Tilintarkastajan raportointi -julkaisu on päivitetty

Tilintarkastajan raportointi -julkaisu on yksi tärkeimmistä tilintarkastajan työssään käyttämistä julkaisuista. Vuosittain päivitettävä julkaisu on nyt ilmestynyt ST-Onlinessa.

Tilintarkastajan raportointi -julkaisu on yksi tärkeimmistä tilintarkastajan työssään käyttämistä julkaisuista. Vuosittain päivitettävä julkaisu on nyt ilmestynyt ST-Onlinessa.

Kirjoittaja: Riitta Laine

Tilintarkastajan raportointi -julkaisumme on yksi tärkeimmistä tilintarkastajan työssään käyttämistä julkaisuista. Julkaisu on nyt päivitetty ST-Onlinessa. Painettu kirja valmistuu vuoden vaihteessa.

Tilintarkastajan raportointi -julkaisun tarkoituksena on kehittää ja ylläpitää hyvän tilintarkastustavan mukaista raportointia. Se sisältää esimerkkejä ja malleja useimmista niistä kertomuksista, lausunnoista ja raporteista, joita tilintarkastajat antavat joko lakisääteisen tilintarkastuksen tai muun toimeksiannon perusteella.

Tilintarkastajan raportointi 2021 -julkaisun ovat päivittäneet KHT-tilintarkastajat Nina Johansson, Ari Lehto, Joonas Pekkinen, Christian Savtschenko ja Anne Vuorio sekä Suomen Tilintarkastajat ry:n tilintarkastusasiantuntijat Riitta Laine ja Tuula Minkkinen.

Tilintarkastuskertomuksiin ei muutoksia 2021

Tilintarkastuskertomuksiin ei tullut muutoksia vuonna 2021. Suurimmat muutokset julkaisussa ovat

  • Lisättiin tietoa rakenteisesta tilintarkastuskertomuksesta
  • Poistettiin ravitsemustoimintaa harjoittavan osakeyhtiön tilintarkastuskertomus tilanteessa, jossa yhtiö sai vuonna 2020 hyvitystä toiminnan rajoittamisesta. Poistettiin vastaavat maininnat vahvistusilmoituskirjemallista.
  • Lisättiin muutama englanninkielinen käännös mukautuksista.
  • Lisättiin taulukko yleisimmistä tilintarkastuskertomuksen mukauttamiseen liittyvistä termeistä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
  • Yhtenäistettiin julkaisuun sisältyvät hallinnon tarkastusta käsittelevät tekstit Suomen Tilintarkastajat ry:n julkaiseman Osakeyhtiön hallinnon tarkastus -suosituksen kanssa.
  • Muutettiin toiminnan jatkuvuutta koskevaa kohtaa malleissa, jotka liittyvät sulautumisen ja jakautumisen lopputilityksen tarkastamiseen.
  • Päivitettiin liitännäispalvelustandardin ISRS 4400 mukaiset raporttimallit ja liitännäispalveluja koskevat tekstit vastaamaan 1.1.2022 voimaan tulevaa uudistunutta standardia.

Runsaasti malleja ja ohjeita tilintarkastuskertomuksen laatimiseen

Tilintarkastuskertomus on tärkein tilintarkastuksesta laadittava raportti, joten sen oikeellisuuteen pitää kiinnittää huomiota. Tilintarkastuskertomusten sanamuotoon ja sisältöön vaikuttavat lukuisat asiakaskohtaiset yksityiskohdat, kuten yhteisömuoto, tilinpäätöksen sisältö, toimintakertomus sekä se, onko yhtiöllä toimitusjohtaja.

Tilintarkastajan raportointi -julkaisussa on annettu kymmeniä malleja erilaisiin tilanteisiin. Tilintarkastajan tulee olla huolellinen tilintarkastuskertomusta laatiessaan – erityisesti, jos malleistamme ei löydy tilanteeseen täydellisesti sopivaa mallikertomusta!

Näin luet osakeyhtiön tilintarkastuskertomusta!

Myös mukauttamisen suhteen pitää olla huolellinen. Tilintarkastajan raportointi -julkaisussa on annettu ohjeita ja esimerkkejä mukauttamisesta. Tärkeintä on, että tilintarkastuksessa tehdyt olennaiset havainnot on huomioitu tilintarkastuskertomuksessa.

Näin luet mukautettua tilintarkastuskertomusta!

Vakiomuotoiset tilintarkastuskertomusmallit ovat yhdistyksen jäsenten käytettävissä myös Word-muotoisina ST-Onlinessa.

Lue lisää:

Lisää samasta aiheesta

LCE-ISA-standardi julkaistu verkkokirjana

Kansainvälinen tilintarkastusstandardi yksinkertaisten yhteisöjen tilintarkastuksiin (LCE-ISA-standardi) -verkkokirja on julkaistu ST-verkkopalvelussa tuotteen tilaajien ja jäsentemme käyttöön. Painettu kirja toimitetaan tilaajille elokuussa.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top