LCE-standardiin tarvitaan lisää skaalautuvuutta

LCE-standardiluonnoksen kommentointiaika on päättymässä. Standardin pikainen edistäminen on tärkeää, mutta standardi vaatii vielä työtä skaalautuakseen kunnolla pienimpiinkin tilintarkastuksiin.

Kansainvälisen LCE-standardiluonnoksen kommentointiaika on päättymässä. Standardin pikainen edistäminen on tärkeää, mutta standardi vaatii vielä työtä skaalautuakseen kunnolla pienimpiinkin tilintarkastuksiin.

Kirjoittaja: Riitta Laine | Kuva: Aki Rask

Kansainvälisen LCE-standardiluonnoksen kommentointiaika on päättymässä. Standardin pikainen edistäminen on tärkeää, mutta standardi vaatii vielä työtä skaalautuakseen kunnolla pienimpiinkin tilintarkastuksiin.

IAASB:n LCE-työryhmä on tehnyt ison työn… 

IAASB:n LCE-työryhmä on tehnyt valtavan työn laatiessaan luonnoksen ISA-standardista, joka on tarkoitettu yksinkertaisten yhteisöjen tilintarkastukseen. Arvostamme sitä, miten IAASB on ottanut erillisen LCE-standardin agendalleen ja edistänyt asiaa ripeästi! Standardiluonnoksen kommentointiaika lähestyy loppuaan ja kommentit IAASB:lle pitää toimittaa tammikuun 2022 loppuun mennessä.

Olemme tutustuneet standardiluonnokseen ja keskustelleet siitä syksyn aikana niin kotimaassa jäsentemme kanssa kuin kansainvälisissä työryhmissäkin. Samalla olemme koonneet ja muokanneet omia kommenttejamme IAASB:lle. Käsityksemme standardin hyvistä ja huonoista puolista sekä kommentit, joita siitä haluamme antaa, alkavat vähitellen saada lopullisen muotonsa.

LCE-standardi perustuu nykyisiin ISA-standardeihin, mutta on niitä helpompi lukea ja ymmärtää muun muassa lyhyyden, loogisen rakenteen, tiiviiden soveltamisohjeiden ja kielellisen selkeyttämisten vuoksi. Tämä todennäköisesti lisää sekä tilintarkastajien metodologista osaamista että heidän mahdollisuuksiaan soveltaa standardia asianmukaisesti käytännössä, mikä taas yhtenäistää ja parantaa tilintarkastuksen laatua.

…mutta tekemistä on vielä…  

Standardi on merkittävä askel eteenpäin yksinkertaisten yhteisöjen tilintarkastuksen kansainvälisessä ohjeistuksessa. Tarkasteltaessa sen käytännön vaikutuksia yksinkertaisten yhteisöjen tilintarkastukseen, jossa sovelletaan nykyisiä ISA-standardeja, eroja on kuitenkin aika vähän. Tämä johtuu siitä, että LCE-standardiluonnos on laadittu ISA-standardien pohjalta jättämällä siitä pois ainoastaan vaatimukset, jotka kaikkein ilmiselvimmin liittyvät monimutkaisiin olosuhteisiin ja tilanteisiin. Niitä ei kuitenkaan tarvinnut aiemminkaan soveltaa. 

Tällainenkin tiivistys on toki tervetullut uudistus, mutta IAASB voisi tiivistää ja muokata standardin sisältämiä vaatimuksia vieläkin rohkeammin tinkimättä silti kohtuullisen varmuuden saavuttamisesta. LCE-standardia voitaisiin muokata niin, että pakollisia olisivat vain kaikissa yksinkertaisissa – aivan pienimmissäkin – toimeksiannoissa välttämättömät vaatimukset. Kohtuullisen varmuuden saavuttamiseksi tilintarkastaja voisi täydentää näitä pakollisia vaatimuksia olosuhteiden ja tilanteen mukaisilla relevanteilla toimenpiteillä – ammatillista harkintaa käyttäen.

