Suositukset

Annamme erilaisia suosituksia tilintarkastajien, tilinpäätösten laatijoiden ja taloudellisen raportoinnin kanssa työskentelevien henkilöiden työn tueksi.

Lakisääteistä tilintarkastusta koskevat suositukset perustuvat tilintarkastuslakiin, ISA-standardeihin ja hyvään tilintarkastustapaan. Muut suositukset perustuvat myös usein lainsäädäntöön ja kansainvälisiin tilintarkastusalan standardeihin.

Suositukset laaditaan erilaisissa työryhmissä, ja ne hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Kaikki suositukset löydät Ajankohtaista-sivulta >
Aihekohtaisesti jaoteltuina suositukset ja mallit löytyvät Tilintarkastajalle-sivuilta >

Scroll to Top