Suomen Kuvalehti: Tilinpäätöstietojen luotettavuus vaarassa

Tilintarkastuslain muuttamiseen tähtäävässä HE-luonnoksessa on useita puutteita.

Suomen Kuvalehti on nostanut jutussaan 27.8.2018 esiin tilintarkastuslain muuttamiseksi tähtäävän HE-luonnoksen epäkohtia. Lakiehdotusta kritisoivat muun muassa valtiovarainministeriö, verottaja ja tilintarkastusalan ammattilaiset.

Jutussa nostetaan esiin muun muassa:

  • Virkamiestyöryhmä ei ole arvioinut, mitä vaikutuksia uudesta laista seuraisi yrityksille ja julkiselle taloudelle.
  • Tilintarkastusrajojen nostoa kannatti 9 tahoa, 21 vastusti ja 7 ei ottanut vaihtoehtoihin kantaa. Kriittiset lausunnot on sivuutettu esityksessä.
  • Esimerkiksi valtiovarainministeriön lausunnon mukaan uusi laki voisi pienentää verokertymää, kasvattaa verohallinnon työmäärää ja hankaloittaa harmaan talouden torjuntaa.
  • Jutussa nostetaan esiin myös Finanssialan tiedotteesta 13.3.2018 kommentti koskien tilintarkastettujen tilinpäätösten tärkeyttä: ”Tarkastetut tilinpäätökset ovat avainasemassa, kun luottolaitokset tekevät rahoituspäätöksiä. Usein pienet yritykset tarvitsevat rahoitusta nopeasti, jolloin on tärkeää, että tilinpäätökset on tarkastettu ajallaan”.

Hallituksen esitys tilintarkastuslain muuttamiseksi on jatkolausunnoilla 3.10.2018 asti. Jos eduskunta hyväksyy lain, se tulisi voimaan 1.1.2020.

Lue koko juttu tästä >

Lisää samasta aiheesta

ESAP helpottaa tiedonsaantia Euroopan maista

EU-parlamentti ja neuvosto pääsivät toukokuussa sopuun yhtenäisen eurooppalaisen yhteyspisteen (European Single Access Point, ESAP) perustamisesta. Yhteyspiste toimii linkkinä kansallisiin tietovarastoihin ja kerää yhteen muun muassa tilinpäätökset ja kestävyysraportit.

Lue lisää

Skandaalit kaupparekisterissä

Osakeyhtiöiden kaupparekisteritiedoissa on ollut ilmeisiä puutteita, selviää harmaan talouden selvitysyksikön (HTSY) 13.6.2023 julkaisemasta selvityksestä. Kaupparekisteritiedot tulisi saada kuntoon viranomaisten, yritysten ja tilintarkastajien yhteispanoksella.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top