Laki

Digitalisaatio

Ehdotus yhtenäiseksi eurooppalaiseksi yhteyspisteeksi (ESAP)

Yhtenäinen eurooppalainen yhteyspiste (ESAP) kokoaisi julkisesti saatavilla olevat raportit, kuten tilinpäätökset ja kestävyysraportit, yhteen tietokantaan samanlaisessa digitaalisessa muodossa. Asetusehdotuksella on vaikutuksia myös tilintarkastajiin.

Lue lisää
Blogit

Tilintarkastusasiakasta koskevat säädökset ja määräykset tilintarkastuksessa

Säädösten ja määräysten noudattamisen tarkastaminen on osa tilintarkastusta. Se liittyy niin kirjanpidon ja tilinpäätöksen kuin hallinnonkin tarkastukseen. Lisäksi sillä on merkitystä rahanpesulain näkökulmasta.

Lue lisää
Kansainvälisyys

Yritysraportoinnin laatu ja yritysten listautumista koskeva säädös

Euroopan komissio julkaisi loppuvuodesta 2021 julkiset kuulemiset yritysraportoinnin laatuun sekä yritysten listautumiseen liittyen. Suomen Tilintarkastajat ry laati omat vastineensa konsultaatioihin.

Lue lisää
Blogit

Miten tilintarkastaja reagoi puutteisiin hallinnossa?

Tilintarkastuslain mukaan yhteisön tai säätiön hallinto on yksi tilintarkastuksen kohteista. Laki määrää myös, miten tilintarkastajan tulee tilintarkastuskertomuksessa raportoida tässä tarkastuksessa havaitsemistaan virheistä ja puutteista.

Lue lisää
Artikkelit

Tilintarkastusvelvollisuudesta Suomessa

Tilintarkastajaa ei välttämättä kannata jättää valitsematta, vaikka se jonain vuonna olisikin mahdollista. Sen sijaan tilintarkastusta kannattaa tarkastella muutaman vuoden aikajänteellä, sen hyötyjen näkökulmasta.

Lue lisää
Laki

Säätiöiden tilintarkastajarotaatio alkaa vuonna 2022

Nykyisen voimassa olevan säätiölain mukaan säätiön tilintarkastajan peräkkäisten toimikausien yhteenlaskettu kesto voi olla enintään seitsemän vuotta. Rotaatiosäännös koskee lain mukaan vain henkilötilintarkastajaa tai tilintarkastusyhteisön päävastuullista tilintarkastajaa.

Lue lisää
Digitalisaatio

Listayhtiö! Onko ESEF-tilinpäätöksesi varmennettu?

Listayhtiöiden ESEF-tilinpäätösten varmentamista koskeva sääntely muuttui vuoden 2022 alussa. ESEF-tilinpäätökseen pitää vuoden 2022 alusta lähtien liittää tilintarkastajan lausunto ESEF-tilinpäätöksen varmentamisesta tai jollei tilintarkastaja ole varmentanut ESEF-tilinpäätöstä, asiasta pitää ilmoittaa ESEF-tilinpäätöksessä.

Lue lisää
Laki

Kirjanpitolautakunta kaudella 1.1.2022–31.12.2024

Kuva: Vesa Sammalisto Valtioneuvosto on nimittänyt työ- ja elinkeinoministeriössä toimivan kirjanpitolautakunnan kaudelle 2022–2024. Kirjanpitolautakunnan tehtävänä on antaa ohjeita ja lausuntoja viranomaisten, elinkeinonharjoittajien tai kuntien järjestön …

Lue lisää
Kansainvälisyys

Euroopan komission julkinen kuuleminen: yritysraportoinnin laadun ja täytäntöönpanon valvonnan parantaminen

Euroopan komissio julkaisi 12.11.2021 odotetun julkisen kuulemisen yritysraportoinnin kolmesta pilarista, hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, lakisääteisestä tilintarkastuksesta ja valvonnasta.

Lue lisää
Laki

Sijoitusrahastojen tarkastus

Suositus yhtenäistää sijoitusrahastojen tarkastuskäytäntöä antamalla ohjeita ja raportointimallin tilintarkastajien käyttöön.

Lue lisää
Hyvä tilintarkastustapa

Rekommendation om förvaltningsrevision i aktiebolag

I den nya rekommendationen presenteras förvaltningsrevision för första gången på ett enhetlig och strukturerat sätt. Den beskriver revisionens nuläge och utgör ett ramverk för revisorns praktiska arbetet.

Lue lisää
Laki

Patentti- ja rekisterihallitus on julkaissut ohjeen: rahanpesulain velvoitteet tilintarkastajille

Tilintarkastajan tulee rahanpesulain mukaisena ilmoitusvelvollisena huomioida rahanpesulainsäädännöstä tulevat velvoitteet. PRH tilintarkastajia valvovana viranomaisena on laatinut ja julkaissut ohjeen tilintarkastajille.

Lue lisää
Scroll to Top