PRH:n vuosiraportit 2022 julkaistu 

PRH:n tilintarkastusvalvonta on julkaissut verkkosivuillaan Kertomuksen tilintarkastusvalvonnan toiminnasta, Tutkinta-asioiden vuosiraportin ja laaduntarkastuksen vuosiraportin vuodelta 2022.

PRH:n tilintarkastusvalvonnan tehtävistä säädetään tilintarkastuslaissa ja EU:n PIE-asetuksessa. Tilintarkastusvalvonnan keskeisiä tehtäviä ovat tilintarkastajien hyväksymiseen, rekisteröintiin, toiminnan valvontaan sekä yleiseen ohjaukseen ja kehittämiseen liittyvät tehtävät. 

Tutustu Kertomukseen tilintarkastusvalvonnan toiminnasta 2022 >

Tutkinta-asioissa tilintarkastajien toimintaa selvitetään jälkikäteen valvonnan keinoin. Tilintarkastuslautakunnan ja tilintarkastusvalvonnan tutkinta-asioiden ratkaisuilla on tarkoitus ohjata hyvän tilintarkastustavan kehittämistä Suomessa. Lisäksi tavoitteena on, että tilintarkastajat ja tilintarkastusyhteisöt kiinnittävät toiminnassaan huomiota tilintarkastuslain velvoittamaan hyvän tilintarkastustavan ja ammattieettisten periaatteiden noudattamiseen.  

Tutkinta-asioiden vuosiraportissa tilintarkastusvalvonta kertoo tutkinta-asioiden havainnoista ja johtopäätöksistä. Vuosiraportin tiedoilla voi olla merkitystä tilintarkastajille, heidän asiakkailleen ja muille tilintarkastuksen sidosryhmille. 

Tutustu Tutkinta-asioiden vuosiraporttiin 2022 >

Tilintarkastusvalvonnan suorittamien laaduntarkastusten tavoitteena on edistää tilintarkastuksen korkeaa laatua sekä lisätä luottamusta tilintarkastukseen ja sitä kautta taloudellisen raportoinnin luotettavuuteen.  

PRH:n tilintarkastusvalvonnan julkaisemissa laaduntarkastusten vuosiraporteissa kerrotaan laaduntarkastuksen tuloksista ja laaduntarkastuksessa tehdyistä merkittävimmistä havainnoista. Raportilla esitetyistä havainnoista ja huomioista voi olla hyötyä tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille heidän kehittäessään tilintarkastustyönsä laatua. 

Tutustu Laaduntarkastuksen vuosiraporttiin 2022 >  
Tutustu myös Tilintarkastusvalvonnan työsuunnitelmaan 2023 >

Lue myös: IFIARin mukaan PIE-tilintarkastusten laatu paranee vähitellen

Lisää samasta aiheesta

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top