Tilintarkastaja voi antaa viranomaiselle lausuntoja erilaisissa tilanteissa.

Tilintarkastajan antamat lausunnot

Usean lakiin sisältyy säännöksiä, jotka velvoittavat tilintarkastajaa antamaan lausunnon tai todistuksen viranomaiselle. Viranomainen voi myös esimerkiksi sopimus-, avustus- tai tukiehdoissa velvoittaa tilintarkastajan antamaanlausunnon siitä, onko viranomaisen määräämiä ehtoja noudatettu.

Tilintarkastuslain systematiikassa lausunnot viranomaiselle on luokiteltu sellaisiin tilintarkastajan toimenpiteisiin, joihin tilintarkastuslakia sovelletaan kokonaisuudessaan.

Tilintarkastajan lausuntoja ovat lausunnoiksi otsikoitujen asiakirjojen lisäksi laskelmat, muistiot ja raportit. Tilintarkastajan lausunto voi olla myös sähköinen asiakirja.

Tilintarkastajan lausuntoa koskevaa tilintarkastuslain kohtaa ei sovelleta tilintarkastajan antamiin suullisiin lausuntoihin. Siksi lainkohta ei tule sovellettavaksi, kun tilintarkastajaa kuullaan suullisesti todistajana oikeudenkäynnissä.

Esimerkki lausunnosta konkurssiasiamiehelle

Konkurssilaissa säädetään konkurssipesässä tehtävästä erityistarkastuksesta. Jos konkurssipesän erityistarkastus tehdään konkurssiasiamiehen toimeksiannosta, lopputuloksena annettava raportti tai muu asiakirja on tilintarkastuslaissa tarkoitettu lausunto viranomaiselle.

Tavallisesti konkurssipesän erityistarkastus tehdään konkurssipesänhoitajan tai konkurssipesän velkojien toimeksiannosta. Tällöin toimeksiannon lopputuloksena annettava raportti tai muu asiakirja ei ole tilintarkastuslaissa tarkoitettu lausunto viranomaiselle.

Tilintarkastajan vastuu

Tilintarkastajan kirjallisia lausuntoja viranomaiselle tai tuomioistuimelle säännellään tilintarkastuslaissa tiukemmin kuin lausuntoja muille tahoille.

Kun tilintarkastaja antaa viranomaiselle tai tuomioistuimelle lausunnon, häntä velvoittaa vaatimus riippumattomuudesta. Myös rikosvastuu ja vahingonkorvausvastuu ovat ankarampia kuin, jos lausunto annetaan muulle kuin viranomaiselle tai tuomioistuimelle.

Tiukemman sääntelyn piirissä voivat olla myös toimeksiannot, joista voidaan päätellä, että tilintarkastajan lausunto on tarkoitettu viranomaiselle tai tuomioistuimelle.

Kun tilintarkastaja antaa lausunnon muulle kuin viranomaiselle tai tuomioistuimelle, tilintarkastajan toiminta ei ole yhtä kattavan sääntelyn piirissä. Tilintarkastajalta ei esimerkiksi edellytetä riippumattomuutta.  

Viranomaisen määritelmä

Viranomainen on määritelty eri säädöksissä eri tavoin. Ei ole aina selvää, onko tilintarkastajan lausunto annettu tilintarkastuslaissa säädetyin tavoin viranomaiselle.

Joskus viranomainen määritellään toiminnan luonteen perusteella. Viranomaiselle säädettyjä velvoitteita voidaan soveltaa myös yhteisöihin, säätiöihin tai yksityisiin henkilöihin, kun nämä käyttävät julkista valtaa.

Perustuslain näkökulmasta tuomioistuimet eivät kuulu viranomaisiin. Siksi tuomioistuimet mainitaan tilintarkastuslaissa erikseen viranomaisten lisäksi.