Laki

Laki

Kestävyysraportoinnin direktiivi julkaistu suomeksi

EU:n virallisessa lehdessä julkaistiin perjantaina suomeksi kestävyysraportointia koskeva CSR-direktiivi.

Lue lisää
Laki

Tilintarkastuslautakunnan ratkaisut tulisi julkaista ilman nimiä

On ongelmallista, että tilintarkastusvalvonta julkaisee ratkaisuissaan tilintarkastajan nimen sekä tilintarkastuksen kohteena olleen yhteisön nimen. 

Lue lisää
Laki

Rahanpesulain osittaisuudistus on edelleen eduskunnan käsittelyssä

Rahanpesulaki muuttuu. Osa muutoksista on terminologisia, mutta mukaan mahtuu myös uusia velvoitteita, jotka tilintarkastajien rahanpesulain mukaisina ilmoitusvelvollisina tulee huomioida.

Lue lisää
Laki

EU:n uusimmat pakotteet rajoittavat tilintarkastajien tarjoamien palveluiden viemistä Venäjälle

Neuvoston asetuksen (EU) 2022/879 johdantotekstin kohdassa 26 ja uudessa 5 n artiklassa käsitellään tilintarkastajienkin tarjoamia palveluita.

Lue lisää
Laki

Traficom uudisti vakavaraisuutta koskevan mallinsa tilintarkastajan todistuksesta

Traficom uudisti vakavaraisuutta koskevan mallinsa tilintarkastajan todistuksesta. Käytännön vaikutukset tilintarkastajalle ovat kuitenkin vähäisiä.

Lue lisää
Digitalisaatio

Suomen Tilintarkastajat ry kannattaa kaupparekisterin sähköistämistä

Suomen Tilintarkastajat ry kannattaa ehdotusta, jossa kaupparekisteriasioinnissa ehdotetaan siirryttäväksi velvoittavaan sähköiseen asiointiin.

Lue lisää
Digitalisaatio

Lainsäädäntö kirittää tilinpäätösten digitalisaatiota

Suomen Tilintarkastajat ry kannattaa tilinpäätösten ja tilintarkastuskertomusten digitalisaation edistämistä lainsäädännöllisin keinoin ja velvollisuuden kohdistamista ensivaiheessa vain suurimpiin yhtiöihin.

Lue lisää
Kahden kuvan yhdistelmä ihmisistä yritystoiminnassa sekä tuulivoimasta.
Kansainvälisyys

Ilmasto ei voi odottaa Brysselin kestävyysraportointidirektiivin neuvottelutulosta

Brysselin kolmikantaneuvotteluissa työstetään kestävyysraportoinnin direktiivin (CSRD) yksityiskohtia. Varmentaminen sallittaisiin lakisääteiselle tilintarkastajalle, mutta myös muun riippumattoman palveluntarjoajan varmennus voitaisiin sallia.

Lue lisää
Blogit

Komission energiakriisitoimet vauhdittavat kestävyysraportoinnin uudistusta

Komission energiakriisin toimintasuunnitelma vaikuttaa Euroopan vihreään kehitykseen. Se sisältää vetoomuksen jäsenvaltioille, jotta ne nopeuttaisivat Euroopan vihreän kehityksen ohjelman puitteissa jo suunniteltuja toimia.

Lue lisää
Artikkelit

Direktiiviehdotus yritysvastuulainsäädännöstä vaatii vielä selkeyttämistä

Euroopan komissio esitti 23.2.2022 ehdotuksensa direktiiviksi yritysvastuulainsäädännöstä. Suomen Tilintarkastajat tukee aikomusta lisätä due diligence kestävyysraportointidirektiiviin.

Lue lisää
Kansainvälisyys

Pääomamarkkinaperusteisen rahoituksen saatavuus on erityisen tärkeää juuri nyt

Komissio julkaisi marraskuussa 2021 kuulemisen yritysten listautumista koskevasta säädöksestä. Suomen Tilintarkastajat kehottaa kiinnittämään huomiota listautumisprosessin yksinkertaistamiseen.

Lue lisää
Digitalisaatio

Komission ehdotus yhtenäisestä eurooppalaisesta yhteyspisteestä toisi sijoittajille yhden tietokannan

Suomen Tilintarkastajat katsoo, että ESAPin tulisi ensisijaisesti lisätä yritysten varmennettujen taloudellisten ja ESG-tietojen saatavuutta sekä avoimuutta loppusijoittajien hyödyksi.

Lue lisää
Scroll to Top