Sodan ja pakotteiden maailma haastaa tilintarkastajat

Uudessa maailmantilanteessa tilintarkastajien velvollisuudet eivät ole pelkästään teknisiä, lakisääteisiä ja eettisiä. Nyt niihin yhdistyy laajempi yhteiskunnallinen vastuu.

EU-tasolla tilintarkastajat ovat käyttäneet jo pidempään iskulausetta Tilintarkastajat voivat pelastaa maailman. Uudessa maailmantilanteessa näistä sanoista aletaan aidosti ottaa mittaa.

Kirjoittaja: Sanna Alakare | Kuva: Terhi Mattila

Paradigmamuutokset koettelevat aina yksittäisiä ihmisiä ja yhteiskuntia, sillä ne kyseenalaistavat perinteet ja vaativat sopeutumista uuteen. Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja länsimaiden päätökset vastata sotatoimiin ennennäkemättömillä talouspakotteilla vaikuttavat laajalti meihin jokaiseen ja talouteen ympärillämme.

Kun tilintarkastajilla on keskeinen tehtävä yritystoiminnan ja talouden luottamuksen takaajana, sodan ja kiristyvien pakotteiden maailma haastaa ammattikunnan uusilla tavoilla. Tilintarkastajien ja myös juristien rooliin on kiinnittänyt huomiota rahoituspalveluista vastaava EU-komissaari Mairead McGuinness.

Uudessa maailmantilanteessa tilintarkastajien velvollisuudet eivät ole pelkästään teknisiä, lakisääteisiä ja eettisiä. Nyt niihin yhdistyy laajempi yhteiskunnallinen vastuu.

Ensinnäkin tilintarkastajien velvollisuus on jakaa tietoa pakotteista ja niiden tehokkaasta toimeenpanosta. Hallitusten pakotejulistukset ovat turhia, jos niitä ei saada toteutettua. Valtioiden ja yritysten on voitava luottaa siihen, että tilintarkastajat hoitavat omat tehtävänsä.

Tilintarkastajilla on lakisääteiset velvollisuudet myös rahanpesun ja taloudellisen terrorismin vastaisessa taistelussa. Siksi nyt korostuvat paitsi toimeksiantojen hyväksymisen puntarointi myös asiakkaiden liiketoimien ja omistajuustietojen selvittäminen.

Näiden kahden perusvelvollisuuden yläpuolella tilintarkastajan toiminnalle asettaa vaatimuksia ammattietiikka. Sen mukaan tilintarkastajan on suojeltava integriteettiään. Harva tänään tilintarkastajana toimiva on joutunut koettelemaan riippumattomuuttaan sodan ja laajojen talouspakotteiden oloissa. Eettinen keskustelu ammattikunnan sisällä on uudesta tilanteesta vasta alkamassa.

Laajin yhteiskunnallinen vastuu tilintarkastajilla on tulevaisuudesta, sillä ammattikunta on ottamassa aiempaa merkittävämpää roolia vastuullisuudessa ja korruption vastaisessa työssä. Se toteutuu lähivuosina esimerkiksi yritysten kestävyysraporttien varmentamisena, kun EU-säädökset etenevät.

EU-tasolla tilintarkastajat ovat käyttäneet jo pidempään iskulausetta Tilintarkastajat voivat pelastaa maailman. Uudessa maailmantilanteessa näistä sanoista aletaan aidosti ottaa mittaa.

Kirjoitus on alun perin julkaistu Kauppalehden Debatti-palstalla 25. huhtikuuta.

Lisää samasta aiheesta

Miksi yritykseesi sijoitetaan?

Liiketoiminnan riskit ja mahdollisuudet kestävyyskysymyksiin liittyen ovat yrityksen strategian ytimessä ja sijoittajien mielenkiinnon kohteena. Niistä ja muistakin kestävyysvaikutuksista raportoidaan uuden sääntelyn mukaisessa kestävyysraportissa. Parempi kestävyysraportointi on askel kohti avoimempaa, vastuullisempaa ja kestävämpää liiketoimintaa, ja se ohjaa sijoittajien, pankkien ja yhteistyökumppanien päätöksentekoa.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top