Lausunnot

Digitalisaatio

Suomen Tilintarkastajat ry kannattaa kaupparekisterin sähköistämistä

Suomen Tilintarkastajat ry kannattaa ehdotusta, jossa kaupparekisteriasioinnissa ehdotetaan siirryttäväksi velvoittavaan sähköiseen asiointiin.
Lue lisää
Digitalisaatio

Lainsäädäntö kirittää tilinpäätösten digitalisaatiota

Suomen Tilintarkastajat ry kannattaa tilinpäätösten ja tilintarkastuskertomusten digitalisaation edistämistä lainsäädännöllisin keinoin ja velvollisuuden kohdistamista ensivaiheessa vain suurimpiin yhtiöihin.
Lue lisää
Kansainvälisyys

Pääomamarkkinaperusteisen rahoituksen saatavuus on erityisen tärkeää juuri nyt

Komissio julkaisi marraskuussa 2021 kuulemisen yritysten listautumista koskevasta säädöksestä. Suomen Tilintarkastajat kehottaa kiinnittämään huomiota listautumisprosessin yksinkertaistamiseen.
Lue lisää
Digitalisaatio

Komission ehdotus yhtenäisestä eurooppalaisesta yhteyspisteestä toisi sijoittajille yhden tietokannan

Suomen Tilintarkastajat katsoo, että ESAPin tulisi ensisijaisesti lisätä yritysten varmennettujen taloudellisten ja ESG-tietojen saatavuutta sekä avoimuutta loppusijoittajien hyödyksi.
Lue lisää
Kansainvälisyys

Yritysraportoinnin laatu ja yritysten listautumista koskeva säädös

Euroopan komissio julkaisi loppuvuodesta 2021 julkiset kuulemiset yritysraportoinnin laatuun sekä yritysten listautumiseen liittyen. Suomen Tilintarkastajat ry laati omat vastineensa konsultaatioihin.
Lue lisää
Hyvä tilintarkastustapa

Kommentit IAASB:lle ISA for LCE -standardiluonnoksesta

Suomen Tilintarkastajat ry kannattaa erillistä yksinkertaisten yhteisöjen tilinpäätösten tilintarkastukseen tarkoitettua LCE-standardia, mutta näkee standardiluonnoksessa vielä paljon kehitettävää erityisesti suomalaisen tilintarkastuksen näkökulmasta.
Lue lisää
Lausunnot

Muistio hyvinvointialueen tarkastustoimijoista

Suomen Tilintarkastajat ry on laatinut yhdessä muiden tarkastusyhdistysten ja valtiontalouden tarkastusviraston kanssa muistion hyvinvointialueiden tarkastus- ja arviointitoimijoista ja niiden rooleista ja tehtävistä.
Lue lisää
Lausunnot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi korkovähennysrajoitussäännöksestä

Suomen Tilintarkastajat ry esittää seuraavia huomioita korkovähennysrajoitussäännöksen sanamuotoihin ja terminologiaan.
Lue lisää
Lausunnot

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista 2022–2023

Suomen Tilintarkastajat ry kannattaa asetusluonnoksessa ehdotettuja toimia tilintarkastusvelvollisuuden noudattamisen parantamiseksi.
Lue lisää
Laki

Lausunto rahanpesulain osittaisuudistuksesta

Suomen Tilintarkastajat ry ei vastusta tilintarkastajia koskevaa rahanpesulain soveltamisalan laajentamista, mutta laajennusta ei tulisi toteuttaa osittaisuudistuksessa esitetyssä laajuudessa.
Lue lisää
Digitalisaatio

Kaupparekisteritietojen luotettavuus on yritysten ja yhteiskunnan etujen mukaista

Suomen Tilintarkastajat ry kannattaa kaupparekisterin digitalisointia edistävää ehdotusta, jolla pannaan täytäntöön EU:n digitalisointidirektiivi ja tehdään EU-sääntelyn edellyttämät muutokset kansalliseen lainsäädäntöön.
Lue lisää
Laki

Lausunto yritysten vastuullisuusraportointia koskevasta direktiiviehdotuksesta

Oikeus vastuullisuusraporttien varmentamiseen on rajattava vain tilintarkastajille.
Lue lisää
Scroll to Top