Tilintarkastusalan sääntely ja valvonta

Tilintarkastus on luvanvarainen ammatti, johon kuuluu olennaisena osana valvonta. Tilintarkastajien valvonnasta vastaa Patentti- ja rekisterihallituksen alaisuudessa toimiva tilintarkastusvalvonta.

Meillä ja valvojalla on yhteisenä tavoitteena tilintarkastuksen hyvä laatu, joka edesauttaa tilinpäätösraportoinnin laatua ja luotettavuutta. Valvojalla on tärkeä rooli tilintarkastuksen laadun kehittämisessä. 

Hyvä valvonta on ennakoitavaa, eli valvottavilla pitää olla käsitys siitä, mitä heiltä odotetaan. Hyvä valvonta on oikea-aikaista ja oikeasuhteista.

Valvottavalla pitää olla mahdollisuus aitoon vuoropuheluun valvojan kanssa. Valvottavan oikeus tulla kuulluksi pitää toteutua muutoinkin kuin paperilla.

Vaikutamme sen puolesta, että jäsenet saavat ansaitsemaansa ammattitaitoista ja laadukasta valvontaa.

Scroll to Top