Vastuullisuus

Vastuullisuus on osa yrityksen liiketoimintaosaamista. Se jaetaan taloudelliseen, sosiaaliseen ja ympäristövastuuseen. Taloudellinen vastuu on lähimpänä tilintarkastajan lakisääteistä tehtäväkenttää, mutta tilintarkastajalla on annettavaa muillakin vastuullisuuden osa-alueilla.

Vastuullinen yritys toimii mahdollisimman kestävällä tavalla ja sovittaa yhteen yrityksen ja sen sidosryhmien tavoitteet ja odotukset. Yritysten vastuullinen toiminta vaikuttaa yhä enemmän sijoittajien ja rahoittajien päätöksiin. Myös liikumppanien, asiakkaiden ja kuluttajien kautta vastuullisuuden merkitys heijastuu yrityksen liiketoimintaan ja kannattavuuteen.

Tilintarkastaja on taloudellisen raportoinnin ammattilainen, joka varmentaa yritysten taloudellista vastuuta. Avoin ja rehellinen taloudellinen raportointi auttaa yrityksen sidosryhmiä arvioimaan sen kykyä suoriutua velvoitteistaan, kuten palkanmaksusta ja verosta sekä veloista tavarantoimittajille, alihankkijoille ja rahoittajille. Taloudelliseen vastuuseen kuuluu myös kannattava liiketoiminta, joka tuottaa hyvinvointia paitsi omistajilleen myös muille sidosryhmille.

Tilinpäätös ja toimintakertomus sisältävät muuhun kuin taloudelliseen vastuullisuuteen liittyviä tietoja toistaiseksi vähän. Jos tilinpäätöksen sisältövaatimuksia lisätään tulevaisuudessa vastuullisuuden osalta, tiedot varmmennetaan tilintarkastuksen yhteydessä. Tilintarkastajan ymmärrys riippumattomuusasioista, tarkastustekniikoista, riskienarvioinnista ja eettisistä säännöistä luo hyvän pohjan muunkin kuin taloudellisen tiedon varmentamiseen.

Suurimmat yritykset laativat erillisiä vastuullisuusraportteja, joita varmennetaan ulkopuolisten varmentajien toimesta. Varmennus ei kuitenkaan ole pakollista, ja sitä voivat tehdä tilintarkastajien ohella myös muut tahot.

Tutustu myös Kestävyysraportointikilpailuun >

Scroll to Top