Artikkelit

Artikkelit

Kestävyysaiheet luovat positiivista kehitystä koko tilintarkastusalan mielikuvaan

Stora Enson kestävyysraportti palkittiin jo kolmatta kertaa kokonaiskilpailun voittajana kestävyysraportointikilpailussa. Raportin varmentaneen KHT Samuli Perälän mukaan viherpesun aika on jo ohi. "Ilman hyvää vastuullisuustyötä ei ...
Lue lisää
Artikkelit

LyhyeSTi: Ominaisriskit ja kontrolliriskit

Riskienarviointia tilintarkastuksessa koskeva ISA 315 -standardi on uudistunut. Tilintarkastajien on syytä tuntea riskienarviointiin liittyvät termit uudistettua standardia soveltaessaan. Tässä tekstissä esitellään termit ominaisriski ja kontrolliriski.
Lue lisää
Artikkelit

LyhyeSTi: Tilinpäätöstason riskit

Kansainvälinen riskienarviointistandardi ISA 315 on uudistunut. Tässä tekstissä esitellään tilinpäätöstason riski -termi.
Lue lisää
Artikkelit

LyhyeSTi: Relevantit kannanotot ja merkittävät tilinpäätöserät

Kansainvälinen riskienarviointistandardi ISA 315 on uudistunut. Tässä tekstissä esitellään termit relevantti kannanotto ja merkittävä liiketapahtumien laji, tilin saldo tai tilinpäätöksessä esitettävä tieto.
Lue lisää
Artikkelit

Laadunhallintajärjestelmään sisältyvä seuranta- ja korjaamisprosessi

Seuranta- ja korjaamisprosessi on keskeinen väline laadunhallintajärjestelmän proaktiivisessa kehittämisessä. Sen tulokset toimivat myös pohjana koko järjestelmästä tehtävälle arvioinnille.
Lue lisää
Artikkelit

Riskienarviointiprosessi – laaturiskien tunnistaminen ja arvioiminen

Riskienarviointiprosessi voidaan yksinkertaistettuna jakaa kolmeen eri vaiheeseen: laatutavoitteiden asettaminen, laaturiskien tunnistaminen ja arvioiminen sekä riskeihin vastaavien toimenpiteiden suunnitteleminen. Näistä vaiheista laaturiskeihin liittyvät toimenpiteet ovat todennäköisesti ...
Lue lisää
Artikkelit

Riskienarviointiprosessi laadunhallintajärjestelmän suunnittelussa

Riskienarviointiprosessi on yksi avainmuutoksista laadunhallintajärjestelmän suunnittelussa uuden standardin mukaan. Riskienarviointiprosessin avulla suunnitellaan järjestelmän muut osa-alueet seuranta- ja korjaamisprosessia lukuun ottamatta.
Lue lisää
Artikkelit

Laadunhallintajärjestelmän taustatekijät ja rakenne

Laadunhallinta tilintarkastusyhteisössä -standardi sisältää laadunhallintajärjestelmän perusrakenteen. Lähtökohtaisesti rakenne on samanlainen yhteisön koosta riippumatta, mutta toiminnan laajuus ja monimutkaisuus vaikuttavat kuitenkin järjestelmän suunnitteluun.
Lue lisää
Artikkelit

Tilintarkastajan laadunhallintajärjestelmä kansainvälisten standardien ja tilintarkastuslain mukaan

Uudistuneiden kansainvälisten laadunhallintastandardien mukaisesti suunniteltu laadunhallintajärjestelmä tulee ottaa käyttöön viimeistään 15.12.2022. Julkaisemme aiheeseen liittyvän artikkelisarjan, josta koostetaan myöhemmin kattava tiivistelmä apuvälineeksi standardien soveltamisessa.
Lue lisää
Artikkelit

Minustako tilintarkastaja? -opiskelijaesite

Kiinnostaako tilintarkastusala? Haluaisitko tietää alan opinnoista, työtehtävistä ja työmahdollisuuksista? Tutustu uuteen opiskelijaesitteeseemme!
Lue lisää
Artikkelit

Pk-yritykset tarvitsevat entistä useammin tilintarkastajan apua vastuullisuusasioissa

Vastuullisuusasiat ja kestävän liiketoiminnan haasteet askarruttavat aiempaa enemmän pk-yrityksissäkin.
Lue lisää
Artikkelit

Miksi Suomen Tilintarkastajat on mukana kestävyysraportointikilpailussa?

Suomen Tilintarkastajat on ollut mukana kestävyysraportointikilpailussa jo vuosia. Rakennamme kilpailuilla vastuullista tulevaisuutta, luottamusta ja edistämme hyviä käytäntöjä.
Lue lisää
Scroll to Top