Laaduntarkastuksen oltava tilintarkastajan työtä ohjaavaa

Toiminnanjohtaja Sanna Alakare selvensi Kauppalehdessä 20.2.2020 tilintarkastajiin kohdistuvaa säännöllistä laadunvalvontaa.

Toiminnanjohtaja Sanna Alakare selvensi Kauppalehdessä 20.2.2020 tilintarkastajiin kohdistuvaa säännöllistä laadunvalvontaa.

Kuva: Aki Rask

Tilintarkastajien työhön kohdistuu systemaattista valvontaa ilman, että taustalla olisi epäilyjä huolimattomuudesta. Laki edellyttää, että tilintarkastaja osallistuu laaduntarkastukseen vähintään kuuden vuoden ja pörssiyhtiön tilintarkastaja kolmen vuoden välein. Ennakollisella laadunvalvonnalla varmistetaan tilintarkastuksen laatu, kommentoi Alakare.

Laaduntarkastuksessa tehdään havaintoja yhdestä tai useammasta tilintarkastustoimeksiannosta. Havainnot voivat liittyä tarkastuksen toimenpiteisiin, johtopäätöksiin tai dokumentointiin.

Havainnot eivät tarkoita, että tarkastettu tilinpäätös olisi virheellinen. Uusintatarkastukseen määrätty tai laaduntarkastuksessa hylätty tilintarkastaja voi jatkaa ammatissaan, mutta on saanut kehotuksen kehittää toimintatapojaan.

Laaduntarkastuksen tulisi olla ennen kaikkea tilintarkastajan työtä ohjaavaa. Näin on linjannut myös Helsingin hallinto-oikeus joulukuussa 2019 antamassaan ratkaisussa.

Tilintarkastajiin kohdistuva säännöllinen ja asiantunteva laadunvalvonta vahvistaa luottamusta tilintarkastuksen laatuun. Tilintarkastajien oikeusturvan kannalta ennakoitava ja tasalaatuinen laaduntarkastus on välttämätöntä, korostaa Alakare.

Kirjoitus otti kantaa Valoe Oy:n 13.2. julkaisemaan tiedotteeseen, jossa se kertoi lykkäävänsä tilinpäätöstiedotteen julkistamista, koska yhtiön tilintarkastaja ei ollut läpäissyt Patentti- ja rekisterihallituksen laaduntarkastusta. Kuten Kauppalehti 13.2. kommentoi, laaduntarkastus ei liittynyt Valoen tapaukseen. Valoen tilinpäätös täytti lakisääteiset vaatimukset ja oli tilintarkastettu asianmukaisesti.

Lisää samasta aiheesta

Vuoden 2024 opiskelija-apurahat on jaettu 

Myönnämme vuosittain apurahoja tilintarkastusta opiskeleville tai tilintarkastusalaa tutkiville. Tänäkin vuonna apurahahakemuksia saatiin runsaasti eri korkeakouluista. Monipuolisten ja ajankohtaisten tutkimusaiheiden joukosta valittiin viisi apurahansaajaa.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top