Standardiluonnos selventää joitain ISA-standardien skaalautuvuuteen aiemmin liittyneitä epäselvyyksiä. Siinä on kuitenkin monia vaatimuksia, jotka eivät skaalaudu lainkaan tai pienimpien toimeksiantojen näkökulmasta. Skaalautuvuutta on pyritty lisäämään soveltamisohjeilla, joita annetaan kunkin vaatimuksen yhteydessä sinisessä laatikossa (nk. EEM). Soveltamisohjeita voisi kuitenkin olla vielä enemmän, ja osaan liittyy myös jonkin verran epäselvyyttä.  

… jotta LCE-standardi soveltuisi paremmin pieniin tilintarkastuksiin 

LCE-standardi on suomalaisille tilintarkastajille erityisen tärkeä, ja IAASB:lle antamamme kommentit onkin laadittu suomalaisen tilintarkastuksen näkökulmasta. Valtaosa suomalaisista tilintarkastuksista kohdistuu pieniin yhteisöihin, ja arviomme mukaan enemmistö tilintarkastuksista voitaisiin tulevaisuudessa tehdä LCE-standardia soveltamalla.

Standardin on skaalauduttava riittävästi myös niihin Suomessa tyypillisiin tilanteisiin, joissa tarkastus tehdään ilman erillistä suunnitteluvaihetta tai tilikauden aikaista tarkastusta, kokonaan aineistotarkastuksena, tilinpäätöksen valmistuttua ja/tai yhä useammin myös täysin etänä ja sähköisesti. Tunnistimme standardiluonnoksessa kehitettävää erityisesti suunnitteluun, riskiarvioihin, kommunikointiin ja dokumentointiin liittyen, ja annamme monia yksityiskohtaisia kommentteja skaalautumisen edistämiseksi. 

Emme kannata sitä, että konsernitilinpäätösten tarkastaminen jätettäisiin standardin soveltamisalan ulkopuolelle. Moni suomalainen konsernitilinpäätös on suhteellisen yksinkertainen, ja kyseinen rajoitus supistaisi standardin soveltamismahdollisuuksia tarpeettomasti.

IAASB julkaisee standardiluonnoksesta saamansa kirjalliset kommentit verkkosivuillaan. Standardiluonnosta on mahdollista kommentoida myös anonyymisti vastaamalla IAASB:n ja IFAC:n kyselyyn 14.1.2022 mennessä.  ST ry julkaisee omat kommenttinsa verkkosivuillaan tammikuun lopulla.

Lue lisää:

Jaa artikkeli

Lisää samasta aiheesta

Käsityksen muodostaminen yrityksen IT-ympäristöstä

Tilintarkastajan tulee muodostaa käsitys tilinpäätöksen laatimisen kannalta relevanteista tietojärjestelmistä. Tilintarkastajan ymmärrys siitä, mitä yrityksen IT-ympäristöön kuuluu ja miten IT-järjestelmät vaikuttavat tilinpäätökseen, auttaa riskien tunnistamisessa ja tarkastustoimenpiteiden suunnittelussa.

Lue lisää

Sähköisen kirjanpitodatan käyttö tilintarkastuksessa

Kun kirjanpidon data ja muu tilintarkastuksessa käytettävä aineisto on sähköisessä muodossa, on sitä mahdollista tarkastaa tehokkaasti sähköisin menetelmin, kuten data-analytiikalla. Kevään 2024 K1-koulutuskiertueellamme pureudutaan muun muassa sähköisen kirjanpitodatan tehokkaaseen tarkastamiseen.

Lue lisää

Miksi LCE-standardi on tervetullut?

Uuden LCE-ISA-standardin suorat vaikutukset yksittäiseen toimeksiantoon saattavat jäädä vähäisiksi. Standardin käyttöönotolla on silti monia positiivisia vaikutuksia pk-tilintarkastukseen.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top