Laki

Artikkelit

LyhyeSTi: Säätiöillä on velvollisuus laatia konsernitilinpäätös

Säätiöiden tarkastuksissa kannattaa perehtyä määräysvallan arviointiin ja konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuuteen. Säätiövalvonta on todennut kiinnittävänsä tänä vuonna erityistä huomiota siihen, ovatko säätiöt noudattaneet konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuutta tilikaudella 2023.
Lue lisää
Laki

Maakohtaista tuloveroraportoinnin lakiesitystä täsmennettävä

Suomen Tilintarkastajat ry kommentoi lausunnossaan maakohtaisten tuloverotietojen julkista raportointia koskevaa lakiesitystä. Lausunto liittyy kirjanpitolain ja tilintarkastuslain muuttamisesta annettuun hallituksen esitykseen.
Lue lisää
Laki

Lausunto ehdotuksista osakeyhtiölain, osuuskuntalain ja kauppakamarilain muuttamiseksi

Hallitus on esittänyt eduskunnalle osakeyhtiölain, osuuskuntalain ja kauppakamarilain muuttamista. Suomen Tilintarkastajat ry antoi lausuntonsa niin sanotun kiintiödirektiivin implementoimisesta kansalliseen lainsäädäntöön.
Lue lisää
Laki

Osakeyhtiölain päivitys käynnistyy

Oikeusministeriö on perustanut työryhmän osakeyhtiölain ja osuuskuntalain tarkistamiseksi. Työryhmässä Suomen Tilintarkastajat ry:n edustajana toimii asiantuntijamme Jarkko Raitio.
Lue lisää
yhteistyokuvituskuva
Jäsentiedotteet

Haemme jäseniä mukaan työryhmään

Oletko kiinnostunut Suomen Tilintarkastajat ry:n työryhmätoiminnasta ja haluaisit päästä vaikuttamaan yhteisölainsäädännön kehitykseen? Hae mukaan työryhmään!
Lue lisää
Blogit

Mitä tilintarkastajien tulee tietää puoluerahoituksesta ja sen valvonnasta?

Valtiotalouden tarkastusvirasto (VTV) valvoo puoluerahoitusta. Myös tilintarkastajille on säädetty tehtäviä puoluelaissa. Keräsin 10 puoluerahoitukseen ja sen valvontaan liittyvää faktaa, jotka tilintarkastajan on hyvä tietää.
Lue lisää
Laki

STwebinaari: VTV:n puoluerahoitusvalvonta ja tilintarkastajan raportointi 

Järjestimme tammikuussa 2024 jäsenillemme webinaarin, jonka aiheena oli VTV:n puoluerahoitusvalvonta ja tilintarkastajan raportointi. Webinaarin tallenne on nyt katsottavissa.
Lue lisää
Digitalisaatio

Tilinpäätösmerkintä saattaa tulevaisuudessa jäädä pois

Tilinpäätösmerkintä voidaan tulevaisuudessa jättää tekemättä, jos pystytään muulla tavoin luotettavasti yksilöimään se tilinpäätös, josta tilintarkastuskertomus on annettu. Muutos liittyy tilinpäätösten digitalisoitumiseen. Siitä, mikä on riittävän ...
Lue lisää
Hyvä tilintarkastustapa

Suositus hyvinvointialueen rahoituksen perusteiden tarkastamisesta

Suositus hyvinvointialueen rahoituksen perusteiden tarkastamisesta ohjeistaa tilintarkastajia hyvinvointialueen rahoituksen perusteiden tarkastamisessa.
Lue lisää
Artikkelit

Sähkömarkkinoilla toimivien yritysten tilinpäätöksiin 2023 kohdistuu aiempaa suurempaa mielenkiintoa

Sähkömarkkinoilla toimiviin yrityksiin sovelletaan tänä ja ensi vuonna väliaikaista verolakia, josta johtuen tilinpäätösten eriytyslaskelmiin kohdistuu aiempaa suurempaa mielenkiintoa. Energiavirasto on aiempina vuosina havainnut puutteita tilinpäätösten ...
Lue lisää
Blogit

Päävastuullisen tilintarkastajan on osallistuttava tilintarkastukseen

Päävastuullisen tilintarkastajan on osallistuttava aktiivisesti, riittävästi ja asianmukaisella tavalla tilintarkastustoimeksiantoon. Tämä tilintarkastuslaissa ja ISA 220 -standardissa mainittu vaatimus edellyttää, että tilintarkastaja varaa kullekin asiakkaalle riittävästi ...
Lue lisää
Laki

Kestävyysraportoinnin implementointi ja tilintarkastusvelvollisuuden raja-arvot

Kestävyysraportoinnin laatu varmistetaan antamalla riittävästi täytäntöönpanoaikaa. Raja-arvojen ohella on myös huomioitava talousjärjestelmän rakenteet, muistuttaa Suomen Tilintarkastajat ry lausunnossaan.
Lue lisää
Scroll to Top