Vastuullisuusraporteissa vahva suunta kohti vähähiilistä taloutta

Vuoden 2019 parhaissa vastuullisuusraporteissa korostui pyrkimys hiilineutraaliuteen. Vastuullisuustavoitteiden kytkeminen tiukemmin johdon palkitsemiseen edistäisi vastuullisuuskysymysten nousemista liiketoiminnan ytimeen.

Vuoden 2019 parhaissa vastuullisuusraporteissa korostui vahva suuntaus kohti vähähiilistä taloutta. Raporttien taso oli yleisesti ottaen korkea, mutta kilpailun tuomaristo toivoi edelleenkin raportteihin lisää kunnianhimoa, kokonaiskuvan havainnollistamista sekä eteenpäin katsomista. Vastuullisuustavoitteiden kytkeminen tiukemmin johdon palkitsemiseen edesauttaisi puolestaan vastuullisuuskysymysten nousemista liiketoiminnan ytimeen.

Vastuullisuusraportointikilpailussa palkitut

Kokonaiskilpailun voittaja – Stora Enso Oyj

Vahva ulkopuolinen varmennustaso, eteenpäin katsova sekä vähähiiliseen maailmaan perustuvan strategian kuvaaminen raportin vahvuuksia. Tutustu raporttiin »

Ilmastonmuutos-sarja – Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma

Raportoi ansiokkaasti ilmastoriskille alttiiden toimialojen osuudesta sijoitussalkussa. Tutustu raporttiin »

Ihmisoikeudet-sarja – Kesko Oyj

Toimitusketjujen ihmisoikeusasiat nostettu merkittävään rooliin yksityiskohtaisessa raportissa. Tutustu raporttiin »

Arvonluonti-sarja – Martela Oyj

Liiketoiminta-ajatus kestävien tuotteiden tekemisestä tulee ansiokkaasti esille raportissa. Tutustu raporttiin »

Vuoden nousija -kunniamaininta – Tokmanni Oy

Kunnianhimoinen raportti ja vastuullisuustyö hämmästytti tuomariston positiivisesti. Tutustu raporttiin »

Sidosryhmän suosikki, Ilmastonmuutos-sarja – Fortum Oyj

Nesslingin säätiö ja Ympäristötiedon foorumi: Fortum Oyj:n raportissa on huomioitu ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden väliset kytkökset ansiokkaasti. Tutustu raporttiin »

Lue tiedote kilpailun tuloksista

Vastuullisuustyö näkyväksi vastuullisuusraportointikilpailussa

Osallistumalla kilpailuun saat arvokasta tietoa yrityksesi vastuullisuusraportoinnin nykytasosta.
Ilmoittaudu vuoden 2021 kilpailuun 3.–31.5.

Suomen Tilintarkastajat ry on yksi kilpailun järjestäjistä.