Artikkelit

Artikkelit

Ensimmäiset ESG-varmentajat valmistuivat

Ensimmäinen vuosikurssi on saanut todistuksensa ESG-valmennuksesta. Seuraava valmennus alkaa huhtikuussa, ja lisäksi tarjolla on ESG-tietopalvelu.

Lue lisää
Artikkelit

Seitsemän faktaa tilintarkastajista

Tilintarkastajia on Suomessa 1 265. Tilkkareiden keski-ikä on noin 50 vuotta, ja heidän yleisimmät etunimet ovat Mikko tai Anne.

Lue lisää
Artikkelit

Tilintarkastajan tietopaketti 2022

Tutustu kokoamaamme tilintarkastajan tietopakettiin ja valmistaudu kevään 2023 tilintarkastuksiin!

Lue lisää
Artikkelit

Tilintarkastajat auttavat yhtiöitä pysymään tietoisina kestävyyden trendeistä

Kestävän rahoituksen ja yritysvastuupalveluiden partner Tomas Otterström ja ESG raportoinnin ja varmennuksen palvelualueen johtaja Kirsi Saaristo KPMG:ltä, ovat samaa mieltä siitä, että kestävyysraportointi hyödyttää monia vapaaehtoisuudestaan huolimatta. ”EU-direktiivi on terve suunta kestävyysraportoinnille”.

Lue lisää
Artikkelit

Kestävyysraportoinnin ja kestävyysosaamisen taso vaihtelee yrityksissä

Kestävyysraportointi kiinnostaa yhä kasvavaa osaa yrityksistä ja monet ovat ottaneet kestävyysraportoinnin asiakseen tai asialistalleen. ”Yritykset, jotka ovat jo ottaneet kestävyysraportoinnin tehtäväkseen vapaaehtoisuudestaan huolimatta, ovat kehityksessä paljon pidemmällä kuin yritykset, jotka eivät tee raportointia.”

Lue lisää
Artikkelit

Kestävyysaiheet luovat positiivista kehitystä koko tilintarkastusalan mielikuvaan

Stora Enson kestävyysraportti palkittiin jo kolmatta kertaa kokonaiskilpailun voittajana kestävyysraportointikilpailussa. Raportin varmentaneen KHT Samuli Perälän mukaan viherpesun aika on jo ohi. ”Ilman hyvää vastuullisuustyötä ei ole hyvää vastuullisuusraporttia.”

Lue lisää
Artikkelit

LyhyeSTi: Ominaisriskit ja kontrolliriskit

Riskienarviointia tilintarkastuksessa koskeva ISA 315 -standardi on uudistunut. Tilintarkastajien on syytä tuntea riskienarviointiin liittyvät termit uudistettua standardia soveltaessaan. Tässä tekstissä esitellään termit ominaisriski ja kontrolliriski.

Lue lisää
Artikkelit

LyhyeSTi: Tilinpäätöstason riskit

Kansainvälinen riskienarviointistandardi ISA 315 on uudistunut. Tässä tekstissä esitellään tilinpäätöstason riski -termi.

Lue lisää
Artikkelit

LyhyeSTi: Relevantit kannanotot ja merkittävät tilinpäätöserät

Kansainvälinen riskienarviointistandardi ISA 315 on uudistunut. Tässä tekstissä esitellään termit relevantti kannanotto ja merkittävä liiketapahtumien laji, tilin saldo tai tilinpäätöksessä esitettävä tieto.

Lue lisää
Artikkelit

Laadunhallintajärjestelmään sisältyvä seuranta- ja korjaamisprosessi

Seuranta- ja korjaamisprosessi on keskeinen väline laadunhallintajärjestelmän proaktiivisessa kehittämisessä. Sen tulokset toimivat myös pohjana koko järjestelmästä tehtävälle arvioinnille.

Lue lisää
Artikkelit

Riskienarviointiprosessi – laaturiskien tunnistaminen ja arvioiminen

Riskienarviointiprosessi voidaan yksinkertaistettuna jakaa kolmeen eri vaiheeseen: laatutavoitteiden asettaminen, laaturiskien tunnistaminen ja arvioiminen sekä riskeihin vastaavien toimenpiteiden suunnitteleminen. Näistä vaiheista laaturiskeihin liittyvät toimenpiteet ovat todennäköisesti haastavin osa-alue, koska se on kokonaan uusi käsite laadunhallintajärjestelmän yhteydessä.

Lue lisää
Artikkelit

Riskienarviointiprosessi laadunhallintajärjestelmän suunnittelussa

Riskienarviointiprosessi on yksi avainmuutoksista laadunhallintajärjestelmän suunnittelussa uuden standardin mukaan. Riskienarviointiprosessin avulla suunnitellaan järjestelmän muut osa-alueet seuranta- ja korjaamisprosessia lukuun ottamatta.

Lue lisää
Scroll to Top