Yhteisöt kuuluvat lähtökohtaisesti tilintarkastusvelvollisuuden piiriin. Myös säätiöt ovat tilintarkastusvelvollisia.

Yhteisöt, kuten osakeyhtiö, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja osuuskunta, ovat lähtökohtaisesti tilintarkastusvelvollisia. Pienimmät yhteisöt on kuitenkin vapautettu lakisääteisestä tilintarkastuksesta. Myöskään yksityiset elinkeinonharjoittajat, eli niin sanotut toiminimet, eivät ole tilintarkastusvelvollisia.

Yhteisön yhtiöjärjestyksessä, yhtiösopimuksessa tai säännöissä voidaan määrätä tilintarkastuksen toimittamisesta, vaikka yhteisö ei olisi tilintarkastusvelvollinen.

Tilintarkastajan tavoitteena on varmistaa, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä. Tällöin tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta sekä täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Seuraavilta sivuilta löydät tietoa tilintarkastajan valitsemisesta, tilintarkastusprosessista ja tilintarkastuksen raportoinnista. Kerromme myös minkälainen tarkastusvaihtoehto yleisluonteinen tarkastus olisi mikroyrityksille.