PRH:n laadunvalvonnan vuosiraportti 2020

PRH:n tilintarkastusvalvonta on julkaissut laaduntarkastuksen vuosiraportin vuodelta 2020.

PRH:n tilintarkastusvalvonta on julkaissut laaduntarkastuksen vuosiraportin vuodelta 2020.

Kirjoittaja: Riitta Laine | Kuva: Vesa Sammalisto

PRH:n tilintarkastusvalvonta on julkaissut laaduntarkastuksen vuosiraportin vuodelta 2020. Raportilla esitetään tänä vuonna ensimmäistä kertaa erikseen EU-asetukseen (537/2014) perustuvat asiat. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että PIE-toimeksiantoihin (yleisen edun kannalta merkittävät toimeksiannot) liittyvät tulokset ja havainnot on esitetty erikseen kuten myös PIE-tilintarkastuksia tekevien tilintarkastusyhteisöjen laadunvalvontajärjestelmien tarkastuksia koskevat asiat.

Toimeksiantokohtainen laaduntarkastus

Toimeksiantokohtaisen laaduntarkastuksen kohteena vuonna 2020 oli 139 tilintarkastajaa (133 toimeksiantoa). Suuri osa läpikäydyistä toimeksiannoista oli pieniä (63 kpl) tai keskisuuria (29 kpl). PIE-yhteisötilintarkastuksia käytiin läpi 15 kpl.

Laaduntarkastuksen kohteena olleista tilintarkastajista puolet (69 kpl) läpäisi laaduntarkastuksen ja 8 % (11 kpl) sai hylätty-tuloksen. Noin 42 %:n (59 kpl) osalta laaduntarkastusta jatketaan uusintatarkastuksella. Tulokset ovat hyvin saman suuntaiset kuin vuonna 2019 (läpi 55 %, hylätty 2 %, uudintaan 43 %).

Laaduntarkastuksissa tehtiin havaintoja monelta eri tilintarkastuksen osa-alueelta. Suurin osa havainnoista liittyi liikevaihdon, myyntisaamisten, vaihto-omaisuuden, muistiotositteiden sekä tilinpäätöksen (”tasekirja”) tarkastukseen. Lisäksi puutteita oli tilintarkastuskertomuksissa ja muussa raportoinnissa sekä yleisesti tarkastuksen dokumentoinnissa ja sitä kautta todennettavuudessa.

Laadunvalvontajärjestelmän tarkastus

PRH:n tilintarkastusvalvonta tekee säännöllisiä tarkastuksia myös PIE-yhteisöjä tarkastavien tilintarkastusyhteisöjen sisäisiin laadunvalvontajärjestelmiin.

Vuonna 2020 tällaisen tarkastuksen kohteena oli kolme tilintarkastusyhteisöä. Laadunvalvontajärjestelmien tarkastukset ovat vielä kesken.

Lue lisää:

Hyödyllistä lisätietoa:

Lisää samasta aiheesta

LCE-ISA-standardi julkaistu verkkokirjana

Kansainvälinen tilintarkastusstandardi yksinkertaisten yhteisöjen tilintarkastuksiin (LCE-ISA-standardi) -verkkokirja on julkaistu ST-verkkopalvelussa tuotteen tilaajien ja jäsentemme käyttöön. Painettu kirja toimitetaan tilaajille elokuussa.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top