hiljalleen parantuneen vuonna 2014 alkaneella seurantakaudella. Se muistuttaa kuitenkin, etteivät vuodet ole keskenään vertailukelpoisia. 

Yksittäisten laaduntarkastusten aihe-alueista yleisimmät liittyivät vuonna 2022 kirjanpidollisiin arvioihin, kuten edellisinäkin vuosina. Useita laaduntarkastushavaintoja oli tehty myös kontrollien testaukseen, tuloutuksen tarkastamiseen, tilinpäätösasiakirjan asianmukaisuuden tarkastamiseen liittyen.  

Vuoden 2022 tutkimus koski   

  • 51 maata   
  • kuutta kansainvälisesti suurinta tilintarkastusketjua; BDO, Deloitte Touche Tohmatsu, Ernst & Young, Grant Thornton, KPMG ja PwC  
  • 151 (142 ed. vuonna) tilintarkastusyhteisön sisäisen laadunvalvontajärjestelmän laaduntarkastusta 
  • 152 (128) tilintarkastusyhteisön tekemän listatun PIE-yhteisön tilintarkastuksen laaduntarkastusta  
  • 905 (893) listattua PIE-yhtiötä   
  • 39 (28) merkittävän rahoituslaitoksen (SIFI) tilintarkastusta  

Lisää samasta aiheesta

Arvopaperimarkkinayhdistys pyytää lausuntoja suunnattuihin osakeanteihin liittyvästä suositusluonnoksesta

Arvopaperimarkkinayhdistys haluaa suunnattujen osakeantien perusteluihin lisää avoimuutta. Suunnatuissa osakeanneissa poiketaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta ja siksi poikkeamiselle pitää olla painava taloudellinen syy. Suosituksen tavoitteena on, että perusteita merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle kerrottaisiin nykyistä avoimemmin ja perusteellisemmin.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top