Blogit

Apuraha

Pro gradu: Tilintarkastuksen ja yleisluonteisen tarkastuksen vaikutukset pien- ja mikroyritysten tilinpäätösten laatuun

Pro gradu -tutkielmassa on tarkasteltu tilintarkastuksen ja yleisluonteisen tarkastuksen merkitystä suomalaisessa pien- ja mikroyrityskentässä. Tutkimuksessa selvitettiin kirjanpitäjien ja tilinpäätösanalyytikoiden haastatteluiden avulla, miten tarkastusmuodot vaikuttavat tilinpäätösten laatuun.

Lue lisää
Blogit

Tilintarkastaja keskittyy olennaisiin virheisiin

Monessa yrityksessä ja tilitoimistossa laaditaan tällä hetkellä tilinpäätöksiä. Kiireessä niihin saattaa jäädä virheitä. Tilintarkastaja reagoi erityyppisiin virheisiin eri tavoin.

Lue lisää
Blogit

LCE-standardiin tarvitaan lisää skaalautuvuutta

LCE-standardiluonnoksen kommentointiaika on päättymässä. Standardin pikainen edistäminen on tärkeää, mutta standardi vaatii vielä työtä skaalautuakseen kunnolla pienimpiinkin tilintarkastuksiin.

Lue lisää
Blogit

Tilintarkastajaevankeliumi

Ja tapahtui niinä päivinä, että PRH:n tilintarkastusvalvonnasta kävi käsky…

Lue lisää
Blogit

Tilintarkastajan tietopaketti

Tutustu kokoamaamme tilintarkastajan tietopakettiin ja valmistaudu kevään tilintarkastuksiin!

Lue lisää
Blogit

Yksinkertainen yhteisö, yksinkertainen tilintarkastus

LCE-standardi on tarkoitettu nimenomaan yksinkertaisten yhteisöjen (less-complex entities) tilintarkastukseen. Standardin soveltuvuutta arvioidaan asiakkaan koon sijasta sen monimutkaisuuden perusteella.

Lue lisää
Blogit

Koronakysely vol. 3: Yritysten toiminta on jatkunut koronasta huolimatta

Koronapandemia on synkistänyt tulevaisuudennäkymiä jonkin verran, mutta osakeyhtiöiden toiminnan jatkuvuuteen uskotaan edelleen. Koronan vaikutukset ovat kuitenkin näkyneet tilinpäätöksissä ja niistä annetuissa tilintarkastuskertomuksissa.

Lue lisää
Blogit

Ehdotettu LCE-standardi vaatii vielä tarkastelua

Kun keskustelu kansainvälisestä standardista yksinkertaisten yhteisöjen tilintarkastukselle muutama vuosi alkoi, olivat odotukset korkealla. Heinäkuussa 2021 julkaistu luonnos LCE-standardista ei vielä lunasta kaikkia odotuksia.

Lue lisää
Blogit

Tilintarkastus on riskilähtöistä

Tilintarkastajien laatukoulutuskiertue starttaa ensi viikolla Lahdesta. Toisena aiheena koulutuspäivässä on uudistunut ISA 315 -standardi eli Olennaisen virheellisyyden riskien tunnistaminen ja arvioiminen, erityisesti pk-yhteisön tilintarkastuksessa.

Lue lisää
Apuraha

Kandidaatintutkielma: Yhteiskuntavastuuraportointi ja sen ulkoinen varmentaminen

Opiskelija-apurahan saanut Emma Niitynperä tarkastelee kandidaatintutkielmassaan Helsingin pörssissä listattujen yhtiöiden yhteiskuntavastuuraportointia ja sen ulkoista varmentamista.

Lue lisää
Blogit

Tilintarkastuksen uusi LCE-standardi ei vaikuta tilinpäätösten laatijoihin tai käyttäjiin

Uudella LCE-standardilla ei tule olemaan vaikutusta tilinpäätöksen laatijoihin tai käyttäjiin. Varmuus tilinpäätöksen oikeellisuudesta säilyy korkeana.

Lue lisää
Blogit

IFIARin kansainvälinen tutkimus tilintarkastuksen laadusta

Kansainvälinen tilintarkastusalan valvontaviranomaisten yhdistys IFIAR (International Forum of Independent Audit Regulators) julkaisi keväällä vuosittaisen selvityksensä tilintarkastuksen ulkoisen laadunvalvonnan havainnoista. Selvitys on tehty keräämällä tietoa IFIARin jäseniltä maailmanlaajuisesti. Suomen PRH:n tilintarkastusvalvonta on IFIARin jäsen.

Lue lisää