LCE-standardin englanninkielinen versio ilmestynyt

Kansainvälisiä tilintarkastusalan standardeja laativa IAASB on julkaissut kansainvälisen tilintarkastusstandardin yksinkertaisten yhteisöjen tilinpäätösten tilintarkastuksiin (ISA for LCE).

Kansainvälisiä tilintarkastusalan standardeja laativa IAASB on julkaissut verkkosivuillaan 6.12.2023 LCE-standardin yksinkertaisten yhteisöjen tilintarkastuksiin (International Standard on Auditing for Audits of Financial Statements of Less Complex Entities).

Standardi tulee voimaan 15.12.2025 tai sen jälkeen alkavilta tilikausilta. Myös aiempi soveltaminen on sallittua. 

LCE-standardia asianmukaisesti soveltamalla saavutetaan kohtuullinen varmuus tilinpäätöksen oikeellisuudesta. Varmuus on siis sama kuin mikä saavutetaan muita ISA-standardeja soveltamalla. LCE-standardi koskee vain tilinpäätöksen tarkastusta, eli se ei ohjaa hallinnon tai kirjanpidon tarkastusta, jotka myös ovat tilintarkastuksen kohteena.

Suomenkielinen käännös LCE-standardista on suunniteltu ilmestyvän keväällä 2024. Suomenkielinen versio julkaistaan verkkokirjana ja painettuna kirjana jäsentemme ja tuotteen tilaajien käyttöön.

LCE-standardi

LCE-standardi (International Standard on Auditing for Audits of Financial Statements of Less Complex Entities) on tarkoitettu yksinkertaisten yhteisöjen tilinpäätösten tilintarkastuksiin.

 IAASB julkaisi luonnoksen LCE-standardiksi heinäkuussa 2021 ja sen kommentointiaika päättyi 31.1.2022. Tammikuussa 2023 julkaistiin uusi standardin osa 10, joka koskee konsernin tilintarkastusta. Osan 10 kommentointiaika päättyi tammikuussa 2023. Lopullinen standardi hyväksyttiin IAASB:n kokouksessa 21.9.2023, ja julkaistiin joulukuussa 2023. 

Lue aiheesta lisää: 

Lisää samasta aiheesta

ISA 240 -standardi uudistuu – luonnos julkaistu

Kansainvälinen tilintarkastusstandardi ISA 240 Väärinkäytöksiin liittyvät tilintarkastajan velvollisuudet tilintarkastuksessa uudistuu. IAASB on julkaissut luonnoksen uudistetusta standardista sidosryhmien kommentoitavaksi. Kommentointiaikaa on 5.6.2024 saakka.

Lue lisää
yhteistyokuvituskuva

Standardin korvaaminen suosituksella eräissä tilintarkastajan tehtävissä

Monessa tilintarkastajan suorittamassa varmennuksessa tai tarkastuksessa on viitekehyksenä joku kansainvälinen tilintarkastusalan standardi, joka mainitaan tilintarkastajan raportilla. Standardit eivät kuitenkaan aina ole yhteensopivia tilintarkastajan lausuntoja koskevien kansallisten lakien kanssa. Korvaamme tietyissä raporttimalleissamme mainitut standardit omilla suosituksillamme vuoden 2024 aikana.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top