Ajankohtaista

Blogit

Hyvinvointialueille jaossa keväällä 150 miljoonaa euroa

Hyvinvointialueet saavat keväällä kipeästi kaipaamaansa rahoitusta, jonka jakoperusteena käytetään kuntien tilinpäätösten ennakkotietoja. Jotta varmistetaan, että jokainen hyvinvointialue saa sille kuuluvan summan, nousevat tilintarkastajat avainasemaan.

Lue lisää
Artikkelit

Tilintarkastajien monipuolinen tehtäväkenttä laajenee entisestään

Tilintarkastuksia voi tehdä vain tilintarkastaja, mutta kaikki mitä tilintarkastaja tekee ei ole tilintarkastusta. Vaikka lakisääteinen tilintarkastus täyttää tilkkarien työpäivät etenkin keväisin, kuuluu useimpien tilintarkastajien palveluvalikoimaan myös muiden palveluiden tarjoamista.

Lue lisää
Artikkelit

Tilintarkastajan kestävyyssanasto

Miten kestävyysraportti eroaa vastuullisuusraportista? Mihin viittaa GRI tai CSRD? Mikä merkitys ESG-tietojen varmentamisella on? Tilintarkastajan kestävyyssanasto avaa kestävyysraportoinnin taustaa, termejä ja toimijoita.

Lue lisää
Uutiset

Haemme juristia

Kiinnostaako sinua työ, jossa pääset toimimaan laaja-alaisesti juridiikan asiantuntijana? Sytytkö siitä että pääset perehtymään myös uuteen, valmisteilla olevaan sääntelyyn ja saat olla vaikuttamassa sen sisältöön?

Lue lisää
Uutiset

Kestävyysraportoinnin direktiivi julkaistu suomeksi

EU:n virallisessa lehdessä julkaistiin perjantaina suomeksi kestävyysraportointia koskeva CSR-direktiivi.

Lue lisää
Uutiset

Konsernien tilintarkastus mukaan LCE:n soveltamisalaan

IAASB hyväksyi joulukuun kokouksessaan luonnoksen uudesta konsernitilinpäätösten tilintarkastusta koskevasta LCE-standardin osiosta. Luonnos julkaistaan kommentoitavaksi tammikuussa.

Lue lisää
Artikkelit

Ensimmäiset ESG-varmentajat valmistuivat

Ensimmäinen vuosikurssi on saanut todistuksensa ESG-valmennuksesta. Seuraava valmennus alkaa huhtikuussa, ja lisäksi tarjolla on ESG-tietopalvelu.

Lue lisää
Artikkelit

Seitsemän faktaa tilintarkastajista

Tilintarkastajia on Suomessa 1 265. Tilkkareiden keski-ikä on noin 50 vuotta, ja heidän yleisimmät etunimet ovat Mikko tai Anne.

Lue lisää
Artikkelit

Tilintarkastajan tietopaketti 2022

Tutustu kokoamaamme tilintarkastajan tietopakettiin ja valmistaudu kevään 2023 tilintarkastuksiin!

Lue lisää
Uutiset

Tilintarkastuslautakunnan ratkaisut tulisi julkaista ilman nimiä

On ongelmallista, että tilintarkastusvalvonta julkaisee ratkaisuissaan tilintarkastajan nimen sekä tilintarkastuksen kohteena olleen yhteisön nimen. 

Lue lisää
Uutiset

Yhdistys onnittelee valmistuneita tilintarkastajia!

Patentti- ja rekisterihallitus on julkaissut vuoden 2022 tilintarkastajatutkintojen tulokset. Onnittelemme lämpimästi uusia HT-, KHT- ja JHT-tilintarkastajia!

Lue lisää
Artikkelit

Tilintarkastajat auttavat yhtiöitä pysymään tietoisina kestävyyden trendeistä

Kestävän rahoituksen ja yritysvastuupalveluiden partner Tomas Otterström ja ESG raportoinnin ja varmennuksen palvelualueen johtaja Kirsi Saaristo KPMG:ltä, ovat samaa mieltä siitä, että kestävyysraportointi hyödyttää monia vapaaehtoisuudestaan huolimatta. ”EU-direktiivi on terve suunta kestävyysraportoinnille”.

Lue lisää
Artikkelit

Kestävyysraportoinnin ja kestävyysosaamisen taso vaihtelee yrityksissä

Kestävyysraportointi kiinnostaa yhä kasvavaa osaa yrityksistä ja monet ovat ottaneet kestävyysraportoinnin asiakseen tai asialistalleen. ”Yritykset, jotka ovat jo ottaneet kestävyysraportoinnin tehtäväkseen vapaaehtoisuudestaan huolimatta, ovat kehityksessä paljon pidemmällä kuin yritykset, jotka eivät tee raportointia.”

Lue lisää
Artikkelit

Kestävyysaiheet luovat positiivista kehitystä koko tilintarkastusalan mielikuvaan

Stora Enson kestävyysraportti palkittiin jo kolmatta kertaa kokonaiskilpailun voittajana kestävyysraportointikilpailussa. Raportin varmentaneen KHT Samuli Perälän mukaan viherpesun aika on jo ohi. ”Ilman hyvää vastuullisuustyötä ei ole hyvää vastuullisuusraporttia.”

Lue lisää
Uutiset

IFAC julkaisee lisäohjeistusta pienille tilintarkastusyhteisöille laadunhallintastandardeihin liittyen

Tilintarkastajien laadunhallintajärjestelmät uudistuvat, kun kansainväliset laadunhallintastandardit tulevat voimaan 15.12.2022.

Lue lisää
Blogit

Mumbain maailmankongressissa maailmaa parantamassa – oikeasti

World Congress of Accountants järjestettiin tänä vuonna kasvuhaluisessa Intiassa. Maailmankongressissa kävi selville myös tilintarkastajien ylpeys omasta tekemisestään sekä merkitys kansantalouden kasvun ja vaurauden tuojana, kirjoittaa toiminnanjohtaja Sanna Alakare.

Lue lisää
Artikkelit

LyhyeSTi: Ominaisriskit ja kontrolliriskit

Riskienarviointia tilintarkastuksessa koskeva ISA 315 -standardi on uudistunut. Tilintarkastajien on syytä tuntea riskienarviointiin liittyvät termit uudistettua standardia soveltaessaan. Tässä tekstissä esitellään termit ominaisriski ja kontrolliriski.

Lue lisää