Tilintarkastajan raportointi

Artikkelit

Näin luet mukautettua tilintarkastuskertomusta

Tilintarkastuksen johtopäätöksen tiivistävä tilintarkastuskertomus voi olla vakiomuotoinen tai mukautettu. Näin tulkitset mukautetun kertomuksen sisältöä ja terminologiaa.

Lue lisää
Korona

Tilintarkastajan lausunto Uudenmaan liiton rahoituksesta

Uudenmaan liitto myöntää rahoitusta koronasta toipumiseen. Rahoituksen maksatushakemukseen on liitettävä tilintarkastajan lausunto.

Lue lisää
Hyvä tilintarkastustapa

Julkishallinnon mukautetut kertomukset

Suositus täydentää suositusta julkishallinnon hyvästä tilintarkastustavasta antamalla tarkempaa ohjeistusta kyseisessä suosituksessa mainituista mukautetuista julkishallinnon tilintarkastuskertomuksista.

Lue lisää
Hyvä tilintarkastustapa

Ohje ravitsemusyritysten koronahyvityksistä esitettävien liitetietojen tilintarkastuksesta

Suomen Tilintarkastajat ry on laatinut ohjeen ravitsemusyritysten koronahyvityksistä esitettävien liitetietojen tilintarkastuksesta.

Lue lisää
Tilintarkastajalle

Suomen Tilintarkastajat ry:n tilintarkastuskertomusmallit löytyvät ST-Onlinesta

Yhdistyksen tilintarkastustoimikunnan laatimat vakiomuotoiset tilintarkastuskertomusmallit ovat yhdistyksen jäsenten ja Tilintarkastajan raportointi -julkaisun tilaajien käytettävissä.

Lue lisää
ISA-standardit

Kansainvälinen liitännäispalvelustandardi ISRS 4400 uudistuu

Kansainvälinen liitännäispalvelustandardi ISRS 4400 Erikseen sovittuja toimenpiteitä koskevat toimeksiannot (ns. AUP-standardi) on uudistunut.

Lue lisää
Artikkelit

Ravitsemisyrityksen saaman koronahyvityksen tilintarkastus

Koronan ravintoloille aiheuttamia taloudellisia menetyksiä kompensoidaan uudelleentyöllistämistuilla ja toiminnan rajoituksista johtuvia menetyksiä hyvittämällä. Hyvitysten jälkikäteisessä valvonnassa myös tilintarkastajilla on rooli.

Lue lisää
Artikkelit

Tarkastusraportit tärkeässä roolissa rahoituksen seurannassa

Business Finland myöntää vuosittain satoja miljoonia euroja rahoitusta tutkimukseen, tuotekehitykseen ja liiketoiminnan kehityshankkeisiin. Tukien valvonta on tärkeä osa rahoitustoimintaa.

Lue lisää
Korona

Koronakysely vol. 2: Yritysten toiminnan jatkuvuuteen riittää uskoa

Koronapandemia on synkistänyt yritysten tulevaisuudennäkymiä jonkin verran, mutta toiminnan jatkuvuuteen uskotaan silti.

Lue lisää
Artikkelit

Näin luet osakeyhtiön tilintarkastuskertomusta

Tässä artikkelissa autetaan ymmärtämään osakeyhtiön tilinpäätöksestä annettua vakiomuotoista tilintarkastuskertomusta.

Lue lisää
Korona

Kysely tilintarkastajille: yrityksillä toiveikkuutta koronakriisin keskellä

Tilintarkastajakyselyn tulokset antavat positiivisia signaaleja yritysten tulevaisuudesta.

Lue lisää
Digitalisaatio

STaksonomia 1.0 – rakenteisen tilintarkastuskertomuksen taksonomia

Tilintarkastuskertomus voidaan esittää rakenteisessa XBRL-muodossa hyödyntäen yhdistyksen laatimaa ”STaksonomia 1.0” -taksonomiaa.

Lue lisää