Kirjanpitolain raja-arvojen korottaminen perusteltua 

Luonnoksessa hallituksen esitykseksi ehdotettu inflaatiotarkistus tulee lisäämään entisestään pien- ja mikroyrityskategoriassa olevien yritysten määriä. Lainsäädännöstä johtuvan hallinnollisen taakan purkamisen näkökulmasta Suomen Tilintarkastajat ry pitää kirjanpitolain raja-arvojen korottamista kannatettavana asiana.

Suomen yrityskenttä koostuu valtaosin pienistä yrityksistä. Suomen kirjanpitolain uudistumisen yhteydessä vuonna 2016 muun muassa pienyrityksen määritelmän kynnysarvoja nostettiin ja mikroyritykset eroteltiin pienyrityksistä omaksi ryhmäkseen. Taustalla oli halu keventää pienikokoisten yritysten raportointivelvoitteita. Ehdotettu inflaatiotarkistus tulee lisäämään entisestään pien- ja mikroyrityskategoriassa olevien yritysten määriä.

ST yhtyy HE-luonnoksessa esitettyyn toteamukseen siitä, että keskeisin vaikutus kokorajoihin ehdotettavalla muutoksella tulee olemaan suuryrityskategorian rajalla oleviin yrityksiin. Toisin sanoen sellaiset yritykset, jotka voimassa olevan lainsäädännön puitteissa olisivat velvollisia kestävyysraportoinnin laatimiseen ja varmentamiseen, tulisivat vapautetuksi tästä velvollisuudesta nyt ehdotetun sääntelyn myötä. Lainsäädännöstä johtuvan hallinnollisen taakan purkamisen näkökulmasta tämä on kannatettava asia.

ST kuitenkin toteaa, että uuden kestävyysraportointisääntelyn myötä odotukset yritysten tilinpäätösten ja kestävyysraportointitietojen luotettavuudelle tulevat kasvamaan lähivuosina. Tämä on merkityksellistä myös toimitusketjujen kestävyysraportoinnin tasapuolisten kilpailuedellytysten näkökulmasta. Käytännössä on siten odotettavissa, että ehdotetut raja-arvot alittavilta yrityksiltä edellytetään laajempia/tarkempia tilinpäätös- ja/tai kestävyystietoja.


Lue myös uutinen: Kirjanpitolain mukaisiin kokorajoihin ehdotetaan muutoksia

Lisää samasta aiheesta

ST ei kannata ehdotusta tilintarkastajien henkilötietojen toimittamisesta ESAPiin

Lausuntokierroksella olleessa luonnoksessa hallituksen esitykseksi ehdotetaan EU:n eurooppalaista keskitettyä yhteyspistettä koskevan asetuksen kansallista täytäntöönpanoa sekä sitä täydentävän direktiivin ja asetuksen kansallisia täytäntöönpanotoimia edellyttävistä säännöksistä. Suomen Tilintarkastajat ry ei kannata ehdotusta siltä osin, kun siinä esitetään tilintarkastajien henkilötietojen toimittamista ESAPiin.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top