Julkishallinnon hyvä tilintarkastustapa

Julkishallinnon hyvä tilintarkastustapa (Suomen Tilintarkastajat ry:n suosituksia 1/2024) on saanut teknisluonteisen päivityksen. Tämä päivitys korvaa suosituksen 3/2020. Päivityksen toteutuksesta vastasi JHT-toimikunta ja yhdistyksen hallitus hyväksyi suosituksen kokouksessaan 29.2.2024.

Suosituksessa on huomioitu 1.7.2023 mennessä toteutuneet lainsäädäntömuutokset. Merkittävin toimintaympäristössä tapahtunut muutos on 21 hyvinvointialueen aloittaminen julkisoikeudellisena yhteisönä vuoden 2023 alusta. Tilintarkastajan tehtävät vastaavat pääosin toisiaan kuntien ja hyvinvointialueiden tilintarkastuksessa. Joitain eroavaisuuksia näissä kuitenkin on. Hyvinvointialueiden osalta tarkastetaan esimerkiksi se, onko hyvinvointialueen sisäinen tarkastus asianmukaisesti järjestetty.

Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta annettua lakia sovelletaan myös evankelisluterilaisten seurakuntien ja seurakuntayhtymien tilintarkastukseen.

Suositusta julkishallinnon hyvästä tilintarkastustavasta täydentävät yksittäisiä aihekokonaisuuksia koskevat erilliset suositukset, joita ovat esimerkiksi:


Päivitetyn suosituksen ruotsinkielinen käännös on tulossa myöhemmin.

Lisää samasta aiheesta

Suositus vastuullisuusraporttien varmentamisesta

Syksyllä 2021 annettu suositus vastuullisuusraporttien varmentamisesta on päivitetty. Suosituksen (2/2023) sisältö ja rakenne on pidetty pääosin ennallaan. Päivityksessä on huomioitu edellisen suosituksen jälkeen kertyneet käytännön kokemukset.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top