Julkishallinnon hyvä tilintarkastustapa

Suosituksessa määritellään julkishallinnon hyvä tilintarkastustapa.

Suosituksessa määritellään julkishallinnon hyvä tilintarkastustapa.

Julkishallinnon tilintarkastuksessa tilintarkastaja antaa lausunnon seuraavista asoista:

  • Onko tarkastuskohteen tilinpäätös laadittu säännösten mukaisesti.
  • Antaako tilinpäätös oikean ja riittävän kuvan tarkastuskohteen tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta olennaisuusperiaatteen mukaisesti.

Julkishallinnon tilintarkastajan tehtävänä on edistää julkisen hallinnon taloudenhoidon yleistä luotettavuutta ja julkishallinnolle kuuluvan tilivelvollisuuden asianmukaista toteuttamista. Luottamus tilintarkastukseen perustuu siihen, että tilintarkastus toteutetaan ammattitaitoisesti ja riippumattomasti.

Tilintarkastus perustuu lainsäädäntöön, tilintarkastusalan ohjeisiin ja standardeihin sekä tilintarkastusalan hyviin käytäntöihin eli niin sanottuun hyvään tilintarkastustapaan.

Suomessa julkishallinnon hyvä tilintarkastustapa on määritelty oheisessa Julkishallinnon hyvä tilintarkastustapa -suosituksessa. Suositus on Suomen Tilintarkastajat ry:n hallituksen hyväksymä.

Lisää samasta aiheesta

Suositus vastuullisuusraporttien varmentamisesta

Syksyllä 2021 annettu suositus vastuullisuusraporttien varmentamisesta on päivitetty. Suosituksen (2/2023) sisältö ja rakenne on pidetty pääosin ennallaan. Päivityksessä on huomioitu edellisen suosituksen jälkeen kertyneet käytännön kokemukset.

Lue lisää

Rahanpesun ja terrorismin estäminen

Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (444/2017) tuli voimaan 3.7.2017. Lain tavoitteena on muun muassa tehostaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ennalta estämistä niin, että laissa mainitut toimijat, tilintarkastajat mukaan lukien, ottaisivat omassa toiminnassaan huomioon entistä enemmän näihin rikoksiin liittyvät riskit.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top