Listayhtiö! Onko ESEF-tilinpäätöksesi varmennettu?

Listayhtiöiden ESEF-tilinpäätösten varmentamista koskeva sääntely muuttui vuoden 2022 alussa. ESEF-tilinpäätökseen pitää vuoden 2022 alusta lähtien liittää tilintarkastajan lausunto ESEF-tilinpäätöksen varmentamisesta tai jollei tilintarkastaja ole varmentanut ESEF-tilinpäätöstä, asiasta pitää ilmoittaa ESEF-tilinpäätöksessä.   

Kuva: Vesa Sammalisto

Tilanne: Tilintarkastaja on varmentanut ESEF-tilinpäätöksen

Arvopaperimarkkinalain 7 luvun 8 §:n 4 momentin mukaan, jos liikkeeseenlaskijan tilintarkastaja on varmentanut tai tilintarkastanut komission teknisen sääntelystandardin mukaisesti laaditun tilinpäätöksen (ESEF-tilinpäätös), tilintarkastajan on ilmoitettava lausunnossaan, missä laajuudessa varmennus tai tilintarkastus on suoritettu.

Vaikka lainkohdan mukaan ESEF-tilinpäätöksiin voisi kohdistua tilintarkastus, on kyse käytännössä kuitenkin erillisestä varmennuksesta, joka ei ole osa lakisääteistä tilintarkastusta.

Tilintarkastajan lausunto on liitettävä kyseiseen tilinpäätökseen. Suomen Tilintarkastajat ry on antanut suosituksen 4/2020 Listayhtiön ESEF-tilinpäätöksen varmentaminen.

Tilanne: Tilintarkastaja ei ole varmentanut ESEF-tilinpäätöstä

Arvopaperimarkkinalain 7 luvun 8 §:n 5 momentin mukaan, jos liikkeeseenlaskijan tilintarkastaja ei ole varmentanut tai tilintarkastanut komission teknisen sääntelystandardin mukaisesti laadittua tilinpäätöstä (ESEF-tilinpäätös), liikkeeseenlaskijan on ilmoitettava tästä ESEF-tilinpäätöksessä.

Lue lisää: