Listayhtiöiden valmistautuminen ESEF-raportointiin on vielä kesken

Aalto-yliopisto ja Finanssivalvonta uusivat viime kesänä tehdyn kyselynsä listayhtiöiden ESEF-valmiuksista. Tutustu alustaviin tuloksiin!

Aalto-yliopisto ja Finanssivalvonta uusivat viime kesänä tehdyn kyselynsä listayhtiöiden ESEF-valmiuksista.

Tutustu alustaviin tuloksiin Suomen XBRL-konsortion sivuilla.

Kyselyyn vastanneista 17 % ei ollut vielä aloittanut projektia ESEF-vaatimusten täyttämiseksi.

Yksi kysymys oli: Parantaako ESEF-tilinpäätöksen XBRL-merkintöjen varmentaminen tilinpäätöksen luotettavuutta. Vastaukset jakaantuivat vastaajien kesken, ja keskiarvo asettui puoleenväliin ”Disagree/Agree” -asteikkoa. Varmentaminen on Suomessa vapaaehtoista tilikaudelta 2020.

Kyselyyn lisättiin tänä keväänä kysymys siitä, onko vastaaja keskustellut asiasta yhtiön tilintarkastajan kanssa. Vastaajista noin puolet oli käynyt vähintään alustavaa keskustelua tilintarkastajan kanssa.

Lue myös:

Lisää samasta aiheesta

ESAP helpottaa tiedonsaantia Euroopan maista

EU-parlamentti ja neuvosto pääsivät toukokuussa sopuun yhtenäisen eurooppalaisen yhteyspisteen (European Single Access Point, ESAP) perustamisesta. Yhteyspiste toimii linkkinä kansallisiin tietovarastoihin ja kerää yhteen muun muassa tilinpäätökset ja kestävyysraportit.

Lue lisää

Skandaalit kaupparekisterissä

Osakeyhtiöiden kaupparekisteritiedoissa on ollut ilmeisiä puutteita, selviää harmaan talouden selvitysyksikön (HTSY) 13.6.2023 julkaisemasta selvityksestä. Kaupparekisteritiedot tulisi saada kuntoon viranomaisten, yritysten ja tilintarkastajien yhteispanoksella.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top