Yrityksen tilintarkastusvelvollisuuteen vaikuttavat yritysmuoto ja yrityksen koko. Velvollisuus voi tulla lainsäädännöstä tai yrityksen omista määräyksistä.

Koko ja omat määräykset vaikuttavat  

Pienimmät yhteisöt on vapautettu lakisääteisestä tilintarkastuksesta. Tilintarkastaja voidaan jättää valitsematta yhteisössä, jossa on sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella täyttynyt enintään yksi seuraavista edellytyksistä:

  • taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa
  • liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa tai
  • palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä.

Yhteisön yhtiöjärjestyksessä, yhtiösopimuksessa tai säännöissä voidaan määrätä tilintarkastuksen toimittamisesta tai useamman tilintarkastajan valinnasta, vaikka yhteisö ei olisi lain mukaan velvollinen valitsemaan tilintarkastajaa.

Jos yhtiön yhtiöjärjestyksessä määrätään tilintarkastajan valitsemisesta, tulee määräystä noudattaa.

Yhteisömuoto vaikuttaa

Yhteisöt kuten osakeyhtiö, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja osuuskunta kuuluvat lähtökohtaisesti tilintarkastusvelvollisuuden piiriin. Poikkeuksena tästä toimintaansa aloittavassa yhteisössä tilintarkastaja voidaan usein jättää valitsematta.

Yksityiset elinkeinonharjoittajat, eli niin sanotut toiminimet, eivät ole tilintarkastusvelvollisia.

Holdingyhtiö on aina tilintarkastusvelvollinen

Holdingyhtiö on nimitys osakeyhtiölle, jonka tarkoitus on omistaa yhden tai useamman osakeyhtiön osakkeita. Holdingyhtiö voi olla esimerkiksi jonkin konsernin emoyhtiö.

Tilintarkastaja on aina valittava tällaisessa yhteisössä, jonka pääasiallisena toimialana on arvopapereiden omistaminen ja hallinta ja jolla on kirjanpitolain 1 luvun 8 §:ssä tarkoitettu huomattava vaikutusvalta toisen kirjanpitovelvollisen liiketoiminnan tai rahoituksen johtamisessa.

Säätiön ja asunto-osakeyhtiön tilintarkastus

Säätiössä on aina toimitettava tilintarkastus.

Asunto-osakeyhtiössä on oltava yhtiökokouksen valitsema tilintarkastaja, jos yhtiön rakennuksessa tai rakennuksissa on vähintään 30 osakkeenomistajien hallinnassa olevaa huoneistoa.

Vähemmistöosakkeenomistajat voivat vaatia

Vähemmistöosakkeenomistajat voivat myös vaatia yhtiökokouksessa, että tilintarkastaja tulee valita.

Asiaa vaativilla osakkeenomistajilla tulee olla vähintään yksi kymmenesosa kaikista osakkeista tai yksi kolmasosa kokouksessa edustetuista osakkeista. Vaatimuksen voi esittää varsinaisessa yhtiökokouksessa tai siinä yhtiökokouksessa, jossa asiaa kokouskutsun mukaisesti on käsiteltävä.

Jos edellämainitut ehdot täyttyvät, yhtiökokouksen on valittava tilintarkastaja. Jos yhtiökokous ei valitse tilintarkastajaa, Patentti- ja rekisterihallitus määrää tilintarkastajan tilintarkastuslain 2 luvun 8 §:n 1 ja 4 momentissa säädetyssä järjestyksessä. Osakkeenomistajan tulee hakea tilintarkastajan määräämistä kuukauden kuluessa yhtiökokouksesta.