Listayhtiöiden valmistautuminen ESEF-raportointiin on vielä kesken

Aalto-yliopisto ja Finanssivalvonta uusivat viime kesänä tehdyn kyselynsä listayhtiöiden ESEF-valmiuksista.

Tutustu alustaviin tuloksiin Suomen XBRL-konsortion sivuilla.

Kyselyyn vastanneista 17 % ei ollut vielä aloittanut projektia ESEF-vaatimusten täyttämiseksi.

Yksi kysymys oli: Parantaako ESEF-tilinpäätöksen XBRL-merkintöjen varmentaminen tilinpäätöksen luotettavuutta. Vastaukset jakaantuivat vastaajien kesken, ja keskiarvo asettui puoleenväliin ”Disagree/Agree” -asteikkoa. Varmentaminen on Suomessa vapaaehtoista tilikaudelta 2020.

Kyselyyn lisättiin tänä keväänä kysymys siitä, onko vastaaja keskustellut asiasta yhtiön tilintarkastajan kanssa. Vastaajista noin puolet oli käynyt vähintään alustavaa keskustelua tilintarkastajan kanssa.

Lue myös: