Muistilista tilintarkastajan valintaan

Monen yhteisön tai säätiön on valittava yhtiökokouksessaan tai vuosikokouksessaan tilintarkastaja. Valintaan liittyy muutamia seikkoja, jotka on hyvä muistaa kokouksia suunniteltaessa ja pidettäessä.

Monen yhteisön tai säätiön on valittava yhtiökokouksessaan tai vuosikokouksessaan tilintarkastaja. Valintaan liittyy muutamia seikkoja, jotka on hyvä muistaa kokouksia suunniteltaessa ja pidettäessä.

Kirjoittaja: Riitta Laine | Kuva: Canva

Kaikki kirjoituksen vinkit on julkaistu kirjoittajan LinkedIN- ja Twitter-tileillä kevään aikana. #yrittäjä #isännöitsijä #toimitusjohtaja #tilintarkastaja

10 vinkkiä tilintarkastajan valintaan yhtiökokouskauden kynnyksellä

1 Vain yhtiökokous tai hallitus voivat pyytää tilintarkastajalta ns. kansalliset lausumat tilintarkastuskertomukseen. Tilintarkastaja ei voi antaa niitä toimitusjohtajan tai isännöitsijän pyynnöstä eikä oma-aloitteisesti.

2. Tilintarkastajaksi voidaan valita vain PRH:n tilintarkastusvalvonnan hyväksymä tilintarkastaja – henkilö tai tilintarkastusyhteisö. Toiminnantarkastaja voi olla myös joku muu. Löydät kaikki hyväksytyt tilintarkastajat ja tilintarkastusyhteisöt täältä.

3. Tilintarkastajalta (ja varatilintarkastajalta) on hyvä saada kirjallinen suostumus tehtävään. Häntä ei pidä yhtiökokouksessa valita tilintarkastajaksi ilman minkäänlaista suostumusta!

4. Määräyksiä tilintarkastajan suhteen voi tulla mm. tilintarkastuslaista, yhteisölaista (kuten OYL, AsOyL tai säätiölaki) tai yhtiöjärjestyksestä/säännöistä. Muista tsekata nämä kaikki hyvissä ajoin ennen yhtiökokousta, jotta valinta tulee tehtyä oikein!

5. Tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja ovat kaksi eri asiaa, ja myös heidän suorittamansa tarkastukset ovat erilaisia. Ole huolellinen sen suhteen, kumpi yhtiössäsi/yhdistyksessäsi pitää valita vai pitääkö olla molemmat, ja kuka tehtävään valitaan!

6. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan henkilötilintarkastaja, pitää hänelle valita varatilintarkastaja. Mikäli tilitarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvita. Tilintarkastusyhteisö kertoo, kuka on tarkastuksesta päävastuullinen tilintarkastajahenkilö.

7. Tilintarkastaja voidaan valita toistaiseksi tai tilikaudeksi kerrallaan. Myös toistaiseksi tehty valinta on hyvä todeta joka vuosi yhtiökokouksessa. On hyvä kirjata pöytäkirjaan myös, mille tilikaudelle tilintarkastaja valitaan. Erityisen tärkeää tämä on silloin, kun hänet valitaan takautuvasti, yhtiökokoushetkellä jo päättyneelle tilikaudelle.

8. Tilintarkastajan valinta tulee kirjata pöytäkirjaan huolella! Kiinnitä huomioita myös siihen, valittiinko ”HT/KHT/JHT Maija Tilinen Tilintarkastusyhteisö Oy:stä” (valittu henkilö) vai ”Tilintarkastusyhteisö Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Maija Tilinen” (valittu tilintarkastusyhteisö).

9. Jos yhteisösi pitää ilmoittaa valitsemansa tilintarkastajat kaupparekisteriin, muistathan tehdä päivityksen yhtiökokouksen jälkeen! Muun muassa osakeyhtiöiden pitää tämä ilmoitus tehdä. Ilmoittamisessakin pitää olla tarkkana sen suhteen, onko valittu henkilö vai tilintarkastusyhteisö, kuka on valittu varsinaiseksi tilintarkastajaksi ja kuka varatilintarkastajaksi jne.

10. Kokouksen valitsemille tilintarkastajille kannattaa ilmoittaa valinnasta saman tien. Jos tilintarkastaja vaihdettiin, ilmoitathan myös edelliselle tilintarkastajalle muutoksesta!

Lue lisää:

Jaa artikkeli

Lisää samasta aiheesta

Käsityksen muodostaminen yrityksen IT-ympäristöstä

Tilintarkastajan tulee muodostaa käsitys tilinpäätöksen laatimisen kannalta relevanteista tietojärjestelmistä. Tilintarkastajan ymmärrys siitä, mitä yrityksen IT-ympäristöön kuuluu ja miten IT-järjestelmät vaikuttavat tilinpäätökseen, auttaa riskien tunnistamisessa ja tarkastustoimenpiteiden suunnittelussa.

Lue lisää

Sähköisen kirjanpitodatan käyttö tilintarkastuksessa

Kun kirjanpidon data ja muu tilintarkastuksessa käytettävä aineisto on sähköisessä muodossa, on sitä mahdollista tarkastaa tehokkaasti sähköisin menetelmin, kuten data-analytiikalla. Kevään 2024 K1-koulutuskiertueellamme pureudutaan muun muassa sähköisen kirjanpitodatan tehokkaaseen tarkastamiseen.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top