Ajankohtaista

Artikkelit

Kestävyysraportointi on jo täällä – oletko valmis? 

Kestävyysraportointidirektiivi eli Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) tulee vahvasti ohjamaan organisaatioiden kestävyysraportointia seuraavien lähivuosien aikana. Direktiivi muuttaa yritysten vastuullisuusraportit uudenlaisiksi kestävyysraporteiksi. Jos kestävyysraportoinnin vaatimukset eivät vielä ole tuttuja, on nyt korkea aika sekä tilintarkastajien että yritysten valmistautua tuleviin vaatimuksiin ja vaikutuksiin.

Lue lisää
Uutiset

Hae meille tilintarkastusasiantuntijaksi

Kiinnostaako työ tilintarkastusalan näköalapaikalla? Haluatko olla mukana kehittämässä alaa nyt ja tulevaisuudessa? Hae mukaan iloiseen ja ketterään porukkaamme!

Lue lisää
Tapahtumat

STanssi-työkirjan käyttökoulutukset

STanssi-työkirjat tukevat tilintarkastajia ja heidän apulaisiaan hyvän tilintarkastustavan mukaisessa tilintarkastuksessa ja tarkastuksen dokumentoimisessa. Tule kuulemaan käyttövinkit ilmaiseen koulutukseen!

Lue lisää
Uutiset

Odotettu LCE-standardi aikaistuu

Kansainvälisiä tilintarkastusalan standardeja laativa IAASB käsitteli LCE-standardiluonnosta kokouksessaan kesäkuussa. Arvio lopullisen standardin hyväksymisajankohdasta on aikaistunut.

Lue lisää
Uutiset

ST – talouden ammattilaisten kiinnostavin valmentaja ja vaikuttaja

Yhdistyksen strategia ja tavoitteet on uusittu. Toimintamme keskiössä ovat yhä tilintarkastajat ja muut talouden ammattilaiset. Lisäksi toiminnan painopisteiksi on nyt nostettu mukaan yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja toimialan kiinnostavuuden kasvattaminen.

Lue lisää
Jäsentiedotteet

ST:n toimintaperiaate suositusten laatimisesta

Yhdistyksen hallitus hyväksyi kirjalliset toimintaperiaatteet ST ry:n suositusten laatimisesta kokouksessaan 15.5.2023. Toimintaperiaatetta päivitettiin 16.6.2023.

Lue lisää
Uutiset

Yhdistyksen toimikuntien puheenjohtajat vahvistettu

Yhdistyksemme hallitus on hyväksynyt toimikuntien puheenjohtajavalinnat kokouksessaan 16.6.2023.

Lue lisää
Tapahtumat

Kesäpäivät tulee taas elokuussa

Kesäpäivät on vuoden suurin ja monipuolisin tapahtuma jäsenillemme ja siinä yhdistyy tilintarkastajan osaamista päivittävät koulutukset sekä rento yhdessä olo ja verkostoituminen kollegoiden kanssa. Tänä vuonna Kesäpäivät järjestetään Tampereella 23.–25. elokuuta.

Lue lisää
Uutiset

ESAP helpottaa tiedonsaantia Euroopan maista

EU-parlamentti ja neuvosto pääsivät toukokuussa sopuun yhtenäisen eurooppalaisen yhteyspisteen (European Single Access Point, ESAP) perustamisesta. Yhteyspiste toimii linkkinä kansallisiin tietovarastoihin ja kerää yhteen muun muassa tilinpäätökset ja kestävyysraportit.

Lue lisää
Uutiset

Hae meille tilintarkastusasiantuntijaksi

Kiinnostaako työ tilintarkastusalan näköalapaikalla? Haluatko olla mukana kehittämässä alaa nyt ja tulevaisuudessa? Hae mukaan iloiseen ja ketterään porukkaamme!

Lue lisää
Uutiset

Skandaalit kaupparekisterissä

Osakeyhtiöiden kaupparekisteritiedoissa on ollut ilmeisiä puutteita, selviää harmaan talouden selvitysyksikön (HTSY) 13.6.2023 julkaisemasta selvityksestä. Kaupparekisteritiedot tulisi saada kuntoon viranomaisten, yritysten ja tilintarkastajien yhteispanoksella.

Lue lisää
Jäsentiedotteet

Yhdistyksen hallitus jatkaa tehtävässään ensi kaudelle

Suomen Tilintarkastajat ry:n lakisääteinen vuosikokous järjestettiin 8. kesäkuuta Helsingissä. Kokouksessa päätettiin, että yhdistyksen hallituksen kokoonpanoon ei tehdä tulevalle kaudelle muutoksia.

Lue lisää
Uutiset

Rohkeaa heittäytymistä ja oman osaamisen korostamista

Jäsenpäivä pidettiin 8. kesäkuuta Helsingissä. Uudistuneessa jäsenpäivässä korostettiin ammattiylpeyttä, tilintarkastajan osaamista ja rohkeaa heittäytymistä. Lisäksi pohdittiin muun muassa alan tulevaisuuden näkymiä ja hankalia asiakaskohtaamisia.

Lue lisää
Artikkelit

Kannatamme tilinpäätösten digitalisoinnin aloittamista suuryrityksistä

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on antanut luonnoksen hallituksen esitykseksi (082:00/2022). Sen lisäksi että siinä ehdotetaan muutoksia kirjanpitolakiin ja tilintarkastuslakiin EU:n kestävyysraportointia koskevan direktiivin täytäntöön panemiseksi, on mukana myös suurimpia yhtiöitä koskeva uusi velvollisuus julkaista tilinpäätöksensä digitaalisessa muodossa. Suomen Tilintarkastajat ry kannattaa ehdotusta.

Lue lisää
Artikkelit

LyhyeSTi: Yhdistyksen toimintakertomus tilintarkastajan näkökulmasta

Yhdistyslakiin kirjattiin vastikään uusi pykälä, jonka mukaan yhdistyksen toimintakertomus on laadittava kirjanpitolain mukaisesti. Muutos selventää myös tilintarkastajan suhtautumista yhdistyksen laatimaan toimintakertomukseen ns. muuna informaationa.

Lue lisää
Artikkelit

Yhdistyksen toimintakertomus on laadittava kirjanpitolain mukaisesti

Yhdistyslakiin on tullut muutoksia helmikuussa 2023. Yhdistyksen raportoinnin kannalta merkittävä muutos on erityisesti yhdistyslain 6 luvun 37 a §:n 1 momentti. Sen mukaan yhdistyksen toimintakertomus on laadittava kirjanpitolain mukaisesti.

Lue lisää
Artikkelit

ESG-valmennusohjelmamme puhuu puolestaan

ESG-valmennusohjelmamme herättää kiinnostusta ja arvostusta Euroopassa samalla, kun se legalisoidaan kansallisessa tilintarkastuslaissa. Maaliskuussa julkaistussa hallituksen esitysluonnoksessa valmennusohjelmaamme sisälletyt ESG-osaamisen vaatimukset asettavat jatkuvan koulutuksen vaatimuksia tilintarkastajille.

Lue lisää
Scroll to Top