Vastuullisuus

Laki

Sukupuolijakauman tasapainottamista pörssiyhtiöiden hallintoelimissä säännellään jo kestävyysraportoinnissa

Suomen Tilintarkastajat kommentoi lausunnossaan talousvaliokunnalle hallituksen esitystä pörssiyhtiöiden hallintoelinten jäsenten sukupuolijakauman tasapainottamisesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä.
Lue lisää
Artikkelit

Kestävyysraportit varmennetaan kestävyysvarmennusstandardien mukaisesti

Ensimmäiset kestävyysraportit julkaistaan keväällä 2025. Kestävyysraportoinnin luotettavuuden, vertailukelpoisuuden ja läpinäkyvyyden kannalta on tärkeää, että kestävyysraportit varmennetaan.
Lue lisää
Artikkelit

Kestävät arvoketjut pistävät pk-yritykset tiukoille

Suomen yrityskenttä koostuu valtaosin pienistä ja keskisuurista yrityksistä. Arvoketjuissa olevien pk-yritysten on raportoitava kestävyystietojansa sääntelyn velvoittaville kestävyysraportoiville yrityksille. Hoitamaton arvoketjuraportointitehtävä voi vaikuttaa pk-yritysten toiminnan jatkuvuuteen. ...
Lue lisää
Laki

Kirjanpitolain raja-arvojen korottaminen perusteltua 

Luonnoksessa hallituksen esitykseksi ehdotettu inflaatiotarkistus tulee lisäämään entisestään pien- ja mikroyrityskategoriassa olevien yritysten määriä. Lainsäädännöstä johtuvan hallinnollisen taakan purkamisen näkökulmasta Suomen Tilintarkastajat ry pitää kirjanpitolain ...
Lue lisää
Tapahtumat

STwebinaari: Kestävyysraportointi nyt – lainsäädäntö vs. käytännön työ

Kestävyysraportointidirektiivi on implementoitu kansalliseen lainsäädäntöön, mutta mitä tämä tarkoittaa käytännön työn osalta? Kuuntele webinaarin tallenteelta tuoreimmat kuulumiset ESG-kentältä!
Lue lisää
Jäsentiedotteet

Malli kestävyysraportoinnin varmennuksen toimeksiantosopimuksesta julkaistu 

Kestävyysraportointiin liittyvät lakimuutokset tulivat voimaan vuoden vaihteessa. Tilintarkastuslain mukaan kestävyysraportoinnin tulee varmentaa siihen valittu erityispätevyyden omaava tilintarkastaja, kestävyysraportointitarkastaja. Suomen Tilintarkastajat on nyt laatinut mallin kestävyysraportoinnin ...
Lue lisää
Laki

Kirjanpitolain mukaisiin kokorajoihin ehdotetaan muutoksia

Yhteisön kokoa määrittäviin kokorajoihin ehdotetaan keskimäärin 25 prosentin inflaatiokorotuksia. Yrityskokoluokalla on vaikutusta muun muassa yhteisön tilinpäätös- ja kestävyysraportointivelvollisuuden laajuuteen.
Lue lisää
Lausunnot

EU-taksonomian mukaisuuden varmentaminen on keskeistä liikkeeseenlaskijan vihreissä joukkolainoissa

Suomen Tilintarkastajat ry kommentoi luonnosta hallituksen esitykseksi eduskunnalle EU:n vihreitä joukkolainoja koskevan asetuksen täytäntöönpanosta. Asetuksen tavoitteena on antaa sijoittajille varmennus siitä, että varat käytetään hankkeisiin, ...
Lue lisää
Uutiset

Yritysjohdon vastuu ja mahdollisuus korostuvat uudessa ESG ja kestävyysraportointi -kirjassa

Uudet kestävyysraportointivaatimukset haastavat yrityksiä aina sen johtamisprosessia myöten: kuinka vastata uudesta lainsäädännöstä seuraaviin velvoitteisiin ja integroida prosessi strategisiin tavoitteisiin? ​Uutuuskirja kannustaa yritysjohtoa kasvattamaan omaa ESG-osaamistaan.
Lue lisää
Uutiset

PRH ohjeistaa KRT-nimikkeen käytöstä

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on antanut tilintarkastajille ohjeistuksen, jonka mukaan vapaaehtoisia vastuullisuusraportteja koskevissa varmennuslausunnoissa ei tule käyttää kestävyysraportointitarkastaja-nimikettä.
Lue lisää
Jäsentiedotteet

STwebinaari: Kestävyysraportoinnin varmentamisen Q&A

Kestävyysraportointiin liittyvät lait tulivat voimaan vuoden vaihteessa. STwebinaarissamme kerroimme näkemyksiä yleisimpiin esiin nousseisiin kysymyksiin kestävyysraportoinnin varmentamisesta. Tallenne on nyt jäsenten katsottavissa.
Lue lisää
Uutiset

Hiilirajamekanismi velvoittaa yritykset raportoimaan päästötiedoista

Uuden EU:n hiilirajamekanismin myötä maahantuontiyritysten on raportoitava tuomiensa tavaroiden päästötiedot EU:n komissiolle. Tulli muistuttaa kolmansista maista maahantuovien yritysten raportointivelvollisuudesta. Tilintarkastajien kannattaa muistuttaa velvoitteesta asiakkaitaan.
Lue lisää
Scroll to Top