Suositus vastuullisuusraporttien varmentamisesta

Suositus on laadittu tilintarkastajien käyttöön, ja se kattaa sekä pakollisen että vapaaehtoisen vastuullisuusraportoinnin varmentamisen.

Suositus on laadittu tilintarkastajien käyttöön, ja se kattaa sekä pakollisen että vapaaehtoisen vastuullisuusraportoinnin varmentamisen.

Keväällä 2021 ehdotetulla kestävyysraportointidirektiivillä (CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive) annetaan kestävyysraportoinnille vakiintunut asema yritysten raportoinnissa. Osana direktiiviehdotusta määrätään kestävyysraportoinnin varmentamisesta, joka ensivaiheessa olisi pakollista tietyn kokoluokan ylittäville yrityksille.

Ennen direktiivin voimaanastumista EU velvoittaa jäsenmaita noudattamaan omia suosituksia ja menettelytapoja vastuullisuusraportoinnin varmentamisessa. Tähän vaatimukseen vastaa Suomen Tilintarkastajat ry:n laatima suositus vastuullisuusraporttien varmentamisesta.

Suositus kattaa sekä pakollisen että vapaaehtoisen vastuullisuusraportoinnin varmentamisen. Suositus käsittelee yritysten vastuullisuusraporttien varmentamista, ja se perustuu pääosin ISAE 3000 -varmennusstandardiin ”Muut varmennustoimeksiannot kuin mennyttä aikaa koskevan taloudellisen informaation tilintarkastus tai yleisluonteinen tarkastus”. Suositus on laadittu niin, että esitetyt periaatteet ja menetelmät pysyvät voimassa myös sääntelyn kehittyessä.

Suositus vastuullisuusraporttien varmentamisesta on laadittu tilintarkastajien käyttöön. Suosituksen käyttäjien oletetaan tuntevan varmennusstandardin sisällön sekä hallitsevan tilintarkastusta koskevat ammatilliset vaatimukset ja varmennusta koskevat tilintarkastusstandardit.

Suositusta tullaan päivittämään kestävyysraportointidirektiivin vaatimuksilla, kun direktiivi on lopullisesti hyväksytty.

Suositus vastuullisuusraportoinnin varmentamisesta (Suomen Tilintarkastajat ry:n suositus 3/2021) on laadittu yhdistyksen vastuullisuustyöryhmässä ja hyväksytty yhdistyksen hallituksessa 22.9.2021. Suosituksen valmistelussa on kuultu yhdistyksen keskeisiä sidosryhmiä.

Vastuullisuusraportoinnista kohti kestävyysraportointia

Suomessa on perinteisesti puhuttu yritysten vastuullisuusraportoinnista. EU:n keväällä 2021 julkaiseman kestävyysraportointidirektiiviehdotuksen (CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive) myötä terminologia on muuttumassa kohti kestävyysraportointia.

Lue lisää:

Lisää samasta aiheesta

Lähipiirin tilintarkastus

Suositus lähipiirin tilintarkastuksesta ohjeistaa tilintarkastajia lähipiiriin liittyvässä tarkastuksessa hyvän tilintarkastustavan ja kansainvälisten tilintarkastusstandardien mukaisesti.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.