Sähkömarkkinoilla toimivien yritysten tilinpäätöksiin 2023 kohdistuu aiempaa suurempaa mielenkiintoa

Sähkömarkkinoilla toimiviin yrityksiin sovelletaan tänä ja ensi vuonna väliaikaista verolakia, josta johtuen tilinpäätösten eriytyslaskelmiin kohdistuu aiempaa suurempaa mielenkiintoa. Energiavirasto on aiempina vuosina havainnut puutteita tilinpäätösten eriytyslaskelmiin liittyen.

Kirjoittaja: Saila Vartia

Mikäli tilintarkastajan asiakas toimii sähkö- tai maakaasualalla, nyt on hyvä hetki tarkistaa asiakkaan velvollisuus esittää eriytyslaskelmia tilinpäätöksessä, sekä esitettyjen eriytyslaskelmien ja lisätietojen asianmukaisuus.

Maaliskuussa 2023 voimaan tullut laki sähköalan ja fossiilisten polttoaineiden alan väliaikaisista voittoveroista (363/2023) (ns. Windfall-vero) lisää eriytyslaskelmiin kohdistuvaa huomiota, koska muiden sähköliiketoimintojen eriytetyt tilinpäätöstiedot tulevat olemaan veron perustana. Lain mukaan verovelvollisia ovat yritykset, jotka tuottavat ja/tai myyvät sähköä suoraan loppukäyttäjille tai jälleenmyyntiä varten.

Eriytettyjen liiketoimintojen tuloslaskelmat, taseet ja niitä koskevat lisätiedot tulee esittää osana yrityksen virallista tilinpäätöstä. Työ- ja elinkeinoministeriön eriyttämisasetuksen liitteissä (linkit tämän artikkelin lopussa) on esitetty kirjanpitoasetuksesta (30.12.1997/1339) poikkeavat tuloslaskelman ja taseen tilinpäätöskaavat, joita eriytettyjen liiketoimintojen tilinpäätösraportoinnissa tulee noudattaa.

Eriytyslaskelmien esittämisessä parannettavaa

Energiavirasto on valvontatyössään havainnut puutteita tilinpäätöstietojen esittämisessä. Energiavirasto on myös kartoittanut sähkö- ja maakaasuliiketoimintojen eriytettyjen tilinpäätösten laatua Aalto-yliopiston maisterintutkinnon lopputyössä. Tutkielman keskeiset tulokset olivat, että tilinpäätöksissä ei ole esitetty eriytyslaskelmia TEM asetuksen mukaisessa muodossa, ja annetut lisätiedot eriyttämisestä ovat olleet puutteellisia.

Eriyttämisvelvollisuus koskee kaikkia sähkö- ja maakaasualalla toimivia yrityksiä niiden omistusrakenteesta tai oikeudellisesta muodosta riippumatta. Eriyttämisvelvollisuudesta on säädetty sähkömarkkinalain (588/2013) 12 luvussa ja maakaasumarkkinalain (587/2017) 13 luvussa.

Eriytettyjen tilinpäätöstietojen tarkastaminen on osa lakisääteistä tilintarkastusta

Tilintarkastuskertomuksen tilinpäätöstä koskeva lausunto kattaa myös eriytettyjen tilinpäätöstietojen mahdollisia olennaisia virheitä ja puutteita. Maakaasualan yritysten tilintarkastajan tulee lisäksi antaa erillinen lausunto siitä, ovatko eriytettyjen toimintojen tuloslaskelmat, taseet ja niiden lisätiedot maakaasumarkkinalain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaiset.

Keväällä 2024 käynnistyy Suomen Tilintarkastajat ry:n ja Energiaviraston yhteinen työryhmä, jonka tavoitteena on laatia uusi ohje tilintarkastajille eriytettyjen tilinpäätöstietojen tarkastamista varten ensi vuoden aikana.

Lue lisää:

Lisää samasta aiheesta

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top