Tilintarkastajan valintaa koskevat säännökset eri yhtiömuodoissa

Tilintarkastajan valitsevat yhtiössä pääsääntöisesti omistajat, yhdistyksessä jäsenet ja säätiössä hallitus. Lainsäädännössä on kuitenkin poikkeuksia.

Osakeyhtiö. Tilintarkastaja valitaan osakeyhtiön yhtiökokouksessa. Valinta tehdään enemmistöpäätöksellä. Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä useammankin tilintarkastajan valinnasta. Tällaisessa tilanteessa yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että joku tai jotkut heistä valitaan muussa järjestyksessä kuin yhtiökokouksen enemmistöpäätöksellä.

Asunto-osakeyhtiö. Tilintarkastaja valitaan asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksessa. Valinta tehdään enemmistöpäätöksellä.Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä useamman tilintarkastajan valinnasta. Jos tilintarkastajia on valittava useita, yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että joku tai jotkut heistä, ei kuitenkaan kaikkia, valitaan muussa järjestyksessä kuin yhtiökokouksen enemmistöpäätöksellä.

Yhdistys. Yhdistyksen jäsenet valitsevat tilintarkastajan yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksen säännöissä voidaan kuitenkin määrätä, että valinta on tehtävä valtuutettujen kokouksessa.

Säätiö. Säätiön hallitus valitsee tilintarkastajan. Säätiön säännöissä voidaan määrätä, että päätösvaltaa säätiössä käyttää jokin muu toimielin. Toimielimen tehtäviin voi kuulua myös tilintarkastajan valitseminen. Jos säätiössä on hallintoneuvosto, sen on valittava tilintarkastaja, ellei säätiön säännöissä määrätä muuta tilintarkastajan valitsemisesta.

Osuuskunta. Osuuskunnan jäsenet valitsevat tilintarkastajan osuuskunnan kokouksessa. Jos osuuskunnan sääntöjen mukaan on valittava useita tilintarkastajia, joku tai jotkut heistä voidaan valita muutoin kuin osuuskunnan kokouksessa. Vähintään yksi tilintarkastaja on kuitenkin valittava osuuskunnan kokouksessa.

Avoin yhtiö. Yhtiömiehet valitsevat yksimielisellä päätöksellä tilintarkastajan. Yhtiösopimuksessa voidaan sopia asiasta toisin. Tilintarkastaja voidaan yhtiösopimuksen perusteella valita yhtiömiesten enemmistöpäätöksellä tai vain osa yhtiömiehistä valitsee tilintarkastajan.

Kommandiittiyhtiö. Vastuunalaiset yhtiömiehet valitsevat yksimielisellä päätöksellä tilintarkastajan. Yhtiösopimuksessa voidaan sopia asiasta toisin. Yhtiösopimuksen perusteella tilintarkastaja voidaan valita vastuunalaisten yhtiömiesten enemmistöpäätöksellä tai niin, että vain osa vastuunalaisista yhtiömiehistä valitsee tilintarkastajan.

Kuntakonserniin kuuluva yhtiö. Kunnanvaltuusto valitsee kunnalle tilintarkastusyhteisön. Kunnan tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava sama tilintarkastaja kuin kunnalle. Tästä voidaan poiketa perustellusta, tarkastuksen järjestämiseen liittyvästä syystä.

Yhteenveto tilintarkastajan valinnasta eri yhtiömuodoissa

Yhteisö Kuka valitsee tilintarkastajanPoikkeuksia
OsakeyhtiöOsakkeenomistajat enemmistöpäätökselläYhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että tilintarkastaja tai jotkut heistä valitaan muussa järjestyksessä kuin yhtiökokouksen enemmistöpäätöksella
Asunto-osakeyhtiöOsakkeenomistajat enemmistöpäätökselläYhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että tilintarkastaja tai jotkut heistä valitaan muussa järjestyksessä kuin yhtiökokouksen enemmistöpäätöksellä
YhdistysJäsenet enemmistöpäätökselläYhdistyksen säännöissä voidaan määrätä, että valtuutetut valitsevat tilintarkastajan
SäätiöHallitusSäätiön säännöissä voidaan määrätä, että tilintarkastajan valitsee jokin muu toimielin kuin hallitus
OsuuskuntaJäsenet enemmistöpäätökselläOsuuskunnan säännöissä voidaan määrätä, että yksi tai useampi tilintarkastaja, ei kuitenkaan kaikkia, voidaan valita muutoin kuin osuuskunnan kokouksessa
Avoin yhtiöYhtiömiehet yksimielisestiYhtiösopimuksessa voidaan määrätä, että tilintarkastaja valitaan yhtiömiesten enemmistön päätöksellä tai että vain osa yhtiömiehistä valitsee tilintarkastajan
KommandiittiyhtiöVastuunalaiset yhtiömiehet yksimielisestiYhtiösopimuksessa voidaan määrätä, että tilintarkastaja valitaan vastuunalaisten yhtiömiesten enemmistön päätöksellä tai että vain osa vastuunalaisista yhtiömiehistä valitsee tilintarkastajan
Kuntakonsernin tytäryhtiöOsakkeenomistaja(t) 
Scroll to Top