Sähköinen tilinpäätösmerkintä – SUOSITUS POISTETTU

Suomen Tilintarkastajat ry:n suositus sähköisestä tilinpäätösmerkinnästä on poistettu 26.9.2023.

Suomen Tilintarkastajat ry:n suositus sähköisestä tilinpäätösmerkinnästä on poistettu 26.9.2023.

Tilinpäätöksiä allekirjoitetaan yhä useammin sähköisten allekirjoituspalvelujen avulla. Tilintarkastajat tekevät tilinpäätökseen tilinpäätösmerkinnän, joka myös voidaan tehdä sähköisesti.

Suomen Tilintarkastajat ry:n suositus (v.2018) sähköisestä tilinpäätösmerkinnästä on poistettu 26.9.2023. Poistamisesta päätti yhdistyksen suositusten laatimista koskevan periaatteen mukaisesti yhdistyksen hallitus. Suositus on korvattu lyhyellä ohjeistuksella:

  • Suomen Tilintarkastajat suosittelee tilinpäätösten sähköiseen allekirjoittamiseen vahvaa tunnistautumista käyttävää sähköisen allekirjoittamisen ohjelmistoa.
  • Johto allekirjoittaa tilinpäätöksen ennen kuin tilintarkastaja antaa tilinpäätösmerkinnän. Tilintarkastajan on pystyttävä näkemään, ketkä tilinpäätöksen ovat allekirjoittaneet ja milloin.
  • Tilintarkastajan tekemälle tarkastukselle on varattava riittävästi aikaa eikä sähköisen allekirjoituksen kutsulinkki saa vanhentua liian nopeasti. Tilinpäätöksen aikatauluista on tästä syystä hyvä sopia etukäteen.
  • Tilintarkastajan on pystyttävä näkemään tilinpäätös, jonka tilinpäätösmerkintää hän on sähköisesti allekirjoittamassa. Hänen tulee pystyä varmistumaan siitä, että tilinpäätös vastaa tilintarkastettua.
  • Sähköisesti allekirjoitettavaan tilinpäätökseen on saatettu liittää toimintakertomus. Tilintarkastajan tilinpäätösmerkintä ei kuitenkaan koske toimintakertomusta, vaan ainoastaan tilinpäätöstä.
  • Tilintarkastajaa koskevien tietojen, kuten titteli (HT, KHT) ja tilintarkastusyhteisön nimi, sekä tilinpäätösmerkinnän tekstin (”Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.”) tulee löytyä tilinpäätöksen allekirjoitussivulta valmiina ennen allekirjoitettavaksi laittamista.
  • Tilintarkastajan allekirjoituksen tietosisältöön ja järjestykseen liittyy sääntöjä, jotka tilinpäätöksen laatijan tulee huomioida tilinpäätöksen allekirjoitussivulla.
  • Tilintarkastajan pitää pystyä tallentamaan itselleen kopio allekirjoitetusta tilinpäätöksestä allekirjoituksineen, ja säilyttää tämä tilintarkastuskansiossaan TTL:n vaatimalla tavalla.
  • Tilinpäätösmerkintä tehdään samalle päivälle kuin tilintarkastuskertomus annetaan. Nämä kaksi asiakirjaa allekirjoitetaan kuitenkin sähköisesti erikseen.
  • Jos hallituksen jo allekirjoittamaa tilinpäätöstä korjataan esimerkiksi tilintarkastuksessa havaittujen virheiden vuoksi, tulee tilinpäätös korvata korjatulla versiolla ja allekirjoittaa uudelleen.

Lue lisää sähköisestä allekirjoittamisesta ja tilinpäätösmerkinnästä:

Lisää samasta aiheesta

Rahanpesun ja terrorismin estäminen

Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (444/2017) tuli voimaan 3.7.2017. Lain tavoitteena on muun muassa tehostaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ennalta estämistä niin, että laissa mainitut toimijat, tilintarkastajat mukaan lukien, ottaisivat omassa toiminnassaan huomioon entistä enemmän näihin rikoksiin liittyvät riskit.

Lue lisää

Liikevaihdon tilintarkastus

Suositus liikevaihdon tilintarkastuksesta ohjeistaa tilintarkastajia liikevaihdon tarkastamisessa hyvän tilintarkastustavan ja kansainvälisten tilintarkastusstandardien mukaisesti.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top