Euroopan komission julkinen kuuleminen: yritysraportoinnin laadun ja täytäntöönpanon valvonnan parantaminen

Euroopan komissio julkaisi 12.11.2021 odotetun julkisen kuulemisen yritysraportoinnin kolmesta pilarista, hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, lakisääteisestä tilintarkastuksesta ja valvonnasta.

Euroopan komissio julkaisi 12.11.2021 odotetun julkisen kuulemisen yritysraportoinnin kolmesta pilarista, hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, lakisääteisestä tilintarkastuksesta ja valvonnasta.

Kuulemisen tavoitteena on vahvistaa yritysraportoinnin laatua ja täytäntöönpanon valvontaa. Kysymykset kattavat EU:n tilinpäätösdirektiivin, avoimuusdirektiivin, lakisääteisen tilintarkastusdirektiivin ja tilintarkastusasetuksen sääntelemät asiat. Kuulemisen piiriin kuuluvat myös muut kuin yleisen edun kannalta merkittävät yhteisöt, lukuun ottamatta hyvää hallinnointia koskevaa osuutta.

Komission keskustelupaperin konsultaatiokysymykset on ryhmitelty viiteen osaan:

  • EU-kehyksen kokonaisvaikutus yritysraportoinnin kolmeen pilariin ja näiden välinen vuorovaikutus
  • Hyvä hallinnointi
  • Lakisääteinen tilintarkastus
  • Yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen lakisääteisten tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen valvonta
  • Yritysraportoinnin valvonta ja täytäntöönpano

Vastaukset julkiseen kuulemiseen tulee antaa 4.2.2022 mennessä. Suomen Tilintarkastajat ry on aloittanut valmistelutyön yhteistyössä pohjoismaisella ja myös EU-tasolla.

Komissio julkaisee kaikki tähän julkiseen kuulemiseen saadut kannanotot. Yhteenvetoraportti julkaistaan myös kuulemissivulla julkisen kuulemisen päätyttyä. Vastaukset huomioidaan myös suoraan komission vaikutustenarvioinnissa, jotta nykyisiä EU-sääntöjä voidaan mahdollisesti muuttaa ja vahvistaa. Lainsäädäntöehdotusten hyväksymisajankohta on vuoden 2022 viimeinen neljännes.

Yritysraportointi – laadun ja täytäntöönpanon valvonnan parantaminen (europa.eu)

Lisää samasta aiheesta

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top