Tilintarkastajan raporttimallit 2023 päivitetty

Tilintarkastajan raportointi -kirja on yksi tärkeimmistä tilintarkastajan työssään käyttämistä julkaisuista. Vuosittain päivitettävä julkaisu on nyt ilmestynyt ST-verkkopalvelussa ja painettuna kirjana. Muutoksia tehtiin muun muassa IFRS-kertomuksiin.

Tilintarkastajan raportointi -kirjamme on yksi tärkeimmistä tilintarkastajan työssään käyttämistä julkaisuista. Julkaisu on nyt päivitetty ST-verkkopalvelussa. Myös painettu kirja on valmistunut, ja Word-muotoisia kertomusmalleja päivitetty.

Tilintarkastajan raportointi -kirjan tarkoituksena on kehittää ja ylläpitää hyvän tilintarkastustavan mukaista raportointia. Se sisältää esimerkkejä ja malleja useimmista niistä kertomuksista, lausunnoista ja raporteista, joita tilintarkastajat antavat joko lakisääteisen tilintarkastuksen tai muun toimeksiannon perusteella.

Tilintarkastajan raportointi 2023 -kirjan ovat päivittäneet KHT-tilintarkastajat Nina Johansson (KPMG), Joonas Pekkinen (Moore), Ronnie Rahka (PwC), Christian Savtschenko (PwC)ja Anne Vuorio (EY) sekä ST ry:n tilintarkastusasiantuntija Riitta Laine.

Listayhtiökertomuksiin IFRS-standardeista johtuvia muutoksia

Listayhtiökertomuksiin, joissa mainitaan IFRS-standardit, tehtiin viime hetken muutoksia, jotka eivät ehtineet painettuun kirjaan, mutta tehtiin verkkokirjaan ja Word-malleihin.

IAS1-standardin muutoksen vuoksi kertomuksen alussa mainittu tilinpäätöksen osa ”yhteenveto merkittävimmistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista” on korvattu uudella termillä ”olennainen tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva informaatio”. Tilintarkastuskertomuksessa on aina kuitenkin suositeltavaa käyttää tilinpäätöslaskelmista samoja nimityksiä kuin tilinpäätöksessä on käytetty.

IFRS-standardien nimi on muuttunut, joten aiemmin käytetty nimi ”tilinpäätösstandardit (IFRS)” on korvattu uudella nimellä ”IFRS-tilinpäätösstandardit”. Englanniksi uusi nimi on ”IFRS Accounting Standards” ja ruotsiksi ”IFRS-redovisningsstandarder”.

Muissa tilintarkastuskertomuksissa muutoksia vain ruotsinnoksiin

Muihin tilintarkastuskertomuksiin ei tullut muutoksia vuonna 2023. Ruotsinkielisiin käännöksiin tehtiin joitain kieliopillisia korjauksia ja muutoksia. Samalla yhtenäistettiin kirjan malleja ja Word-malleja.

Muut muutokset julkaisuun

Olennaisimmat muutokset vuonna 2023 ovat

  • Tilintarkastajan allekirjoitusmalleja luvussa 1.1.6 on päivitetty mm. erottamalla tilanne, jossa valittu on tilintarkastusyhteisö (osa 1, luku 1.1.6.1) tilanteesta, jossa on valittu henkilö, joka työskentelee tilintarkastusyhteisössä (1.1.6.2). Kotiosoite on muutettu toimipaikaksi tilintarkastuslain mukaisesti.
  • Täsmennetty tilinpäätösmerkinnän allekirjoitusmalleja ja lisätty malli tilanteesta, jossa allekirjoitus tehdään sähköisesti (4.3).
  • Lisätty esimerkit tilintarkastuskertomuksesta, jossa edellisen tilikauden tilinpäätöstä ei ole tilintarkastettu (2.5.2.5.1), sekä tilintarkastuskertomuksesta, jossa konsernitilinpäätös laaditaan ensimmäistä kertaa ja konsernin vertailulukuja ei ole tilintarkastettu (2.5.2.5.2).
  • Käännetty esimerkit huomautuksista luvussa 2.8.3 ruotsiksi.
  • Lisätty apporttien, sulautumisten, jakautumisten ja saneerausten tarkastuksen yhteyteen maininta siitä, että ST ry laatii vuoden 2024 aikana suositukset, jotka korvaavat standardien soveltamisen näissä toimeksiannoissa. Samalla laaditaan uudet mallit lausunnoista. Antaessasi tällaisia lausuntoja vuonna 2024 tarkista ensin, onko uudet mallit jo annettu!
  • Painetussa kirjassa huomioitiin muutokset, jotka tehtiin verkkokirjaan jo keväällä 2023 liittyen osakeyhtiölain sulautumisia ja jakautumisia koskeviin muutoksiin.
  • Tehty päivityksiä Pro forma -lukuun (osa 3, luku 2.2), kuten muutettu ”tilintarkastaja” ”toimeksiannon suorittajaksi”.
  • Vastuullisuusraportointia koskevasta luvussa (osa 3, luku 2.5) ”tilintarkastaja” on muutettu ”riippumattomaksi varmentajaksi”, ja yhtenäistetty raporttimallia muiden ISAE 3000 perusteella annettavien raporttien kanssa.

Tilintarkastuskertomuksen laatimisessa on syytä olla huolellinen!

Tilintarkastuskertomus on tärkein tilintarkastuksesta laadittava raportti, joten sen oikeellisuuteen pitää kiinnittää huomiota. Tilintarkastuskertomusten sanamuotoon ja sisältöön vaikuttavat lukuisat asiakaskohtaiset yksityiskohdat, kuten yhteisömuoto, tilinpäätöksen sisältö, toimintakertomus sekä se, onko yhtiöllä toimitusjohtaja.

Tilintarkastajan raportointi -julkaisussa on annettu kymmeniä malleja erilaisiin tilanteisiin. Tilintarkastajan tulee olla huolellinen tilintarkastuskertomusta laatiessaan – erityisesti, jos malleistamme ei löydy tilanteeseen täydellisesti sopivaa mallikertomusta ja sitä pitää muokata!

Eroista kirjojen ja Word-mallien välillä tai muista virheistä voi ilmoittaa asiakaspalveluumme!

Kirja kuuluu jäsenten jäsenetupakettiin. Jos et vielä ole Suomen Tilintarkastajat ry:n jäsen, pääset ostamaan kirjan omaksesi ST-Akatemian verkkokaupasta.

Lue lisää:

Lisää samasta aiheesta

Vuoden 2024 opiskelija-apurahat on jaettu 

Myönnämme vuosittain apurahoja tilintarkastusta opiskeleville tai tilintarkastusalaa tutkiville. Tänäkin vuonna apurahahakemuksia saatiin runsaasti eri korkeakouluista. Monipuolisten ja ajankohtaisten tutkimusaiheiden joukosta valittiin viisi apurahansaajaa.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top