Listayhtiö! Onko ESEF-tilinpäätöksesi varmennettu?

Listayhtiöiden ESEF-tilinpäätösten varmentamista koskeva sääntely muuttui vuoden 2022 alussa. ESEF-tilinpäätökseen pitää vuoden 2022 alusta lähtien liittää tilintarkastajan lausunto ESEF-tilinpäätöksen varmentamisesta tai jollei tilintarkastaja ole varmentanut ESEF-tilinpäätöstä, asiasta pitää ilmoittaa ESEF-tilinpäätöksessä.

Listayhtiöiden ESEF-tilinpäätösten varmentamista koskeva sääntely muuttui vuoden 2022 alussa. ESEF-tilinpäätökseen pitää vuoden 2022 alusta lähtien liittää tilintarkastajan lausunto ESEF-tilinpäätöksen varmentamisesta tai jollei tilintarkastaja ole varmentanut ESEF-tilinpäätöstä, asiasta pitää ilmoittaa ESEF-tilinpäätöksessä.   

Kuva: Vesa Sammalisto

Tilanne: Tilintarkastaja on varmentanut ESEF-tilinpäätöksen

Arvopaperimarkkinalain 7 luvun 8 §:n 4 momentin mukaan, jos liikkeeseenlaskijan tilintarkastaja on varmentanut tai tilintarkastanut komission teknisen sääntelystandardin mukaisesti laaditun tilinpäätöksen (ESEF-tilinpäätös), tilintarkastajan on ilmoitettava lausunnossaan, missä laajuudessa varmennus tai tilintarkastus on suoritettu.

Vaikka lainkohdan mukaan ESEF-tilinpäätöksiin voisi kohdistua tilintarkastus, on kyse käytännössä kuitenkin erillisestä varmennuksesta, joka ei ole osa lakisääteistä tilintarkastusta.

Tilintarkastajan lausunto on liitettävä kyseiseen tilinpäätökseen. Suomen Tilintarkastajat ry on antanut suosituksen 4/2020 Listayhtiön ESEF-tilinpäätöksen varmentaminen.

Tilanne: Tilintarkastaja ei ole varmentanut ESEF-tilinpäätöstä

Arvopaperimarkkinalain 7 luvun 8 §:n 5 momentin mukaan, jos liikkeeseenlaskijan tilintarkastaja ei ole varmentanut tai tilintarkastanut komission teknisen sääntelystandardin mukaisesti laadittua tilinpäätöstä (ESEF-tilinpäätös), liikkeeseenlaskijan on ilmoitettava tästä ESEF-tilinpäätöksessä.

Lue lisää:

Lisää samasta aiheesta

Tilintarkastajat ja AVIn rahanpesun valvontarekisteri

Aluehallintoviraston (AVI) tulkinta rahanpesulaista on jälleen muuttunut. Virasto on sopinut yhdessä PRH:n kanssa valvontavastuun jakamisen periaatteista. AVI ja PRH ovat sopineet noudattavansa ns. yhden valvojan periaatetta, eli eivät enää valvo samanaikaisesti samaa ilmoitusvelvollista.

Lue lisää

Tilinpäätösmerkintä saattaa tulevaisuudessa jäädä pois

Tilinpäätösmerkintä voidaan tulevaisuudessa jättää tekemättä, jos pystytään muulla tavoin luotettavasti yksilöimään se tilinpäätös, josta tilintarkastuskertomus on annettu. Muutos liittyy tilinpäätösten digitalisoitumiseen. Siitä, mikä on riittävän luotettava tapa, ei ole vielä annettu ohjeistusta.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top