LCE-standardi

Suomen Tilintarkastajat ry kannattaa muista ISA-standardeista erillistä ISA for LCE -standardia ja haluaa edistää sen laajaa soveltamista ja käyttöönottoa Suomessa.  

LCE-standardi (International Standard on Auditing for Audits of Financial Statements of Less Complex Entities) on tarkoitettu yksinkertaisten yhteisöjen tilinpäätösten tilintarkastuksiin.  IAASB julkaisi luonnoksen LCE-standardiksi heinäkuussa 2021 ja sen kommentointiaika päättyi 31.1.2022. Tammikuussa 2023 julkaistiin uusi standardin osa 10, joka koskee konsernin tilintarkastusta. Osan 10 kommentointiaika päättyi toukokuussa 2023. Lopullinen standardi hyväksyttiin IAASB:n kokouksessa 21.9.2023, ja se julkaistaan joulukuussa. 

Suomen Tilintarkastajat ry kannattaa LCE-standardia ja sen laajaa soveltamisalaa

 • LCE-standardi pyrkii tarjoamaan nykyisiä ISA-standardeja tarkoituksenmukaisemman viitekehyksen yksinkertaisten yhteisöjen tilintarkastuksiin.
 • Standardia voidaan soveltaa kaiken kokoisten yhteisöjen tilintarkastuksiin, kunhan standardin yleiset soveltuvuusehdot täyttyvät.
 • Suomalaisen elinkeinoelämän olosuhteet eivät käsityksemme mukaan aseta tarpeita rajoittaa soveltamisalaa kansallisesti.
 • Standardiluonnos on valtava harppaus eteenpäin pienten ja yksinkertaisten tilintarkastustoimeksiantojen ohjeistuksessa.
 • Standardin soveltamisalan tulee olla selkeä niin tilintarkastajille ja heidän valvojilleen kuin tilinpäätösten laatijoille ja tilinpäätösten käyttäjillekin.
 • Tutustu standardiluonnoksesta IAASB:lle antamiimme yksityiskohtaisiin kommentteihin
 • Aloitamme LCE-standardin implementointiin Suomessa kunhan standardi on julkaistu ja käännetty suomeksi. 

Tietoa LCE-standardista 

 • LCE-standardi on kansainvälinen tilintarkastusstandardi, joka on laadittu yksinkertaisten yhteisöjen tilinpäätösten tilintarkastuksiin. 
 • Tarkastettavan yhteisön koko ei vaikuta LCE:n soveltuvuuteen, vaan ratkaisevaa on yhteisön kompleksisuus.  
 • LCE-standardilla voidaan korvata muut ISA-standardit yksinkertaisen yhteisön tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. 
 • LCE-standardia soveltamalla saavutetaan sama kohtuullinen varmuus tilinpäätöksen oikeellisuudesta kuin muitakin ISA-standardeja noudattamalla.  
 • LCE-standardi perustuu ISA-terminologiaan ja periaatteisiin
  • mukana ovat vaatimukset, jotka ovat relevantteja yksinkertaisten yhteisöjen tilintarkastuksissa
  • pois on jätetty vaatimukset, jotka liittyvät vain monimutkaisten yhteisöjen tilintarkastuksiin. 
 • LCE-standardissa on kahdenlaisia rajoituksia soveltamiselle
  • tilanteet, joissa soveltaminen on nimenomaisesti kielletty 
  • tilanteet, joihin liittyy monimutkaisuutta aiheuttavia laadullisia tekijöitä.
 • LCE-standardi koskee tilinpäätöksen tarkastusta. Se ei ohjaa hallinnon tai kirjanpidon tarkastusta, jotka myös kuuluvat tilintarkastukseen Suomessa.  
Scroll to Top