Lausunnot

Lausunnot

Arvonlisäverolakia ja Ahvenanmaata koskevat poikkeukset

Lausunto hallituksen esityksestä laeiksi arvonlisäverolain ja Ahvenanmaata koskevista poikkeuksista annetun lain muuttamisesta

Lue lisää
Lausunnot

Eräiden yhteisöjen tulolähdejaon poistaminen

Tulolähdejaon poistaminen edellyttäisi varsin laajaa lainsäädännön muutosta.

Lue lisää
IFRS

Tilinpäätös- ja kirjanpitonormiston kehittäminen

Kommentti TEMin muistioon Tilinpäätös- ja kirjanpitonormiston kehittäminen 2019–2022

Lue lisää
Lausunnot

Arvonlisäverolain muuttaminen

Arvonlisäverolain 85 a §:n muuttaminen sähköisten julkaisujen osalta.

Lue lisää
Lausunnot

Väliyhteisötulon verotus Suomessa

Tarkoituksena on korvata aiempi ohje, koska väliyhteisölakia on muutettu ns. veronkiertodirektiivin perusteella.

Lue lisää
Lausunnot

Perustietoasiakirjan asetusluonnos

Lausunto perustietoasiakirjaa koskevasta asetusluonnoksesta

Lue lisää
Lausunnot

Lausunto eduskunnan verojaostolle

Lausunto eduskunnan verojaostolle

Lue lisää
Lausunnot

Sähköisten julkaisujen arvonlisäverotus

Hallituksen esitysluonnos koskien arvonlisäverolain 85 a §:n muuttamista sähköisten julkaisujen osalta

Lue lisää
Lausunnot

Konserniavustus

Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi Konserniavustus

Lue lisää
Lausunnot

Yhteisöjen tulolähdejaon poistaminen

Yhteisöjen tulolähdejaon poistamista koskeva hallituksen esitysluonnos

Lue lisää
Lausunnot

Arvonlisäverolain muuttaminen

Lausunto hallituksen esityksestä laeiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ja arvonlisäverolain 35 ja 38 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Lue lisää
Lausunnot

Arvoseteleiden arvonlisäverotuksesta

Lausunto luonnokseen Verohallinnon ohjeeksi arvoseteleiden arvonlisäverotuksesta

Lue lisää
Scroll to Top