Listayhtiö! Onko ESEF-tilinpäätöksesi varmennettu?

Listayhtiöiden ESEF-tilinpäätösten varmentamista koskeva sääntely muuttui vuoden 2022 alussa. ESEF-tilinpäätökseen pitää vuoden 2022 alusta lähtien liittää tilintarkastajan lausunto ESEF-tilinpäätöksen varmentamisesta tai jollei tilintarkastaja ole varmentanut ESEF-tilinpäätöstä, asiasta pitää ilmoittaa ESEF-tilinpäätöksessä.

Listayhtiöiden ESEF-tilinpäätösten varmentamista koskeva sääntely muuttui vuoden 2022 alussa. ESEF-tilinpäätökseen pitää vuoden 2022 alusta lähtien liittää tilintarkastajan lausunto ESEF-tilinpäätöksen varmentamisesta tai jollei tilintarkastaja ole varmentanut ESEF-tilinpäätöstä, asiasta pitää ilmoittaa ESEF-tilinpäätöksessä.   

Kuva: Vesa Sammalisto

Tilanne: Tilintarkastaja on varmentanut ESEF-tilinpäätöksen

Arvopaperimarkkinalain 7 luvun 8 §:n 4 momentin mukaan, jos liikkeeseenlaskijan tilintarkastaja on varmentanut tai tilintarkastanut komission teknisen sääntelystandardin mukaisesti laaditun tilinpäätöksen (ESEF-tilinpäätös), tilintarkastajan on ilmoitettava lausunnossaan, missä laajuudessa varmennus tai tilintarkastus on suoritettu.

Vaikka lainkohdan mukaan ESEF-tilinpäätöksiin voisi kohdistua tilintarkastus, on kyse käytännössä kuitenkin erillisestä varmennuksesta, joka ei ole osa lakisääteistä tilintarkastusta.

Tilintarkastajan lausunto on liitettävä kyseiseen tilinpäätökseen. Suomen Tilintarkastajat ry on antanut suosituksen 4/2020 Listayhtiön ESEF-tilinpäätöksen varmentaminen.

Tilanne: Tilintarkastaja ei ole varmentanut ESEF-tilinpäätöstä

Arvopaperimarkkinalain 7 luvun 8 §:n 5 momentin mukaan, jos liikkeeseenlaskijan tilintarkastaja ei ole varmentanut tai tilintarkastanut komission teknisen sääntelystandardin mukaisesti laadittua tilinpäätöstä (ESEF-tilinpäätös), liikkeeseenlaskijan on ilmoitettava tästä ESEF-tilinpäätöksessä.

Lue lisää:

Lisää samasta aiheesta

Hallitus antoi esityksensä kestävyysraportoinnista

Hallitus antoi eduskunnalle esityksensä muutosehdotukseksi kirjanpitolakiin ja tilintarkastuslakiin sekä eräisiin niihin liittyviin lakeihin 28.9.2023. Ehdotetuilla laeilla pantaisiin täytäntöön yritysten kestävyysraportointia koskeva Euroopan unionin direktiivi.

Lue lisää

ESAP helpottaa tiedonsaantia Euroopan maista

EU-parlamentti ja neuvosto pääsivät toukokuussa sopuun yhtenäisen eurooppalaisen yhteyspisteen (European Single Access Point, ESAP) perustamisesta. Yhteyspiste toimii linkkinä kansallisiin tietovarastoihin ja kerää yhteen muun muassa tilinpäätökset ja kestävyysraportit.

Lue lisää

Skandaalit kaupparekisterissä

Osakeyhtiöiden kaupparekisteritiedoissa on ollut ilmeisiä puutteita, selviää harmaan talouden selvitysyksikön (HTSY) 13.6.2023 julkaisemasta selvityksestä. Kaupparekisteritiedot tulisi saada kuntoon viranomaisten, yritysten ja tilintarkastajien yhteispanoksella.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top