Pitääkö kaikki tilinpäätöksen virheet korjata?

Tilinpäätöksiä laaditaan toisinaan hyvinkin kiireisissä olosuhteissa, jolloin niihin saattaa jäädä virheitä. Ovatko kaikki virheet yhtä vakavia ja pitääkö ne korjata?

Tilinpäätöksiä laaditaan toisinaan hyvinkin kiireisissä olosuhteissa, jolloin niihin saattaa jäädä virheitä. Ovatko kaikki virheet yhtä vakavia ja pitääkö ne korjata?

Kirjoittaja: Riitta Laine

Tilinpäätös voi olla virheellinen monella eri tavalla. Virheiden vakavuutta ja sitä, vaarantavatko ne tilinpäätöksen antaman oikean ja riittävän kuvan, voidaan tarkastella monesta eri näkökulmasta.  

Olennaiset ja epäolennaiset virheet

Tilinpäätöksessä voi olla sekä olennaisiksi katsottavia että epäolennaisina pidettyjä virheitä. Virhettä pidetään olennaisena ainakin silloin, kun sen voidaan kohtuullisesti odottaa vaikuttavan tilinpäätöksen käyttäjien tekemiin taloudellisiin päätöksiin. Olennainen virhe voi olla määriteltävissä euromääräisesti tai se voi olla olennainen laadullisesti.

Virheet ja puutteet

Tilinpäätöksestä löytyvissä tiedoissa voi olla virhe tai sieltä voi puuttua jotain, kuten yksittäinen luku, sanallinen tieto, allekirjoitus tai osa (esim. rahoituslaskelma). Osa virheistä syntyy kirjanpidossa ja liittyy tilinpäätöksen lukuihin, osa syntyy vasta tilinpäätöstä laadittaessa.

Tahattomat ja tahalliset virheet

Virheet syntyvät yleensä vahingossa, mutta niitä voidaan tehdä myös tahallaan. Tahallaan tehty virhe on taloudellisen raportoinnin vääristelyä.

Tosiasioihin perustuvat ja arvionvaraisuudesta johtuvat virheet

Virhe voi perustua tosiasioihin, jolloin niistä ei ole mitään epäilystä. Virhe voi johtua myös siitä, että johdon tilinpäätöstä laatiessa tekemä harkintaan perustuva ratkaisu vaikuttaa ulkopuolisen katsojan silmissä epäasianmukaiselta.

Tilikauden päättymisen jälkeisistä tapahtumista johtuvat virheet

Tilinpäätös voi tilikauden tapahtumien valossa olla täysin oikein. Tilikauden päättymisen jälkeen on kuitenkin voinut tapahtua jotain sellaista, mikä pitäisi huomioida tilinpäätöksessä.

Laadintaperiaatteiden soveltamisesta tai muuttamisesta johtuvat virheet

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteita ja -menetelmiä pitää soveltaa johdonmukaisesti tilikaudesta toiseen, jotta tilikaudet olisivat keskenään mahdollisimman vertailukelpoisia. Laatimisperiaatteita saatetaan soveltaa väärin tai niistä annettavissa tiedoissa voi olla virheitä.

Oikeaa ja riittävää kuvaan vaikuttavat asiat

Tilinpäätös voi sinänsä olla muutoin oikein, mutta ei anna oikeaa ja riittävää kuvaa tuloksesta tai taloudellisesta asemasta. Tämä puute voidaan yleensä korjata lisäämällä liitetietoja.

Virheet allekirjoituksissa

Myös johdon allekirjoituksissa ja tilintarkastajan tilinpäätösmerkinnässä voi olla virhe. Tilinpäätöksen allekirjoittajien nimet ja tarvittaessa myös tittelit tulee esittää oikein.

Kirjoitusvirheet ja muut kauneusvirheet

Tilinpäätökseen voi syntyä pienempiä virheitä, joiden vuoksi ei kuitenkaan kannata menettää yöuniaan!

Tilintarkastaja raportoi havaitsemistaan virheistä

Tilintarkastajien kokemusten perusteella muun muassa alla esitetyissä kirjanpidon ja tilinpäätöksen osa-alueissa on usein olennaisia virheitä tai puutteita

 • tuloutusajankohta
 • kehityskulujen ja aineettomien hyödykkeiden aktivointi
 • poistoerot
 • osatuloutus
 • lomapalkkavelka
 • automaation hoitamat jaksotukset
 • yhtiön varojen käyttö omaan kulutukseen
 • osakeyhtiölain vastaiset lainat
 • oman pääoman jakaminen sekä oman pääoman negatiivisuus
 • vakuudet ja vastuusitoumukset
 • liitetietotositteet ja muistiotositteet.

Kiireen lisäksi yleisiä syitä virheille ovat puutteellinen osaaminen ja puutteellinen kommunikointi tilinpäätöstä kokoavan kirjanpitäjän ja yhtiön johdon välillä.

Osa tilinpäätöksen virheistä on tilintarkastuksen kannalta olennaisia ja osa ei. Oikea ja riittävä kuva ei yleensä vaarannu pienistä virheistä. Suuremmista ja olennaisina pitämistään virheistä tilintarkastajat kertovat johdolle ennen tilintarkastuskertomuksen laatimista, jotta ne voidaan korjata. Jos johto ei jostain syystä halua tai pysty korjaamaan tilinpäätöstä ja siihen jää olennainen virhe, tilintarkastaja mukauttaa tilinpäätöstä koskevaa lausuntoaan tilintarkastuskertomuksessa.

Suomen Tilintarkastajat teetti jäsenilleen loppuvuodesta 2021 kyselyn, jossa selvitettiin muun muassa erilaisten virheiden ja puutteiden yleisyyttä tilinpäätöksissä. Tutustu kyselyn tuloksiin!

Koko artikkeli on alun perin julkaistu Tilisanomat 1/2023 -lehdessä.

Lue tai kuuntele lisää:

Jaa artikkeli

Lisää samasta aiheesta

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top