Epävarmuuden uudet kasvot

Tilintarkastajan ensisijainen tehtävä tänäkin keväänä on varmentaa asiakkaan tilinpäätös sekä tarkastaa kirjanpitoa ja hallintoa. Vallitseva tilanne on kuitenkin huomioitava riskiarviossa ja tarkastussuunnitelmassa.

Tilintarkastajan ensisijainen tehtävä tänäkin keväänä on varmentaa asiakkaan tilinpäätös sekä tarkastaa kirjanpitoa ja hallintoa. Vallitseva tilanne on kuitenkin huomioitava muun muassa riskiarviossa ja tarkastussuunnitelmassa.

Kirjoitusta on päivitetty 4.3.2022 ja 11.3.2022, ja sitä saatetaan päivittää tulevina viikkoina uuden tiedon valossa.

Kirjoittaja: Riitta Laine | Kuva: Terhi Mattila

Aika tarkalleen kaksi vuotta sitten julkaisin ensimmäisen blogikirjoitukseni koronan vaikutuksista tilinpäätöksiin ja tilintarkastukseen. Tilanne iski silloinkin päälle kesken kiirekauden ja moni tilintarkastaja joutui lennosta päivittämään arvioitaan asiakkaiden tilinpäätöksiin kohdistuvista riskeistä ja asiakkaiden toiminnan jatkuvuudesta. Myös tarkastussuunnitelmaa saattoi olla tarpeen muuttaa. 

Nyt olemme jälleen uuden ja ikävän tilanteen äärellä. Sodan ja uusien pakotteiden moninaiset vaikutukset turvallisuuteen ja talouteen ovat epävarmat. Varmaa on vain, että vaikutuksia tulee olemaan sekä yhteiskuntaan että moneen yritykseen. Moni tilintarkastaja saattaa miettiä myös, miten vallitseva tilanne vaikuttaa omaan rooliin yrityksen tilintarkastajana ja tilintarkastuksen sisältöön.

Tilintarkastajan lakisääteinen tehtävä on sama 

Tilintarkastajan ensisijainen tehtävä tänäkin keväänä on varmentaa asiakkaan tilinpäätös sekä tarkastaa kirjanpitoa ja hallintoa.

Voidakseen suorittaa tarkastuksen hyvän tilintarkastustavan mukaisesti ja tunnistaakseen tilinpäätökseen kohdistuvat olennaisen virheellisyyden riskit tilintarkastajan pitää tuntea asiakkaan toimintaa. Erityisesti riskeihin saattaa vaikuttaa se, jos asiakas käy kauppaa venäläisten, valko-venäläisten tai ukrainalaisten kanssa tai jos sillä on venäläinen omistustausta. Pakotteet ja kuluttajaboikotit voivat vaikuttaa asiakkaan talouteen ja toiminnan jatkuvuuteen myös välillisesti – unohtamatta energian ja raaka-aineiden hinnan nousua sekä muita laajalle vaikuttavia muutoksia. 

Vallitseva tilanne on käsitykseni mukaan hyvä huomioida lakisääteisessä tilintarkastuksessa kiinnittämällä huomiota erityisesti Venäjään, Valko-Venäjään ja Ukrainaan liittyviin kytköksiin ja liiketoimiin. Ennen tilintarkastuksen päättämistä ja tilintarkastuskertomuksen antamista tilintarkastajan on hyvä:

 • varmistaa riittävä ymmärrys asiakkaasta, sen omistajista, tosiasiallisista edunsaajista ja liiketoimista 
 • tarvittaessa päivittää tarkastuksen kohteena olevaa tilikautta koskevat riskiarviot 
 • tarvittaessa päivittää tarkastussuunnitelmaa ja tehdä lisää tarkastustoimenpiteitä
 • keskustella tilanteesta ja sen mahdollisista vaikutuksista asiakkaan kanssa 
 • kiinnittää huomiota poikkeuksellisiin ja epäilyttäviin liiketoimiin ja rahasiirtoihin  
 • arvioida vaikutuksia tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen, kuten taseen erien arvostukseen sekä tilikauden jälkeisistä tapahtumista, riskeistä ja epävarmuustekijöistä kerrottaviin tietoihin 
 • arvioida vaikutuksia asiakkaan toiminnan jatkuvuuteen 

Pakotteilla voi olla merkitystä myös hallinnon tarkastuksen näkökulmasta. On kuitenkin huomattava, että tilintarkastus kohdistuu tällä hetkellä tilikausiin, jotka ovat päättyneet ennen tilanteen eskaloitumista Ukrainassa. Uudet pakotteet eivät koske niitä tilikausia, joita nyt tarkastetaan. Havainnot tilikaudelta 2021 voivat kuitenkin indikoida vastaavanlaisista liiketoimista ja yhteyksistä tilikaudella 2022.  

Tilintarkastajan on toimittava eettisesti ja vastuullisesti

Vallitseva tilanne vaatii tilintarkastajalta eettistä ja suoraselkäistä toimintaa, on kyseessä sitten lakisääteinen tilintarkastus tai muu toimeksianto. Erityisesti on hyvä muistaa

 • toimimme yleisen edun hyväksi
 • toimimme rehellisesti ja objektiivisesti
 • huolehdimme riittävästä osaamisestamme muuttuvassa tilanteessa
 • toimimme huolellisesti, muistamme salassapitovelvollisuutemme ja huolehdimme tietoturvallisuudesta
 • haastamme tarvittaessa asiakkaan toimintaa ja ratkaisuja
 • reagoimme asianmukaisesti, jos havaitsemme säädösten ja määräysten noudattamatta jättämistä
 • raportoimme asianmukaisesti ja objektiivisesti, sekä
 • huolehdimme ilmoitusvelvollisuuksistamme viranomaisille.

Vallitseva tilanne ei tämänhetkisen käsityksemme mukaan muuta sitä, mitkä ovat tilintarkastajan lakisääteiset velvollisuudet tilinpäätöksen, kirjanpidon ja hallinnon tarkastajana. Tietyt asiat voivat kuitenkin korostua mm. rahanpesulain tai pakotteisiin liittyvän ilmoitusvelvollisuuden osalta, ja joissain tilanteissa toimeksianto on lopetettava. Tilintarkastajan on syytä suhtautua velvollisuuksiinsa vakavasti.

Sen lisäksi, että tilintarkastajan pitää riittävässä määrin tuntea asiakkaita koskevat pakotteet, on hänen noudatettava niitä myös omassa toiminnassaan. Olemme koonneet tilintarkastajille ja muille talouden ammattilaisille hyödyllistä tietoa ja ajankohtaisia linkkejä. Kooste tilintarkastajille löytyy täältä.

Lue lisää:

Lisää samasta aiheesta

Vierasblogi: Automatisoi asiakkaan tunteminen helposti ja hyödynnä Netvisor-jäsenetu

Tilintarkastuslaki ohjaa, miten pitkään tilintarkastusasiakirjoja tulee säilyttää. Rahanpesulaki taas antaa omat raaminsa rahanpesulain nojalla kerättyjen tietojen säilyttämiseen. Koska säädöksiä on paljon, on asiakkaan tuntemiseen ja rahanpesulakiin liittyvät tiedot viisainta säilyttää erillään muista tilintarkastusaineistoista. Helpointa se on erillisen ohjelmiston avulla.

Lue lisää

Miksi LCE-standardi on tervetullut?

Uuden LCE-ISA-standardin suorat vaikutukset yksittäiseen toimeksiantoon saattavat jäädä vähäisiksi. Standardin käyttöönotolla on silti monia positiivisia vaikutuksia pk-tilintarkastukseen.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top