Direktiiviehdotus yhdenmukaistaisi vastuullisuusraporttien varmennustasoa

EU-komissio ehdottaa vastuullisuusraporteille rajoitetun varmuuden antavaa varmuustaso. Muiden kuin taloudellisten tietojen raportoinnista tulisi kestävyysraportointia.

EU-komissio ehdottaa vastuullisuusraporteille rajoitetun varmuuden antavaa varmuustaso. Muiden kuin taloudellisten tietojen raportoinnista tulisi kestävyysraportointia.

Kirjoittaja: Ingalill Aspholm | Kuva:

(Uutista on päivitetty 7.4.2021.)

EU-komissio tullee vaatimaan uudessa muiden kuin taloudellisten tietojen raportointia koskevassa direktiiviehdotuksessaan rajoitetun varmuuden antamaa varmuustasoa vastuullisuusraportoinnille. Suomen Tilintarkastajat ry sai tiedon komission tulevasta direktiiviehdotuksesta tilintarkastusalan eurooppalaisen kattojärjestön, Accountancy Europen, kautta.

Direktiiviehdotuksessa esitetään, että tietyn ylimenojakson jälkeen vastuullisuusraportoinneilta vaadittaisiin yleisesti rajoitetun varmuuden antavaa varmuustasoa. Vaatimus uudesta varmuustasosta tulisi voimaan vuonna 2024 koskien vuoden 2023 vastuullisuusraportointia.

Muiden kuin taloudellisten tietojen raportoinnista kestävyysraportointia

Direktiiviehdotus ulottuu myös terminologiaan. Nykyisen käytännön mukainen muiden kuin taloudellisten tietojen raportointi muuttuisi kestävyysraportoinniksi. Muutos korostaisi sitä, että ESG-tekijöillä on taloudellinen ulottuvuus.

Taloudellisen tiedon ja ESG-tekijöiden raportoinnin yhdistäminen saattaisi selkiyttää myös tilintarkastajien roolia. Muutoksen mahdollisena riskinä mainitaan se, että raja taloudellisen tiedon ja muiden kuin taloudellisten tietojen sekä kestävyysraportoinnin ympärillä hämärtyisi. On syytä muistaa, että useat tärkeät muut kuin taloudelliset tiedot eivät välttämättä ole ESG-tietoja. EFRAGn julkistama raportti (8.3.2021) ehdottaa, että raportoinnin painopisteen tulisi olla ESG-tekijöissä korostaen erityisesti corporate governance -kysymyksiä.

Mahdollisesti kestävyysraportointi voisi laajeta koskemaan myös suuria listaamattomia yrityksiä. Tämän osalta ei kuitenkaan ole tarkkaa tietoa direktiiviehdotuksen sisällöstä. Pk-yritykset eivät sen sijaan kuuluisi soveltamisalaan. Tämä on linjassa taksonomia-asetuksen artiklan 8 kanssa, joka ei myöskään aseta raportointivelvoitteita pk-yrityksille.

Direktiiviehdotus julki huhtikuun lopussa

Koska EU-komissio ei ole vielä vahvistanut edellä esitettyjä kohtia, voi komission lopullinen direktiiviehdotus vielä muuttua. Komissio käy vielä keskusteluja esimerkiksi DG FISMAn eli EU-komission rahoitusvakauden, rahoituspalvelujen ja pääomamarkkinaunionin pääosaston kanssa. Hienosäätöä ehdotukseen on siis mahdollisesti luvassa. Direktiiviehdotus on tarkoitus julkaista 21. huhtikuuta 2021.  

Accountancy Europe on myös käynyt keskusteluja EU-komission kanssa pakollisten kestävyysraportointistandardien soveltamisesta. Päätöstä siitä, mitkä nämä standardit olisivat, ei ole kuitenkaan vielä tehty.

Tarve selkiyttää ja yhtenäistää raportointia

Direktiiviehdotus perustuu EU-komission vuonna 2020 käynnistämään konsultaation muiden kuin taloudellisten tietojen direktiivin uudistamistarpeesta. Selvityksen taustalla ovat muiden kuin taloudellisten tietojen raportoinnin vaihteleva sisältö ja taso sekä raportointivelvoitteen joiltakin osin riittämättömäksi koettu soveltamisala.

Jaa artikkeli

Lisää samasta aiheesta

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top