Artikkelit

Artikkelit

Lainsäädäntöön pohjautuvan ESG:n merkitys näkyy yritysten hyvässä hallintotavassa ja tarkastusvaliokunnan tehtävissä

Kestävyysraportoinnin direktiivi on tuomassa tarkastusvaliokunnille lisää tehtäviä. Tilintarkastajien Eurooppa-tason järjestö Accountancy Europe on laatinut suosituksia muiden muassa tarkastusvaliokuntien yhteistyöstä tilintarkastajien kanssa ESG-asioissa.

Lue lisää
Artikkelit

Kehitämme yhdistyksen roolia hyvän tilintarkastustavan edistäjänä ja kehittäjänä

Yhdistyksellämme on tärkeä rooli hyvän tilintarkastustavan lähteiden ja niiden välisten yhteyksien, sekä hyvän tilintarkastustavan mukaisen toiminnan edistämisessä ja kehittämisessä. Haluamme kehittää roolia aktiivisesti.

Lue lisää
Artikkelit

ESG-tietojen varmentaminen uuden kestävyysraportointidirektiivin mukaan

Komission ehdotus kestävyysraportoinnin direktiivistä on tuomassa kestävyysraportoinnille varmennusvaatimuksen. Tilintarkastajien Eurooppa-tason järjestö Accountancy Europe herättelee keskustelua varmentamisen keskeisistä asioista.

Lue lisää
Artikkelit

Avustusten tarkastaminen

Tilintarkastajat tarkastavat asiakkaan saamia avustuksia sekä osana lakisääteistä tilintarkastusta että tarvittaessa myös erillisenä toimeksiantona. Näiden tarkastusten tavoite, suorittaminen ja raportointi poikkeavat toisistaan.

Lue lisää
Artikkelit

Venäjän hyökkäys herätti sijoittajat

Ukrainan sodan syttyminen realisoi poliittisen riskin kaiken Venäjällä tapahtuvan toiminnan osalta. Tilanne korostaa sitä, että rahastosijoittajan on arvioitava riskejä ja tunnettava sijoituskohteet.

Lue lisää
Artikkelit

Apulaisprofessori Hanna Silvola: ”Uudistuksen aikataulu on tiukka, joten valmistautuminen kannattaa aloittaa välittömästi”

Euroopan komission ehdottaman lakisääteisen kestävyysraportoinnin odotetaan tulevan voimaan jo tilikaudelle 2023. Ehdotus sisältää merkittäviä uudistuksia kaikille ja tiukan aikataulun vuoksi valmistautuminen kannattaa aloittaa välittömästi.

Lue lisää
Artikkelit

Osaamisen kehittäminen jatkuvasti muuttuvassa ja kehittyvässä hybridiajassa

Nopeasti muuttuva toiminta- ja digiympäristö osaamisen kehittämisen tuotteiden ja palveluiden kentällä haastaa ennakoimaan entistä aktiivisemmin tulevaa. ST-Akatemiassa peräänkuulutetaan aktiivista vuoropuhelua, trendien seurantaa ja ennakoitua toimintaa.

Lue lisää
Artikkelit

ISA 315 -standardi ohjaa riskien arvioinnissa

Kansainvälinen tilintarkastusstandardi ISA 315 (uudistettu 2019) Olennaisen virheellisyyden riskien tunnistaminen ja arvioiminen tarjoaa teorian tilintarkastukseen kuuluvalle riskien arvioinnille. Uudistunutta standardia sovelletaan tilikauden 2022 tilintarkastuksessa.

Lue lisää
Artikkelit

Tilintarkastus on riskilähtöistä

Tilintarkastuksen alussa tilintarkastaja arvioi riskiä siitä, että tilinpäätöksessä on jonkinlainen virhe. Hän miettii, mitkä olisivat ne asiakkaaseen liittyvät todelliset tai mahdolliset tapahtumat ja asiat, joista voisi mahdollisesti aiheutua olennainen virhe tilinpäätökseen.

Lue lisää
Artikkelit

Tilintarkastusvalvonnan uudet linjaukset

Tilintarkastusvalvonnasta vastaava Patentti- ja rekisterihallitus on lisännyt vuorovaikutusta alan kanssa. Myös päätösten selkeyteen ja ymmärrettävyyteen on panostettu, kertoo PHR:n yksikön päällikkö Terhi Maijala.

Lue lisää
Artikkelit

Direktiiviehdotus yritysvastuulainsäädännöstä vaatii vielä selkeyttämistä

Euroopan komissio esitti 23.2.2022 ehdotuksensa direktiiviksi yritysvastuulainsäädännöstä. Suomen Tilintarkastajat tukee aikomusta lisätä due diligence kestävyysraportointidirektiiviin.

Lue lisää
Artikkelit

Tilintarkastusyhteisön laadunhallintajärjestelmä päivitettävä uusien standardien mukaiseksi

Tilintarkastusyhteisöillä on oltava sisäinen laadunhallintajärjestelmä. Laadunhallintajärjestelmän tavoitteena on, että toimeksiannot pystytään suorittamaan mahdollisimman tasaisella laatutasolla ja annetut lausunnot ja raportit ovat asianmukaisia.

Lue lisää