Artikkelit

Artikkelit

Kestävyysraportit varmennetaan kestävyysvarmennusstandardien mukaisesti

Ensimmäiset kestävyysraportit julkaistaan keväällä 2025. Kestävyysraportoinnin luotettavuuden, vertailukelpoisuuden ja läpinäkyvyyden kannalta on tärkeää, että kestävyysraportit varmennetaan.
Lue lisää
Artikkelit

Hyvinvointialueiden talous tilintarkastajan silmin

Hyvinvointialueiden taloustilanne on puhuttanut paljon. Miltä tilanne näyttää ensimmäisen toimintavuoden jälkeen?
Lue lisää
Artikkelit

Kestävät arvoketjut pistävät pk-yritykset tiukoille

Suomen yrityskenttä koostuu valtaosin pienistä ja keskisuurista yrityksistä. Arvoketjuissa olevien pk-yritysten on raportoitava kestävyystietojansa sääntelyn velvoittaville kestävyysraportoiville yrityksille. Hoitamaton arvoketjuraportointitehtävä voi vaikuttaa pk-yritysten toiminnan jatkuvuuteen. ...
Lue lisää
Artikkelit

LCE-tilintarkastus vie perille kohtuullisella varmuudella

Jos tilintarkastusta vertaisi lentämiseen, voisi sanoa, että ISA-standardit on laadittu lentokäsikirjaksi ison matkustajakoneen lentäjälle. Nyt pienkoneenkin lentäjälle on laadittu oma lentokäsikirja eli LCE-ISA-standardi. Kumpikin ohjeistus ...
Lue lisää
Artikkelit

Tilintarkastuksen laaduntarkastuksen havainnoissa ei yllätyksiä

Tilintarkastajia valvova PRH:n tilintarkastusvalvonta julkaisi laaduntarkastuksen vuosiraportin 2023 maaliskuussa 2024. Raportilla kerrotaan laaduntarkastuksen tuloksista ja laaduntarkastuksessa tehdyistä merkittävimmistä havainnoista. Miltä toimeksiantokohtaisen laaduntarkastuksen tulokset näyttävät ja ...
Lue lisää
Artikkelit

Galaktisen mittaluokan tilintarkastusta

Petri Sarvamaa haluaa tilintarkastustuomioistuimessa vaikuttaa siihen, että EU-rahoilla saadaan aikaan enemmän tuloksia.
Lue lisää
Artikkelit

Autamme jäseniämme osaamisen kehittämisessä 

PRH:n tilintarkastusvalvonnan vuosiraportilla 2023 kerrotaan muun muassa laaduntarkastuksessa tehdyistä merkittävimmistä havainnoista. Keräsimme yhteen omia toimenpiteitämme jäsenten auttamiseksi sellaisilla tilintarkastuksen osa-alueilla, joista tilintarkastusvalvonta on tehnyt useita ...
Lue lisää
Artikkelit

Avoimuusraportilla tavoitellaan luottamusta ja vastuullisuutta

PIE-yhteisön tilintarkastajan tulee laatia ja julkaista avoimuusraportti vuosittain. Avoimuusraportilla esitettävät tiedot ja julkaisemiseen liittyvät aikarajat on säädetty EU:n tilintarkastusasetuksessa, josta tilintarkastusyhteisö voi helposti tarkistaa, että ...
Lue lisää
Artikkelit

LyhyeSTi: Sähköinen tilinpäätösmerkintä 

Tilinpäätösmerkintä voidaan tehdä eli allekirjoittaa sähköisesti. Sähköisesti allekirjoitettavan tilinpäätösmerkinnän tekstiä voi muokata, mutta päiväystä ei yleensä tule laittaa valmiiksi.
Lue lisää
Artikkelit

Mitä tilintarkastuskertomuksen rakenteisuus tarkoittaa?

Tilkkarin digikoulu, osa 4: Mitä tarkoittaa digitaalinen ja rakenteinen tilintarkastuskertomus? Minkä taksonomian mukaan se laaditaan? Kenen pitää antaa digitaalinen kertomus?
Lue lisää
Artikkelit

Keitä vaatimus digitaalisesta tilinpäätöksestä koskee?

Tilkkarin digikoulu, osa 3: Keitä koskevat kirjanpitolakiin kirjatut tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, kestävyysraportin ja tilintarkastajan raporttien digitaalisuusvaatimukset? Milloin niitä pitää noudattaa?
Lue lisää
Artikkelit

Mitä ovat tilinpäätöstaksonomiat?

Tilkkarin digikoulu osa 2: Mitä ovat tilinpäätöstaksonomiat ja kuka niitä laatii? Määrääkö taksonomia jatkossa tilinpäätöksen sisällöstä?
Lue lisää
Scroll to Top