Johdon vahvistukset tilintarkastajalle

Yhtiön johto vastaa kirjanpitolain ja yhteisölainsäädännön mukaan tilinpäätöksen laatimisesta. Se myös allekirjoittaa tilintarkastajalle annettavan vahvistusilmoituskirjeen.

Yhtiön johto, eli osakeyhtiössä toimitusjohtaja ja hallitus tai sen puheenjohtaja, antaa tilintarkastajalle vahvistusilmoituskirjeen. Se on kirjallinen yhteenveto tietyistä tilinpäätöksen laatimiseen ja tilintarkastukseen liittyvistä vahvistuksista.

Vahvistusilmoituskirjeessä johto vahvistaa, että

  • johto on täyttänyt tilinpäätöksen laatimista koskevat velvollisuutensa
  • johto on antanut tilintarkastajalle kaikki relevantit tiedot
  • kaikki liiketapahtumat on kirjattu kirjanpitoon ja sisältyvät tilinpäätökseen.

Tilintarkastaja pyytää vahvistuksia myös muista asioista, kuten lähipiiritapahtumista ja tilinpäätöspäivän jälkeisistä tapahtumista. Vahvistusilmoituskirjeen antaminen ei muuta sitä, mitä johdon ja tilintarkastajan vastuita tai velvollisuuksista on säädetty osakeyhtiölaissa, tilintarkastuslaissa tai tilinpäätöstä koskevissa laeissa.

Tilintarkastaja pyytää vahvistusilmoituskirjeen johdolta ennen kuin antaa tilintarkastuskertomuksen. Johdon pitäisi allekirjoittaa vahvistusilmoituskirje mahdollisimman lähellä tilintarkastuskertomuksen antamista, mutta kuitenkin ennen sitä.

Jos tilintarkastus viivästyy, tilintarkastaja voi pyytää johtoa päivittämään aiemmin annetun vahvistuksen.

Esimerkki osakeyhtiön vahvistusilmoituskirjeestä >

Vahvistusilmoituskirjettä muokataan yhteisön erityispiirteiden, olosuhteiden ja tarkastushavaintojen mukaan.

Tilintarkastaja pyytää vahvistusilmoituskirjeen usein myös muissa varmennus- ja liitännäistoimeksiannoissa kuin tilintarkastuksessa.

Lue lisää artikkelista Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle.

Scroll to Top