Suositus vastuullisuusraporttien varmentamisesta

Syksyllä 2021 annettu suositus vastuullisuusraporttien varmentamisesta on päivitetty. Suosituksen (2/2023) sisältö ja rakenne on pidetty pääosin ennallaan. Päivityksessä on huomioitu edellisen suosituksen jälkeen kertyneet käytännön kokemukset.

Syksyllä 2021 annettu suositus vastuullisuusraporttien varmentamisesta on päivitetty. Suosituksessa käytettyyn terminologiaan on tullut joitain muutoksia. Lisäksi suosituksen sisältämät raportointimallit on yhdenmukaistettu yhdistyksen muiden raportointimallien kanssa.

Tulevaa kehitystä (kestävyysraportointi ja sen varmennus) esitellään lyhyesti päivitetyn suosituksen eri asiayhteyksissä. Tämä suositus koskee kuitenkin vastuullisuusraportointia ja sen varmentamista.

Suositus on laadittu tilintarkastajien käyttöön, ja se kattaa sekä pakollisen että vapaaehtoisen vastuullisuusraportoinnin varmentamisen.

Suositus käsittelee yritysten vastuullisuusraporttien varmentamista, ja se perustuu pääosin ISAE 3000 -varmennusstandardiin ”Muut varmennustoimeksiannot kuin mennyttä aikaa koskevan taloudellisen informaation tilintarkastus tai yleisluonteinen tarkastus”. Suositus on laadittu niin, että esitetyt periaatteet ja menetelmät pysyvät voimassa myös sääntelyn kehittyessä.

Suositus vastuullisuusraporttien varmentamisesta on laadittu tilintarkastajien käyttöön. Suosituksen käyttäjien oletetaan tuntevan varmennusstandardin sisällön sekä hallitsevan tilintarkastusta koskevat ammatilliset vaatimukset ja varmennusta koskevat tilintarkastusstandardit.

Suositus vastuullisuusraportoinnin varmentamisesta (Suomen Tilintarkastajat ry:n suositus 3/2021) on päivitetty yhdistyksen vastuullisuustyöryhmässä ja päivitetty suositus on hyväksytty yhdistyksen hallituksessa 26.9.2023. Suosituksen valmistelussa on kuultu yhdistyksen tilintarkastustoimikuntaa.

Lue lisää:

Lisää samasta aiheesta

Julkishallinnon hyvä tilintarkastustapa

Julkishallinnon hyvä tilintarkastustapa (Suomen Tilintarkastajat ry:n suosituksia 1/2024) on saanut teknisluonteisen päivityksen. Tämä päivitys korvaa suosituksen 3/2020. Päivityksen toteutuksesta vastasi JHT-toimikunta ja yhdistyksen hallitus hyväksyi suosituksen kokouksessaan 29.2.2024.

Lue lisää

Rahanpesun ja terrorismin estäminen

Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (444/2017) tuli voimaan 3.7.2017. Lain tavoitteena on muun muassa tehostaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ennalta estämistä niin, että laissa mainitut toimijat, tilintarkastajat mukaan lukien, ottaisivat omassa toiminnassaan huomioon entistä enemmän näihin rikoksiin liittyvät riskit.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top