Euroopan komission julkinen kuuleminen: yritysraportoinnin laadun ja täytäntöönpanon valvonnan parantaminen

Euroopan komissio julkaisi 12.11.2021 odotetun julkisen kuulemisen yritysraportoinnin kolmesta pilarista, hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, lakisääteisestä tilintarkastuksesta ja valvonnasta.

Euroopan komissio julkaisi 12.11.2021 odotetun julkisen kuulemisen yritysraportoinnin kolmesta pilarista, hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, lakisääteisestä tilintarkastuksesta ja valvonnasta.

Kuulemisen tavoitteena on vahvistaa yritysraportoinnin laatua ja täytäntöönpanon valvontaa. Kysymykset kattavat EU:n tilinpäätösdirektiivin, avoimuusdirektiivin, lakisääteisen tilintarkastusdirektiivin ja tilintarkastusasetuksen sääntelemät asiat. Kuulemisen piiriin kuuluvat myös muut kuin yleisen edun kannalta merkittävät yhteisöt, lukuun ottamatta hyvää hallinnointia koskevaa osuutta.

Komission keskustelupaperin konsultaatiokysymykset on ryhmitelty viiteen osaan:

  • EU-kehyksen kokonaisvaikutus yritysraportoinnin kolmeen pilariin ja näiden välinen vuorovaikutus
  • Hyvä hallinnointi
  • Lakisääteinen tilintarkastus
  • Yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen lakisääteisten tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen valvonta
  • Yritysraportoinnin valvonta ja täytäntöönpano

Vastaukset julkiseen kuulemiseen tulee antaa 4.2.2022 mennessä. Suomen Tilintarkastajat ry on aloittanut valmistelutyön yhteistyössä pohjoismaisella ja myös EU-tasolla.

Komissio julkaisee kaikki tähän julkiseen kuulemiseen saadut kannanotot. Yhteenvetoraportti julkaistaan myös kuulemissivulla julkisen kuulemisen päätyttyä. Vastaukset huomioidaan myös suoraan komission vaikutustenarvioinnissa, jotta nykyisiä EU-sääntöjä voidaan mahdollisesti muuttaa ja vahvistaa. Lainsäädäntöehdotusten hyväksymisajankohta on vuoden 2022 viimeinen neljännes.

Yritysraportointi – laadun ja täytäntöönpanon valvonnan parantaminen (europa.eu)

Lisää samasta aiheesta

Hallitus antoi esityksensä kestävyysraportoinnista

Hallitus antoi eduskunnalle esityksensä muutosehdotukseksi kirjanpitolakiin ja tilintarkastuslakiin sekä eräisiin niihin liittyviin lakeihin 28.9.2023. Ehdotetuilla laeilla pantaisiin täytäntöön yritysten kestävyysraportointia koskeva Euroopan unionin direktiivi.

Lue lisää

ESAP helpottaa tiedonsaantia Euroopan maista

EU-parlamentti ja neuvosto pääsivät toukokuussa sopuun yhtenäisen eurooppalaisen yhteyspisteen (European Single Access Point, ESAP) perustamisesta. Yhteyspiste toimii linkkinä kansallisiin tietovarastoihin ja kerää yhteen muun muassa tilinpäätökset ja kestävyysraportit.

Lue lisää

Skandaalit kaupparekisterissä

Osakeyhtiöiden kaupparekisteritiedoissa on ollut ilmeisiä puutteita, selviää harmaan talouden selvitysyksikön (HTSY) 13.6.2023 julkaisemasta selvityksestä. Kaupparekisteritiedot tulisi saada kuntoon viranomaisten, yritysten ja tilintarkastajien yhteispanoksella.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top